DIVOKÁ ŽENA, BOHYNĚ OSTARA A SYMBOL ZAJÍCE

Dnes začínají Velikonoce, které nemáme spojené pouze s velikonočními vajíčky či pomlázkou, nýbrž i se zajíci. Věděli jste, že nikoli pouze dravci a silná zvířata, nýbrž i zajíc může být totemovým, tudíž silovým zvířetem? Navíc úzce souvisí s Bohyní, zejména s bohyněmi lunárními, protože má blízký vztah k Měsíci, dokonce je na něm v jistých fázích měsíce a částech roku vidět. Říká se, že zajíc vyrábí na Měsíci ve svém hmoždíři lektvary a kombinace různých magických bylin, kterých pomocí je možné dosáhnout věčného života.

Je tady také něco, co by vás už vůbec nenapadlo! Něco, co si dáváme do souvislosti nanejvýš s vlky. A to je divokost a svoboda! Příroda, divočina a divokost není bezduchá, jak je často uváděno nebo jak se mnozí domnívají. Není ani jednoduchá, ani necitlivá, hrozná či krutá.

Je psotě svobodná! Nespoutaná omezeným chápáním, přesvědčeními, zabalenými do různých definic, zejména však definice „normálního“. „Normální“ je to, co společnost prohlásila za žádoucí a přijatelné. Do definice „normálu“ se příroda, divočina ani divoká žena nevejde. Nepleťme si však definice a hrance, protože to, že nechce být uzamčena v okovech „normálu“ neznamená, že by svou svobodou ohrožovala ostatní. Ne! Ne a ne! Ona je totiž inspiruje!

Všechny ženy v sobě skrývají Divošku i její archetyp, některé v hlubinách temných sklepení nevědomí, některé ji směle a hrdě ukazují navenek, protož svou divokou ženy naplno žijí.  Každá Divoška je divoká jiným způsobem než ta druhá, má svou vlastní svobodu a volnost, svůj svojský způsob vytváření reality vlastního života. A všechny divoké ženy dohromady tvoří širokou škálu rozmanitosti, která pak tvoří dokonalý celek. Protože veškerá rozmanitost je potřebná právě taková, jaká je.

Proč by ale měl zajíc patřit k těm zvířatům, které zastupují svobodu, divokost, přírodu? No, zajíc či králík je přece symbolem jara, nových začátků, zrození, plodnosti. A co je největším projevem tvoření, fantazie, kreativity? Plodnost, rození (čehokoli, dítěte, nápadu, díla atd.)! Ke tvoření zas potřebujeme svobodu a divokost, nikoli však tu vnější, nýbrž vnitřní, svobodu a divokost sami v sobě, bez níž není možné tvořit s potřebnou dávkou představivosti a kreativity. Pak je naše divoká žena, naše divokost a svoboda projevem našeho tvoření! Tím je zajíc, nebo spíš zaječice rovněž symbolickým zvířetem představujícím divošku.

A pokud jsme u nových začátků, i nový začátek vyžaduje odvahu a ostražitost, odvahu a ostražitost Divošky! Nebojte se tedy ani nových začátků ani své divokosti! Teď je nejlepší doba s něčím odvážným začít, ničeho a nikoho se nelekat, neustupovat, osvobodit svou Divošku, pustit ji do světa Potřebujete ji ji, ale i svět a život obecně… Seznamte se tedy se svou divokou ženou a obejměte ji!

(Mimochodem, zajíc je rovněž totemovým zvířetem jedné z 27 pozic staroslovanského cvičení hormonální metamorfózy, zrovna té, která má sílu probudit v nás naši DIVOKOU, SVOBODNOU ŽENU. Energie této pozice se projevuje – jak jinak – skrze naši ženskou tvořivost a kreativitu, jejich svobodné vyjádření i radost z nich).

Judita Peschlová, lektorka ženských kruhů, strážkyně posvátných ženských praktik, akreditovaná psychoterapeutka, profesionální průvodkyně, žurnalistka a spisovatelka, autorka knih Léčivé archetypy pro ženy a Velká kniha rituálů

Přihlášení na Staroslovanské cvičení pro ženy

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: