DEN ZIMNÍHO SLUNOVRATU 21. 12. 2021, „NOC MATEK“, RITUÁL A TAROT, VÝZNAM OBECNÝ I PRO VZTAHY

O číslech dne zimního slunovratu a co nám mohou přinést

Datum letošního zimního slunovratu, bodu zvratu, působí značně mysticky (ne, že by zimní slunovrat nebyl mystický i sám o sobě), na začátku i na konci je 21, což se přirozeně neopakuje každým rokem, nýbrž pouze jednou za některá století.

V Tarotu je 21 číslo karty Svět, v podstatě nejvyšší tarotové karty s nádhernými a úžasnými významy. V křesťanském ponětí (no ano, i v Tarotu se dá o něčem podobném mluvit) znamená tato karta Nanebevzetí Krista, což ve spojení se zimním slunovratem získává zvláštní význam: o zimním slunovratu Bohyně přivádí na svět nové Slunce (o zimním slunovratu se v mnoha tradicích rodí solární bůh, Slunce samotné začíná opět stoupat pomaloučku na obloze; Ježíš se někdy označuje za „Slunce“). Podle staré „pohanské“ tradice se rodí nový Král (Dubový), přičemž starý Král (Cesmínový) umírá, případně si střídají role.      

Neměli bychom však zapomínat, že i když máme letos číslo 21 na začátku i na konci data zimního slunovratu, je mezi nimi 12 (a nemůžeme ji v žádném případě brát jako obrácenou 21), a navíc ještě i 20. K tomu všemu je součet čísel data slunovratu 11, čímž získává tento den zcela jiný význam, než kdybychom brali v úvahu pouze dvě 21.

12 je Viselec, v tomto případě ukazuje na jistou formu stagnace, odporu, neochoty vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, převrácení významu věcí, slov i reality, tvrdošíjnost, neústupnost. Pokud se o letošním zimním slunovratu něco zasekne, bude dost těžké to znovu „uvolnit“ a dát do pořádku. 

20 má některé společné črty s výslednou 11. Jsou to shodou okolností dvě nejkarmičtější karty v Tarotu, v takovémto dvojitém spojení se jejich karmický vliv násobí – a to nejenom dva krát. Může to kromě jiného znamenat, že pokud jsme v něčem nebyli zrovna nejčestnější, pokud jsme používali ne docela čisté praktiky (a vůbec nezáleží na tom, zda jsme si my sami namlouvali, že správné jsou a my sami jsme čestní a čistí jako panenská slza), tak to, co učiníme tento slunovratový den a co jsme udělali, už předtím se projeví v budoucnu nepříliš příjemně. Prostě a jednoduše se nám všechno, ať již dobré nebo nedobré, dříve nebo později vrátí. A co jest učiněno na zimní slunovrat, který oplývá velice silnou energií, nevrací se stejnou měrou, ale vícenásobně.

Vztahy, smlouvy, pakty, pracovní či jiná partnerství, sňatky uzavřené pod Spravedlností s číslem 11 v den zimního slunovratu, v den největší temnoty (kdy také dochází k boji temnoty a světla) a současně nejkratší den v roce, mohou jednoho dne skončit rozkolem, rozchodem, tahanicemi, soudními spory a – rozvodem. Mohou, v mnohém to samozřejmě závisí na nás samotných.  

Dobrá správa je, že zrovna ty dvě 21 mohou vše výše uvedené zmírnit, zlepšit, pozvednout na pozitivnější úroveň. Za našeho hojného přispění.

Karta tohoto dne zimního slunovratu Spravedlnost je archetypem poctivosti, která je nezbytná pro obnovení harmonie stejně jako nekonečně se točící Kolo roku. Spravedlnost se o tomto slunovratu zmocní svého mocného Meče pravdy. Jejím cílem je obnovit pořádek a rovnováhu. Nemá zavázané oči. Jasně vidí situace, kterým čelí a kterým čelíme i my. K nerovnováze často dochází, když k sobě nejsme stoprocentně upřímní.

Položte si (kupříkladu v rámci svého slunovratového rituálu) otázky: Připadá mi teď můj život vyrovnaný? Čeho potřebuji více nebo méně? Je nevyhnutelné říct svou pravdu sobě nebo někomu jinému, i když je mi to nepříjemné?

Spravedlnost ztělesňuje tichý hlas v nás, jenž nám říká pravdu o čemkoli, zejména však o nás samých, bez ohledu na to, jak nepohodlná ta pravda může být. Kdykoli se objeví Spravedlnost (tak jako o tomto zimním slunovratu), je užitečné podívat se na všechna fakta nezaujatým, neutrálním způsobem. Být neutrální vyžaduje nedovolit, aby emoce a očekávání zkreslovaly fakta. Chtít věřit něčemu je často falešná pravda. Když fakta ukazují opak, postaví nás to do kolize s tvrdou realitou a nepříjemným probuzením. Pokud se však rozhodneme postupovat poctivě a pravdivě, ocitneme se na stabilní cestě ke štěstí, harmonii a úspěchu.

Slunovratové bohyně a bohyně Holda

Sobím samicím zůstávají parohy dlouho po zimním slunovratu, sobí samci však shazují paroží už na podzim. Podle legendy je to proto, že Sobí Matka nesla na svých parozích životodárné slunce a v nejdelší noci roku o zimním slunovratu letěla se sluncem po obloze.

Mnoho kultur si vyprávělo mýty a příběhy o zimní bohyni, která o slunovratové noci porodila boha (resp. poloboha), někdy a někde však bohyni slunce. Některé z nich jezdili na saních, aby se vrátila slunci síla. Noc zimního slunovratu byla „Nocí matek“, v průběhu které se uctívala ženská božstva, předci, matky a těhotné ženy.

Přinesení stálezeleného stromu dovnitř mělo udržet v obydlí teplo během nejchladnějších měsíců. Stromy se zdobily slunečními symboly a ovocem, strom sám byl symbolem života.

Jedna z bezpočtu slunovratových bohyní je Holda, „světlá“ i temná bohyně. Můžete ji potkat jako dívku s bílým závojem, nebo šedivou stařenu s rozcuchanými vlasy. V podobě temné bohyně přináší mlhu a sníh. Podobně jako italská bohyně Befana byla ochránkyní dětí, o zimním slunovratu je odměňovala dárky. Během zimního slunovratu (a pak i Vánoc) jí byly na střechy dávány obětiny v podobě jídla. Můžete navázat na tuto tradici a udělat z toho drobný slunovratový rituál.

Trochu jiné pojetí zimního slunovratu, než jsme snad zvyklí

Výše uvedený Cesmínový král vládne od letního slunovratu 21./22. června do zimního slunovratu 21./22. prosince. Jeho moc nad přírodním světem od letního slunovratu neustále narůstá a maximální síly dosahuje o zimním slunovratu.

Dubový král panuje od zimního slunovratu 21./22. prosince do letního slunovratu 21./22. června. Jeho moc se od zimního slunovratu neustále zvyšuje a maximální síly dosahuje o letním slunovratu.

Cesmínový a Dubový krá sdílejí stejnou moc a sílu při jarní a podzimní rovnodennosti, kdy jsou den a noc stejně dlouhé. Síla Cesmínového krále začíná přerůstat moc Dubového krále, jakmile pomine podzimní rovnodennost. Naopak je tomu v čase jarní rovnodennosti.

Starověcí pohané věřili, že o zimním i letním slunovratu bojuje Cesmínový král s Dubovým králem, aby si udrželi vládu nad příslušnou částí roku.

Slábnoucí síla a přítomnost Dubového krále nejsou okamžitě patrné, stejně je tomu v další půlce roku s Cesmínovým králem. Jak však dny a týdny postupují, zvláště poté, co pomine rovnodennost, začíná být zřejmé, kdo z nich dvou má ve svém vyhrazeném čase kontrolu nad přírodním královstvím i nebesy, nad lidmi, faunou i flórou. Jak se dny od letního slunovratu zkracují, jsou temnější a chladnější, moc Cesmínového krále sílí. Znaky panování Dubového krále mizí. Stromy shazují listí, květiny usychají, z nebe padá stále chladnější déšť a vane studenější vítr. Nakonec pokryje Zemi pláštěm mrazivé bílé.

Když se Cesmínový král pohyboval stále temnější krajinou, přinášel s sebou svou vlastní magickou krásu. Upřednostňoval stálezelené stromy před listnatými, protože byly odolné i v nepřítomnosti Dubového krále. Odrážejí temnou podstatu a tajemství Cesmínového, či jinak Svatého krále.

Triumfální a nádherný Cesmínový král je stále silnější a silnější blížícím se zimním slunovratem. Délka světla je během dne stále vzácnější. V některých dnech se dokonce může zdát, že není vůbec žádné světlo. Svatý král cítí, jak jeho moc a síla narůstají. Když se blíží zimní slunovrat, je svrchovaným, velice mocným vládcem. Avšak - jako nám připomíná i Kolo štěstí v Tarotu - jakmile rotace dosáhne svého nejvyššího bodu, musí podle zákonů přírody a vesmíru dojít k dalšímu obratu, tentokrát dolů. Následuje věčně se opakující cyklus. Když Cesmínový, Svatý král dosáhne nejvyššího bodu, svého vrcholu, octne se Dubový král na nejnižším bodě. Co jde nahoru, musí zákonitě jednou sestoupit dolů, a co jde dolů, musí jednou vystoupat nahoru (letos je to o to naléhavější zákonitost, neboť se tak děje v den vyššího principu Spravedlnosti s číslem 11).

Pro staré Kelty to byla neustálá připomínka cyklické povahy všech věcí. Zrození, život, smrt, znovuzrození, život, smrt, znovuzrození.

Zatímco Dubový král vítězí nad přemoženým Cesmínovým králem, dřímající bohyně v podsvětí porodí nového syna, Slunce, a naděje s příslibem růstu a hojnosti se znovu vrací na Zemi. Noci sice ještě dost dlouho zůstávají temné a chladné, ale Slunce, mladé a slabé, každým dalším dnem nabírá na síle, denní světlo se prodlužuje minutu po minutě, až si najednou všimneme skutečného rozdílu, protože tma a soumrak přicházejí stále později a později. Dorůstající slunce a bohyně vdechnou Zemi život a brzy zaznamenáme první známky nového růstu.

Kolo se točí a točí, stále dokola.  Dubový král hrdě sedí na svém trůnu a raduje se ze vzestupu. I on však ví, že jeho vláda skončí. Užívá si svého vyměřeného času na světlé straně Kola roku. Všichni mu volají na slávu a vítají jeho návrat k moci. Během své vlády má mnoho práce: nechat vyrůst stromy, vyrašit trávu, vzkvétat úrodu, dozrát ovoce, zrodit se všemu živému a svěžímu a zahřívat Zemi a všechny živé bytosti. Ochraňuje před drsným sněhem a studenými vichry ovce v čase bahnění. O zimním slunovratu a krátce po něm je teprve novým, mladým, nezkušeným vladařem. Vliv Cesmínového krále je stále patrný. Od zimního slunovratu ještě chvíli trvá, než bude nově narozené Slunce v plné síle, ale už nyní se všichni dívají k nebi a zdraví ho.

V tuto roční dobu je z čeho se radovat. Ano, ještě přijdou těžké dny, ale odteď budou dny jasnější a delší, zvedne se nám nálada a světlo dodá našemu duchu svěží energií. Nejtemnější dny budou záhy za námi – nastal čas vzdát se všeho negativního, abychom se s obnovenou vírou a odhodláním mohli posunout vpřed, do světla. Tím víc, že se letošní zimní slunovrat téměř kryje s úplňkem se stejnými atributy a požadavky na nás samotné.

MALÝ RITUÁL ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Jak jsem zmínila, energie a vliv letošního zimního slunovratu je pokud ne stejná, tak velice podobná energii úplňku, k němuž došlo velice krátce před slunovratem. Proto můžete provést rituál, který sice nebude úplně shodný s tím úplňkovým, ale daleko od něj nemá.

Udělejte si nejdřív čas a sepište seznam všech věcí, které chcete nechat za sebou, ve tmě, v ubývající části roku i vašeho života. Nejvhodnější je černý papír, tehdy pište bílou pastelkou nebo světlou propiskou.

Pak napište druhý seznam, seznam všech dobrých a prospěšných věcí, na kterých jste odhodláni pracovat v nadcházejících dnech poslední etapy tohoto roku, zejména však v roce následujícím.

Nezapomeňte na vztahy, rok 2022 se bude vztahovat k tématům lásky, přátelství, rodinných vazeb, zamilovanosti, intimity, protože jeho hlavní celoroční kartou je karta s číslem 6 Zamilovaní (pokud tedy plánujete začít vážnější vztah, s někým se sestěhovat, vdát se nebo oženit, a jste si jistí, že se neženete pouze za nereálným snem, vzdušnými zámky a vykonstruovanými fantaziemi, tak hurá do toho!). 

 1. Připravte si dvě svíčky, jednu černou a druhou bílou. Zapalte nejdřív tu černou, vložte ji do ohnivzdorné nádoby nebo na svůj kovový obřadný tác (já svůj přirozeně mám, zlatý, ale dnes jsem si koupila nový, stříbrný, když už jsme stále v energii úplňku).
 2. Přemítejte nějakou dobu o věcech, které chcete nechat za sebou. Až budete připraveni, vezměte seznam všech negativních věcí, kterých se chcete zbavit, a zapalte je plamenem černé svíce. Hořící papír pusťte do ohnivzdorné mísy nebo na tác (případně vhoďte do krbu resp. do vatry, rituál můžete provést i venku).
 3. Sfoukněte černou svíčku, která představuje Cesmínového krále. Sledujte, jak seznam hoří, představujte si, jak skutečně hoří všechno, co jste sepsali na svůj papír.  
 4. Zeptejte se sami sebe, karet, nebo jiného orákula: „Co se mohu naučit od temnoty?“
 5. Zapalte bílou svíčku, která představuje nově zrozené Slunce, vítězství světla nad temnotou a vládu Dubového krále. Držte v ruce seznam pozitivních věcí, kterých chcete dosáhnout. Představujte si, jak se všechno, co jste na něj napsali, plní. Potom seznam úhledně srolujte a bílou svíčkou nakapejte trochu vosku na okraj papíru. Nechte vychladnout a ztuhnout. Váš seznam je nyní zpečetěn vaším záměrem. Svíčku nechte celou dohořet na bezpečném místě, nenechávejte ji bez dozoru. Uložte zapečetěný seznam na místo poblíž svého lože. Ptejte se sami sebe: „Co se mohu naučit od světla?“
 6. O příštím zimním slunovratu můžete zlomit pečeť a přečíst si svůj rok starý seznam. Porovnejte to s tím, jak dopadl váš rok a vše, co jste si přáli. Drželi jste se svých předsevzetí, snů a záměrů, vpustili jste do svého života světlo a zář, nebo jste dovolili tomu starému, co jste spálili v ohni černé svíce, aby se postupně do vašeho života vrátilo a prohloubilo temnotu? Nenechte se však znechutit, odvrátit od svých vizí, vždy je čas začít znovu. Kolo se neustále točí, dál a dál.

 

TYPY NA DROBNÉ RITUÁLY ZIMNÍHO SLUNOVRATU

 1. Vyčistěte svůj domov svazkem borovicového kadidla. Očista je u jakéhokoli rituálu skvělý začátek. Pálení borového kadidla má silné čistící schopnosti a zbaví váš domov negativních či toxických energií. Vyčistěte a vyžeňte tedy o zimním slunovratu všechny stagnující nebo zatuchlé energie, obejděte všechny místnosti, rohy, zákoutí a řádně je vykuřte. Můžete několik týdnů před slunovratem zajít do lesa, opatrně a bez devastace lesa si nařežte cesmínu a borovici, hezky se svažte a nechte je usušit. Sušené svazky bylinek spalujte vždy opatrně a raději pod nimi držte druhou rukou kovovou nebo porcelánovou misku či talířek. Jinou variantou je nakapat do vody v difuzéru kvalitní esenciální olej z borovice, přidejte třeba i šalvěj nebo pravé kadidlo a nechte difuzér běžet v každé místnosti alespoň tři hodiny (u větších obydlí to ale chce těch difuzéru víc).
 2. Ozdobte své vchodové dveře stálezeleným věncem. Stálezelený strom vydrží i ty nejsněžnější a nejmrazivější zimy, představuje proto věčný život. Vzhledem k tomu, že kruh také představuje věčnost nebo nekonečně se opakující cyklus, který se nikdy neprolomí či nezastaví v pohybu v čase, stal se klasickou vánoční ozdobou. Pokud jste zručný typ, můžete si vytvořit svůj vlastní svěží stálezelený věnec. Pokud jste méně zruční, můžete si jej koupit a oživit šiškami, bobulemi cesmíny, stuhami nebo drobnými vánočními ozdobami.
 3. Sledujte východ slunce druhý den ráno po zimním slunovratu. Oslavte znovuzrození slunce sledováním východu slunce hned po jeho zrození a uctěte jej způsobem, který je vám blízký nebo který vás napadne či máte k němu vše, co je třeba. Zapalte zlaté nebo žluté svíce, venku malý ohýnek, zpívejte mu slunovratovou píseň, zatančete, bubnujte, jednoduše cokoli, co vám přijde na um. Proč zdravit a slavit slunce? Jak jsem již psala, zimní slunovrat je sice nejtemnějším dnem v roce, ale hned dalším jeho východem oficiálně začíná období delších, jasnějších dnů (no, vlastně ne tak zcela, ale nebudeme to zbytečně rozebírat). Brzké vstávání a sledování prvního východu slunce po slunovratu je kouzelným a možná až magickým způsobem, jak oslavit zrození naděje a světla.
 4. Nalijte si dobrou kávu, horké kakao, svařené víno či grog do termosky a vydejte se první ráno po zimním slunovratu na své oblíbené místo někde venku, nejlépe na vyvýšenině orientované na východ. Vyhřívejte se v prvních slunečních paprscích a dovolte, aby vás jeho teplo (možná zatím pouze zdánlivé) a světlo zaplavily jako láskyplné objetí.
 5. Dobře, nechce se vám ani náhodou vstávat za východu slunce (byť zrovna v této době to zase není až tak brzo). Tak se tedy vyspěte dosyta, ale hned po probuzení pozdravte a přivítejte znovuzrozené slunce. Vyzkoušejte, co já vím, pozdrav slunci, základní jógovou sekvenci, která je skvělým způsobem, jak slunce pozdravit a současně rozproudit svou krev i energii.
 6. Máte-li k tomu podmínky, zapalte slunovratové poleno, třeba v krbu nebo venku na zahradě, kde v létě pořádáte grilování pro přátele. Pokud ničím takovým nedisponujete, zapněte si Netflix, vyhledejte „Fireplace For Your Home“ a na obrazovce se vám zobrazí scéna s praskajícím krbem provázená svátečnými melodiemi. Je to sice velice instantní způsob, jak se naladit na starověkou tradici posilování mlaďounkého sluníčka, ale každá snaha se počítá! Druidové kdysi dávno zavedli tradici zapalování obřího slunovratového polena, které hořelo dvanáct dní, aby pomáhalo slunci bojovat proti temnotě chladného období roku.
 7. Shromážděte rodinu nebo přátele, zapalte množství svící anebo jakýkoli oheň, dívejte se spolu na oblíbený film, hrajte hry, tančete, bubnujte spolu, zpívejte, oslavujte slunce, pijte u toho teplé nápoje. Užijte si krásný a hravý společný čas.
 8. Nebo si dopřejte hezký klidný večer o samotě. Pište si slunovratový deník, čtěte v tichu případně u příjemné hudby u útulného ohně nebo u plápolajících svící. Vaše rituály zimního slunovratu mohou vypadat tak, jak chcete vy!
 9. Dopřejte si slunovratovou koupel. Například mléčné koupele jsou zvláště hydratační a uklidňující v chladných a suchých zimních měsících. Mléko symbolizuje regeneraci a nezbytnou výživu, které jsou v souladu se zimním slunovratem (patří však rovněž k následujícímu svátku v Kole roku, k Imbolcu neboli Hromnicím). Přidejte do koupele zimní čistící bylinky, skořici, rozmarýn, heřmánek nebo mátu peprnou. Zapalte zlaté svíce, poslouchejte hudbu a oddejte se slunovratovému rozjímaní současně s rozmazlováním sebe sama.     

Různých typů na menší či větší slunovratové rituály je velký počet. Snad vás zaujme jeden z těch, který jsem vám zde popsala. Pokud vás však láká dozvědět se něco mnohem, mnohem rozsáhlejšího a podrobnějšího s velkými rituály i dalšími typy na drobnější ze všech ročních, přechodových a lunárních obřadů, můžete si již teď objednat mou Velkou knihu rituálů o 368 stranách, která se zrodí přibližně v polovině doby mezi zimním slunovratem a prvním svátkem v Kole roku Imbolcem. Ilustrace u tohoto článku je jednou z těch, které můžete od Inky Delevové obdivovat uvnitř knihy.  

Judita Peschlová, dlouholetá lektorka ženských kruhů a rituálů různého druhu, žurnalistka, spisovatelka, akreditovaná psychoterapeutka, zkušená poradkyně archetypální techniky práce s Tarotem a jinými symbolickými prostředky