11 ZNAMENÍ, ŽE JSTE REINKARNOVANÍ ALCHYMISTÉ, ELIXÍR MLÁDÍ A „ALCHYMISTICKÉ“ ESENCE

Pokud byl někdo jednou, kdysi, i velice, velice dávno alchymistou, v podstatě jím zůstává navždy. Anebo jsou v něm minimálně zakotveny vzpomínky a určité záliby z alchymistické minulosti. Reinkarnovaní alchymisté například rádi objevují tajemství přírody a lehce dosahují vyšších stavů vědomí i existence.

Překročíte-li hranici času a prostoru, energie přechodu do vyššího stavu vědomí nezmizí. Vědomí se „přenáší“ a vlastnosti alchymisty „žijí“ dál, i po fyzické smrti. Přechází do dalších inkarnací jako inspirace, určité sklony, talenty, způsoby vnímání světa, vztah k přírodě a jejím zákonitostem apod.

Jaká jsou tedy znamení, znaky, vlastnosti, danosti, které mohou dokládat resp. i potvrzovat, že jste byli kdysi alchymisty a „přivezli jste si“ dědictví alchymistického založení do tohoto života?

1. Zpochybňovaní „reality“

Skutečný alchymista chápe přírodní dění a vnímá naší realitu pouze jako umělý závoj, který maskuje realitu skutečnou, realitu skrytou očím většiny lidí. Ačkoli plně respektuje pravidla a fyzikální zákony naší pozemské reality, jeho pozornost a vědomí jsou zaměřeny dovnitř a do mnohem větší hloubky, než je běžné. I reinkarnovaný alchymista, který o sobě neví, že jím kdysi byl, hledá způsoby, jak tuto profánní realitu překonat. Astrální projekce byla vždy nejlepším přítelem alchymisty… Jak zpívá Lenka Filipová „věci výjimečné zdají se (jim) průzračné“.

2. Záliba v izolaci a tichu

Když alchymisté pracují, neradi se nechávají rozptylovat. Naopak, dávají přednost klidu a tichému zákoutí, kde mohou být izolovaní od podnětů „vnější reality“ (jak výše naznačeno, dle nich jaksi spíš iluzivní než skutečné), neřkuli reality virtuální, aby se mohli absolutně soustředit na to, co právě dělají. Pokud tedy v sobě skrýváte duši reinkarnovaného alchymisty či alchymistky, určitě dáváte přednost tichu a samotě, jistému druhu izolace. Navíc, právě tyto aspekty pomáhají rozvíjet vaši mysl a různé skryté, záhadné, magické a podobné dovednosti.

3. Absence strachu ze smrti

Skutečný znovuzrozený a inkarnovaný alchymista ví, že smrt v této naší realitě vede pouze k další realitě. A pak k další a další. Ačkoliv se pravý alchymisté vždy snažili zvítězit nad slabostí, nemocemi a stárnutím, se smrtí „uzavřeli pakt“ nebo možná „mír“, protože věděli, že je - jen - portálem „jinam“.

4. Komunikace s krystaly a kameny

Reinkarnovaní alchymisté jaksi „vědí“, že s nimi komunikují krystaly, kameny, drahokamy, dokonce i menhiry a kamenné kruhy, nebo i „obyčejné“ balvany v potoce, v řece, na poli, v zahrádce. Já si třeba pamatuji, jak jsem promlouvala skrytá v zákoutí naší obrovské zahrady s velkým kamenem, který nešel vyorat a kladla jsem na něj různé malé oblázky, většinou bílé, nebo naopak černé. Nejsem jediná, dělali to mnozí přede mnou i po mně. Krystaly vibrují na vyšší frekvenci, a proto nás přitahují, inkarnované alchymisty dokonce ještě víc, než ty ostatní. Pomáhají jim vnímat, co se tají pod fyzickým světem na planetě Zemi. I kdyby byly jejich kameny, křišťály, drahokamy velice drahé, rození alchymisté si uvědomují jejich „jinou“ hodnotu, hodnotu nad rámec jejich ceny a peněz. Krystalová magie patří mezi jejich oblíbenou „magickou“ činnost.

5. Narození ve Štíru, ascendent ve Štíru nebo planety v osmém domě

Štír je znamením transformace. Proto je reprezentován právě štírem, někdy Fénixem nebo i orlem. Lidé s ascendentem ve Štíru nebo s mnoha planetami v osmém domě (já mám Štíra jako ascendent a osmý dům plný planet) jsou fakticky rození alchymisté. Nemusí se tudíž nevyhnutelně narodit mezi 23. říjnem a 22. listopadem. Pokud jste se narodili jako Štír/ky, nebo máte víc planet v osmém domě, budete náchylní k zálibě v alchymii a podobných aktivitách. Osmý dům, velice stručně řečeno, je mimo jiného domem transformace (i smrti, která není ničím jiným, než transformací), rodinné linie, předků, okultizmu, mysticizmu, vykonávání rituálů, zvláštních úkol od duchů předků, získávání a upevňování duchovních ideálů, magických schopností atd.  

Mimochodem, co již s astrologickým znamením až tak nesouvisí, reinkarnovaní alchymisté mají často životní tarotové číslo 8, které inklinuje k bylinkám, bylinkářství, rostlinkám, léčitelství, k přírodě a jejím procesům, k lektvarům, esencím, k zvládnutí přírodních sil, přírodní magii, rituálům a – k alchymii atd.

6. Obliba v starověkých a středových dějinách, starožitnostech a starých hezkých věcech

Reinkarnovaní alchymisté doslova milují historii a její různorodé záhady, nikoli však pravěk a pak novodobé dějiny (mám to tak i já, historie mě zajímala nanejvýš tak do 16., maximálně, v nutném případě do 18. století; 19. a 20. století mě nechávalo naprosto chladnou a bez zájmu). Prostě byste se jako reinkarnovaní alchymisté hrabali v starověkých kulturách a jejích tajemstvích, mysteriích, zasvěcovacích rituálech, božstvích apod. A pak ještě v mystice středověku, který je zejména v Evropě propojen s alchymií a významnými alchymisty.

A možná nedovedete odtrhnout oči od starého klíče, zajímavé lampy, psacího náčiní s brkem nebo jakékoli starožitnosti. Kromě vaší nesmírné zvědavosti, bádavosti a lásky k moudrosti, která byla zapomenuta a někdy i zavržena, existuje ještě jeden velmi důležitý důvod, proč tomu tak je. Ve skutečnosti jste přitahováni energií a vibracemi dávných dob a starých předmětů. Emoce a myšlenky předchozích majitelů přetrvávají ve fyzických předmětech. Tato energie k vám jako rozeným alchymistům - a nezřídka částečně i mágům či čarodějkám - promlouvá. Někdy dokonce, pokud jste skutečně inkarnovaní alchymisté, slyšíte to, co bylo pradávno řečeno v blízkosti těchto artefaktů!

7. Vášeň pro uzdravování

Symbolika kamene mudrců je ve skutečnosti metaforou energetické, vibrační manipulace (neplést si, prosím, s manipulací s lidmi!), s níž dokáže pracovat a dosáhnout ji pouze opravdický alchymista. Alchymisté čerpají energii z přírody a odemykají její pomocí čakry, aby vrátili zdraví a někdy vyvolali ztracenou touhu po životě v úplném zdraví i sebeléčivé procesy. Mezi reinkarnovanými alchymisty mohou být proto také lékaři, zdravotní sestry nebo léčitelé jakéhokoli zaměření.

8. Blízký vztah k hádankám a rébusům

Řešení či dokonce tvoření rébusů a hádanek bývá u reinkarnovaných alchymistů oblíbené již v dětství. Zbožňují tajná písma, zamčené deníky, často se zlatým zámkem a klíčem. Rádi používají kryptické kódy nebo uměle vytvořený jazyk, kterým pak zapisují své myšlenky nebo emoce. Pamatuji si velice dobře na kód a zvláštní jazyk, který jsme používaly již na prvním a druhém stupni základní školy s několika spřátelenými dušemi.

Kromě toho alchymisté rádi dešifrovali a dešifrují myšlenky a signály, k nimž patří řeč těla, nebo cokoli, co jim pomáhá přiblížit se pravdě a opravdovosti.

9. Hledání a hlásání pravdy

Pravda je to, co je pro reinkarnované alchymisty opravdu moc a moc důležité. Cokoli jiného je pro ně irelevantní. Snaží se vždy dostat k jádru věci a zjistit, co přesně se děje nebo se stalo, případně co se ještě jen stane. Jejich žízeň po pravdě může často bolet stejně, jako bolí jimi vypovězená holá, nezaobalená pravda, neboť opravdový alchymista pravdu nikdy neskrývá, nepřetvaruje se, nehraje si na „diplomata“, neusmívá se, pokud má zlost, starosti, odlišné poznatky, nebo je smutný, nevykouzlí falešný úsměv na tváři pouze proto, aby se zalíbil nebo někde udržel. Pokud je něco opravdově, na dřeň pravdivé, stojí mu to i za případné problémy. Pokud vyleze ze své „skořápky a alchymistické jeskyně“, kam se obvykle stahuje, dovede za pravdu i bojovat, nikoli však za svou subjektivní pravdu, neboť ji hledá všude a za všech okolností a nenechá se u toho nikým a ničím ovlivňovat, ani těmi nahoře (není tím míněno skutečné nahoře, jenom to nahoře zdánlivé, pozemské), ani dole; ani zprávami, ani sociálními sítěmi, ani podsouvanými pravdami, ani obecným míněním. Jak řečeno výše, alchymista je propojen srdcem a duší s přírodou (ani v ní nemusí žít), a příroda je do morku svých kostí, kterými jsou zmíněné kameny, opravdová, upřímná a – pravdivá. Pravda je pro pravého alchymistu svého druhu kamenem mudrců.  

10. Hrátky a pokusy s „lektvary“ z rostlin a minerálů už v dětství

Pamatujete si stejně jako já, jak jste mluvili s květy a bylinkami na lukách, dokonce i s jejich dévy, neboli vílami a hráli jste se na klohnění různých lektvarů? Na sušení, mletí, či dokonce „tavení“ bylin, kořenů a listů, jejich vaření, například na písku nebo jinde? Jaká byla má radost, když jsem jako pětiletá obdržela kolem svatojánské noci jako narozeninový dárek malou soupravičku různých hrnečků, šálku, lahviček, v nichž jsem své pokusy mohla provozovat! Byla to jedna z mála hraček, kterou jsem kdy vlastnila, mne však potěšila mnohem víc, nežli tehdy velice vzácná panenka s vlasy a řasami! Ano, mí drazí, podobné zkušenosti, zážitky a vzpomínky na dětství mohou souviset i s vaší (vzdálenou nebo nedávnou) minulostí.

11. Poslední znak a projev, který může odhalit reinkarnovaného alchymistu, navazuje na bod č. 10. Není žádným tajemstvím, že alchymisté rádi - a dělají to dodnes - experimentovali s rostlinami, esenciální oleji vyráběnými již ve Starém Egyptě a v Sumeru, s esencemi, výtažky či minerály a jejich výtažky.

Pro mě jsou olejíčky a různé esence blízkými přáteli již několik desetiletí. Byť se konkrétní druhy měnily, jsem jim stále věrná. Fascinuje mě jejich složení, vůně, účinky a efektivní působení na lidi, zvířata nebo na další rostliny.

Z těch, které jsou vytvářeny v procesu, velice připomínajícím alchymii, se již déle věnuji esenciálním olejíčkům, jakýmsi alchymistickým elixírům přírody a pak energetizovaným, vibračním esencím, vznikajícím za obdobných podmínek, v jakých tvořili v dávnější i novější době alchymisté. Není náhodou, že dostali název „Nebeské bytosti“, protože právě ty podporují alchymisty v jejich práci a energetizují i tyto esence. Najdete mezi nimi i esenci zasvěcence, cestovatele časem a alchymisty Sain Germaina, který byl v alchymii tak zběhlý, že dovedl na staletí zadržet stárnutí a jeho příznaky. Projevuje se fialovým paprskem, fialová je jednou z barev alchymistického procesu. Znamená spojení lidského vědomí s vědomím božským, setkání duše s tělem, tím nahoře s tím dole, ducha s hmotou. Fialová souvisí s královským majestátem, bohatstvím (kdysi se dost těžko získávala) a vysokým duchovenstvem. Pokud se ve vás skrývá „starý alchymista či alchymistka“, udělejte domácí pokus: nalijte do skleněné nádoby roztok manganistanu draselného s kapkou jaru (ano, toho na mytí nádobí) a přidejte opatrně roztok peroxidu vodíku. Co myslíte, co se stane? Nuže, vznikne, nebo by měla vzniknout, fialová pěna, milí alchymisté a alchymistky!

Saint Germain žil krom jiného také v čase vládnutí Ludvíka XV., na jehož dvoře se často zdržoval.

Jeho vibrační esence osvobozuje od negativní karmy, a také od všeho, co nám brání býti svobodní, čili například od nefunkčních vzorců chování a zastaralých myšlenkových struktur, nepravého a zidealizovaného sebepoznání, karmických propletení a závazků, emocionální připoutanosti, závislostí a dogmat.  Mění úhel pohledu i neustále a dokola opakované činnosti, akce, skutky, které ve skutečnosti ani netoužíme dělat.

Už jenom fakt, že Saint Germain zastavuje alespoň do jisté míry stárnutí a brzdí „věkovou sešlost“, ukazuje na silnou alchymistickou stránku jeho samotného i jeho esence. Vždyť jednou z věcí, které dle legend alchymisté hledali, byl – elixír mládí! Kolik lidí, vědců i pavědců, firem a společností dělá totéž? Hledá „antiaging“ prostředky, prostě nic jiného jako moderní elixír mládí! Možná se tím také zabýváte, moji drazí reinkarnovaní alchymisté?      

Našli jste se v těchto 11 bodech? Skrývá se ve vás reinkarnovaný alchymista? Napište krátce a pouze prosté a krátké „Ano“… Těšíme se na vaše reakce!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen peo ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

LICHTWESEN

Energetické terapeutické vonné esence Lichtwesen: studijní přednáška

Série přednášek o energetizovaných vonných terapeutických esencích Přednáška první: „Elohim, architekti našeho života“ Elohimové jsou mocné bytosti světla nesmírně vysokých vibrací, „ochránci řádu a světla“, dlící vysoce nad Akášou. Ztělesňují božské principy a disponují enormní transformační...
+