4 ZPŮSOBY, JAK SE I DOMA PROPOJIT S PŘÍRODOU: PŘIROZENÉ A SNADNÉ „RITUÁLY“

PŘÍRODA, ZEMĚ A ČTYŘI ŽIVLY 

Někdy prostě nemůžeme vyjít ven, do blahodárné náruče přírody a jsme „uvázáni“ doma, mezi svými čtyřmi nebo i více zdmi. Anebo můžeme, ale nikoli hned, ne právě v té chvíli, kdy cítíme, že bychom potřebovali její podporu. Svět přírody je ještě stále, navzdory našim devastujícím zásahům a obecně vlivu člověka na celu planetu, mnohem víc vyvážený, čistý a do jité míry také divočejší, než my sami. To nám může dodat druh energie a podpory, k němuž jiným způsobem nemáme přístup. Kdysi žilo lidstvo v harmonii a souznění se svým okolím a já věřím, že se k této životodárné symbióze můžeme znovu vrátit. Naše moderní společnost je však zatím i přes jisté vynucené zastavení v takovém galopu, že pro mnoho z nás je dost obtížné spojit se zemí, být s ní v potřebném kontaktu, nevyhnutelném jak pro zdravé tělo, tak i duši a ducha.

Během vydělávání peněz, péče o rodinu, hledání svého místa ve světě atd., si často neumíme najít čas a prostor pro přirozené „rituály“. Zapomínáme naslouchat ptačímu zpěvu nebo letnímu dešti. Neregistrujeme již tak intenzivně a s radostí ševelení listů ve vánku. Netěšíme se bzučení včel v korunách rozkvetlých stromů nebo zažívání slasti z tančení na svěží, zelené trávě.  Namísto toho posloucháme bzučení moderní technologie, nedovedeme se odpoutat od sociálních sítí, pracujeme stále víc a s výdajem větší a větší energie.

Abychom však byli víc ve spojení s přírodou, nemusíme se zrovna vydat na výpravu na Mount Everest nebo na několika týdenní pobyt v divočině, i když by obojí bylo úžasným a naplňujícím zážitkem.

Doba, kdy šamani, čarodějové, mystici opouštěli na delší čas svou komunitu, aby se mohli odebrat na odlehlá místa, kde naslouchali hlasům a poselstvím bohů či kosmu, již pominula. Naše síla a energie může vzrůstat, když integrujeme do svého života jednoduché, prosté a každodenní činnosti, které nahrazují „posvátné“ úkony našich předků.

Ano, někteří z nás putují do dalekých chrámů, aby se v nich mohli ponořit do meditací nebo modliteb, jiní zas procestují velké vzdálenosti, aby našli to, co možná leží i blízko jejich vlastního prahu. Ono totiž spojení s esencí naší existencí se nenachází pouze na zvláštních místech a nemusíme k němu dojít jenom za výjimečných okolností.

Prostředky, prostor, čas a možnosti všeho se vzdát a svobodně brouzdat světem - zejména za situace, která právě a ještě stále vládne světem – nemá každý z nás. Vrátit se „zpět k základům“ je dokonalým, nebo téměř dokonalým způsobem, jak posílit i své duchovní vazby. Když opět nacházíme cestu k zemi a znovu se soustřeďujeme fyzický i spirituální kontakt s ní, náš vnitřní oheň začne planout a jeho zář osvětluje naši cestu a vede nás za naším lepším osudem.

Příroda má schopnost dát nám vše, co potřebujeme. V ní je zřídlo té nejmocnější magie, je však na každém z nás, abychom individuálně prověřili a budovali svůj vztah k této živoucí a život dávající energii.

Pojďme se tedy společně podívat, co můžeme udělat pro prohloubení kontaktu s přírodou a se zemí i za nepříznivějších podmínek, za kterých se nemůže dostat tam, kam bychom chtěli.

  1.  Meditace u okna

Sedněte si poblíž otevřeného okna. Zavřete oči a prociťujte proudění vzduchu a jeho energii, vnímejte, jak hladí vaši pokožku a pozvolna zvyšuje vaši vnitřní sílu. Dýchejte pomalu a zhluboka. Uvolněte se, vyčistěte svou mysl. Objeví-li se před vaším vnitřním zrakem jakékoli obrazy, nechte je plynout, nezahánějte je. Co představují? Pohybujete se v nich? Pokud ano, kam a odkud? Jak daleko jste v nich došli? Jste v nich smutní, zamyšlení, neteční, šťastní, radostní? Hledáte něco nebo jenom tak bezmyšlenkovitě a bez cíle bloumáte?

Nechte se „vést“ prouděním vzduchu. Uvědomte si sebe sama ve vztahu ke světlu pronikajícímu oknem a ke vzduchu proudícímu zvenčí. Cítíte puls života, který prochází vaším tělem a ladí s vámi. Skrze vzduch a světlo jste spojeni se vším…

Otevřete oči a podívejte se z okna. Zahleďte se až za obzor, uvědomte si vše, co vás obklopuje a patří do vašeho světa. Čerpejte z tohoto pohledu energii. Pokračujte ve svých povinnostech nebo v čemkoli, co budete dělat dál a dejte svému konání hlubší význam.

  1. Vizualizace na verandě, terase, balkonu nebo na prahu domu

Jděte ven, za dveře na verandu, terasu, balkon, lodžii nebo za práh vašeho obydlí. Postavte se vneku před dveře, dveře představují doslova jakousi speciální až magickou sílu. Otočte se ke dveřím čelem, jako byste chtěli zaklepat. Zaměřte se na své pocity a vnímejte mikrosvět kolem vás.  Zapomeňte na vše ostatní. Opřete se dlaněmi o dveře a zavřete oči. Přemýšlejte o tom, co pro vás znamená domov. Jak vás chrání? Poskytuje vám bezpečí a zázemí? Slouží zlepšování vašeho života?

Chvíli si představuje svůj život bez vašeho domova. Jak by pak vypadal váš život?

Prociťujte energie, které proudí skrze vaše dlaně mezi vámi a vaším obydlím. Nehodnoťte, pouze vnímejte.

Poté se otočte tváří v tvář vnějšímu světu. Ať už máte před sebou pole, les, silnici, zahradu, jiné domy nebo budovy, zaměřte se na rostliny a živočichy, která tam najdete, i kdyby to bylo jediné stéblo trávy mezi dlažbou na chodníku. Přírody si i v urbanizovaném prostředí najde cestu, jak přerazit a jak se přizpůsobit jiným podmínkám.

Nechte jejich společnost posílit vaše energie. Zavřete opět oči. Ciťte teplo svého těla, jehož zdroj je někde uvnitř. Vizualizujte, jak jej šíříte do svého okolí, nechte jej narůstat, proudit a roztahovat se do co největší vzdálenosti.

Zhluboka dýchejte, pak skloňte hlavu. Když ji zvednete, otevřete oči, podívejte se na svůj malý soukromý svět novýma očima a připravený na to, co vám zbytek dne přinese, vykročte tam, kam chcete nebo potřebujete jít.

  1. Spojení se zemí a se živly

aplňte čistou vodou skleněnou misku a jděte s ní na zahradu, dvůr, na společný pozemek, do parku. Sedněte si na zem, dle možnosti do blízkosti květin nebo jiných rostlin. Ponořte prsty do vody a pociťujte její energii. Myslete na funkci vody v přírodě i ve vašem životě.

Zažeňte všechny myšlenky. Zaměřte se na místo na svém těle, kde cítíte své centrum, zdroj svého fyzického života. Nejčastěji to bývá srdce, břicho, hlava. Položte jednu ruku na vybrané místo, druhou úplně ponořte do vody.

Zaměřte se na souvislost mezi životem a vodou. Vizualizujte svou vlastní energii, která „vtéká“ do vody a poté se očištěná a posilněná vrací a vstupuje do vás.

Následně položte obě dlaně na zem. Zabořte do ní prsty, navažte s ní kontakt, vnímejte její energii. Přemítejte o všem, co vám země poskytuje, jakými dary vás zahrnuje.

Opět vyprázdněte svou mysl. Opláchněte si v misce s vodou ruce, jednu v ní nechejte, druhou opět položte na místo své životní síly, na místo vnitřního zdroje energie.

Zaměřte se na souvislost mezi životem obecně a půdou.

Zvedněte ruce k obloze a zavřete oči. Vnímejte propojení energií nebe a země a sebe jako mediátora mezi nebem a zemí. Vzpomeňte si na své předky, kteří žili blíže k přírodě a k zemi. Představujte si brzkou budoucnost, v níž se toto spojení obnoví, vizualizujte si své místo v této budoucnosti.

Vyzvěte všechny čtyři živly, aby vám pomohly, aby vás podporovali, aby vám dodávali sílu a potřebnou energii. Poděkujte.

  1. Použití živlových esencí

Voda, vzduch, zem a oheň jsou pro náš život absolutně nevyhnutelné, a nejenom pro náš život, nýbrž také pro život obecně. Jsou nedílnou součástí přírody, takže benefity kontaktu s přírodou můžeme získat i spojením se živly nebo jejich synergií, souhrnem, celkem jejich propojených energií. Esence živlů je esencí přírody i našeho pozemského světa.

Energetizované esence čtyř živlů a jejich harmonie je napojena na tuto přírodní esenci a jejich přínos pro nás může být velice užitečný. Mohou být doplňkem povzbudivé energie přírody a zvýšit její účinnost.

Esence živlu vzduchu usnadňuje komunikace, zvyšuje jasnost v myšlení a schopnost hravě a bez potíží přijímat změny a adaptovat se na měnící se podmínky či situace. Učí nás být vskutku „tady a teď“, v přítomnosti a nezabývat se zbytečně tím, co bylo nebo co jenom bude. Umožňuje pronikat bez potíží do tajemství přírody a Země. Vnáší čerstvou energii a „svěží vzduch“ do stagnujícího prostředí nebo situací.

Esence elementu ohně posiluje schopnost prosadit se, asertivitu, vůli žít a životní sílu, vitalitu a nadšení. Vytváří prostor pro uvědomění si přínosných a prospěšných příležitostí. Umožňuje nám motivovat a inspirovat ostatní a mít k tomu všechny talenty, zručnosti a přitažlivost. V mihu nás nadopuje vnitřním ohněm a vášní, která nám umožní jednat bleskově, rozhodně, cíleně a také stejným způsobem vyřešit všechny úkoly. Pomalejší jedince obdarovává rychlostí a naplňuje srdce vášní ke všemu, co nám příroda a Matka Země poskytuje.  

Esence živlu vody zvyšuje hbitost, přizpůsobivost, flexibilitu. Díky ní můžeme najít cestu ke zvolenému cíli, a také cestu nejmenšího odporu a tak vytyčené cíle snáze a rychleji dosáhnout. S její podporou dovedeme „jít s proudem“, přitom však zůstat sami sebou a zachovat si svou jedinečnost a individualitu. Jakékoli fyzické napětí „odplyne“ brzo po použití této „vodní“ esence. Přináší hlubokou a potřebnou transformaci. Rozvíjí kreativitu, invenci a fantazii.

Esence elementu země okamžitě spojuje s vyživující energií Země. Je vynikajícím pomocníkem ve všech situacích, v nichž je nutné zůstat trpělivý, klidný, rozumný a vyrovnaný. Udržuje potřebnou úroveň motivace a naladění i v případě, že jsme nuceni řešit nudné, nezajímavé, rutinní úkoly. Umocňuje vytrvalost a schopnost dát věcem čas, třeba na rozvoj, dozrání atd. Stabilizuje a posiluje naše pevné kořeny a spojení se zemí a jejími „poklady“.

Esence Balance živlů harmonizuje tělo, naši auru, avšak i prostor, v němž se pohybujeme. Poskytuje pomoc a oporu v stavu rozrušení, neklidu a nedostatku psychické rovnováhy. Dovede nás dovést ke snaze najít a také nalézt své vlastní centrum a být ukotvení. Dokonce podporuje i konstruktivní spolupráci.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: