7 KLÍČŮ KE KOMUNIKACI S ANDĚLY

Schopnost komunikovat s anděly, archanděly a jinými světelnými bytostmi má každý z nás, a to 24 hodin denně. Nebeské entity nám neustále posílají zprávy, my je však často neumíme rozklíčovat, dokonce je ani neslyšíme, nevidíme. Prostě jsme k nim hluší a slepí, věkem jsme si vybudovali různé bloky, které nám brání navázat s nimi přímý kontakt. Abychom mohli rozpoznat poselství andělů, musíme oživit své skryté schopnosti a někdy také změnit svůj životní styl. Pokud nejsme zvyklí naslouchat své intuici, nějakou dobu potrvá, než si osvojíme nové návyky a rozvineme své jasnozřivé, jasnoslyšné nebo i paranormální schopnosti. Jako děti jsme byli neustále v kontaktu s anděly, někteří z nás s vílami, dalšími bytostmi přírody apod., takže proč bychom nemohli i teď?

Klíč č. 1:

Důležitost relaxace a pravidelného očišťování aury by snad měla být na prvním místě. Zásadní totiž je, abyste při komunikaci s anděly byly v naprosto uvolněném stavu. Ve skutečnosti jste mnohem „jasnozřivější“, než si uvědomujete. Napětí a negativita však staví zeď mezi vás a vaše andělské průvodce. Existuje několik způsobů, jak relaxovat a uvolnit se. Můžete například postupně zaměřit pozornost na různé části těla, napnout všechny svaly a náhle je uvolnit. Anebo vyzkoušejte nějaké dýchací techniky. Kupříkladu: soustřeďte se na tu oblast těla, v níž cítíte napětí, nadechněte se do ní a vydechněte z ní veškerou tenzi.

Neméně důležité je věnovat denně pravidelnou chvilku pročištění své aury, nejméně 10 minut ráno a 10 minut před spaním. Pokud implementujete do svého života tyto jednoduché techniky, rychle si všimnete pozitivních výsledků.

Klíč č. 2:

Musíte mít naprosto jasno v tom, co vlastně chcete! Opravdu si přejete celou svou bytostí, aby vám archandělé pomohli? Andělé jsou připraveni vám kdykoli pomoci, stačí je zavolat a poprosit je. Neočekávejte však, že vám andělé sdělí, jak se máte přesně v něčem rozhodnout, protože máte svobodnou vůli a musíte se prostě rozhodovat sami. Andělé vás jemně povedou a také k vám přivedou ty správné lidi a situace, díky nimž se snáze dostanete tam, kam chcete. Jak vás však mohou andělé dostat tam, kam chcete, pokud vy sami nevíte, kam? A když vaše instrukce nejsou jasné? Pokud jim nedáte jasné pokyny, nebudou vědět, kam vás mají vést. Pamatujte, že vy máte svobodnou vůli, andělé nikoli. Jejich úkolem je reagovat na vaše jasně formulované žádosti a modlitby.

Klíč č. 3:

Důvěřujte své intuici. Vaši andělé s vámi mohou komunikovat různými způsoby a různými způsoby lze rovněž jejich poselství přijímat. Klíčem k přístupu k informacím je věřit a být si vědom toho, že máte jisté schopnosti stejně jako ostatní. Musíte však znát vhodné a bezpečné techniky, jak probudit své jasnozřivé a jasnoslyšné schopnosti, a poté své schopnosti pravidelně používat. Vždyť víte, praxe je nejlepší školou a cestou k zdokonalování.

Klíč č. 4:

Věnujte pozornost i těm nejjemnějším, nejslabším, nejtišším znakům a hlasům andělů. Mnozí dostávají různorodá znamení, jednoduše je však nerozpoznají nebo nepovažují za relevantní. Můžete často cítit jakési brnění nebo mít z ničeho nic husí kůži. K brnění dochází, protože andělé a archandělé mají mnohem vyšší vibrace a když se k vám přibližují, váš nervový systém reaguje na energie s vyšší frekvencí. Zprávy mohou přicházet prostřednictvím televize, jiných lidí, můžete slyšet něco v rádiu, ale též jiným způsobem, který jakkoli upoutá vaši pozornost. Mohou se třeba stát různé události, setkáte se s určitou osobou nebo vám někdo najednou poskytne potřebné informace. Můžete získat obchodní příležitost, kterou jste nečekali, a tak bychom mohli pokračovat dál.  

Klíč č. 5:

Zapisujte si jakékoli, byť velice jemné vjemy. Rozpoznáte-li jakékoli poselství, vizuální, sluchové, intuitivní, myšlenkové, je velmi důležité si je hned zapsat. Zapište si také, co se pak bude dít dál. Pomůže vám to zvýšit důvěru ve vlastní intuici.

Klíč č. 6:

Je velmi důležité si uvědomit nejenom, co vám andělé říkají, také však, abyste se těmito poselstvími řídili a využili všechny andělské rady, návody, tipy. Archandělé tyto akce za vás nemohou udělat, jen vás k nim inspirovat. Mnoho lidí se však zasekne právě u potřeby na základě andělských pokynů přikročit k činu.

Klíč č. 7:

Používejte esenci archanděla Metatrona, krále všech andělů a nejvyššího Učitele. Metatron je strážcem prahu mezi hmotným světem a světem jiných forem, například andělských a forem světla, pomáhá též si uvědomit, že existují současně, v čase i v časoprostoru, a proto jsou nám přístupné stejně, jako andělé samotní. S jeho podporou lze rozpustit zatěžující, blokující struktury a přesvědčení, a tak zrealizovat potenciál, který se dosud neprojevil nebo byl potlačen či zapomenut. Metatron nás vede k vědomému vnímání duchovního rozměru každodenního života, k uchopení života v absolutním souzení s andělskou energií, k posílení všímavosti a vnímavosti, k otevírání očí všeobjímajícímu celku, jehož jsme součástí, k rozpoznání naší božské podstaty.

Uvědomte si, že máte na své životní cestě mnoho neviditelných pomocníků, duchovních průvodců, andělů a archandělů, kteří jen čekají, aby vám mohli pomoci. Stačí je přivolat.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen peo ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: