8 JEDNODUCHÝCH KROKŮ KE ŠTĚSTÍ

Podle některých definicí je štěstí značně vrtošivé, nevyzpytatelné, proměnlivé a neuchopitelné. A také se říkává, že může někoho na chvilinku nebo delší dobu upřednostnit, a pak z ničeho nic a bez zvláštního důvodu zmizet. Proto se obvykle považuje za naprosto náhodné. Jedním z příkladů nahodilosti štěstí je výhra v loterii. Není k ní nutná žádná dovednost a výsledky podléhají čiré náhodě. Takové vymezení pojmu štěstí však já osobně nepřijímám, existuje totiž řada způsobů, jak zvýšit svou šanci na štěstí.

Lidé se odjakživa snažili dosáhnout nebo zvýšit míru svého štěstí. Staří Římané se obraceli k bohyni štěstí a hojnosti Fortuně, která bývala často vyobrazována se zavázanýma očima, aby bylo víc zřejmé, že štěstí je vlastně slepé. Kromě modlení se k docela široké škále bohů a bohyň se lidé pokoušeli přilákat štěstí různými opakovanými úkony, rituály, kouzly a čáry, talismany, krystaly atd.

V zásadě máme všichni, nebo téměř všichni štěstí již teď, v této chvíli, byť si můžeme myslet pravý opak. Proč? No protože každý z nás má určité dovednosti a schopnosti, které můžeme rozvíjet a využívat ve svůj prospěch a dojít tak jisté podoby štěstí, i když bychom možná raději přivítali výhru ve Sportce řízenou Fortunou.

Možná jste například velice zručný v „rukodělných“ činnostech, můžete tudíž tento svůj talent aplikovat u snah vytvořit svůj koutek štěstí na tomto našem světě, který hýří spoustou možností. Možná jste dobří v matematice, v hudbě, v učení druhých, ve vytváření dárků (ačkoli zatím pouze pro své blízké nebo přátele), anebo jste dobrým komunikátorem. To vše - a ještě hromada dalších - jsou užitečné dovednosti, které nemáme všichni stejné. Takže, spíš než sami sebe utvrzovat, že lidé s již projevenými nebo využívanými dovednosti mají na rozdíl od vás štěstí, byste se měli zamyslet nad svým vlastním potenciálem a rozpoznat talenty, které máte jenom vy. Vlastní štěstí si vytváříte tím, jak žijeme svůj život a každý den krůček po krůčku pro něj něco děláme.

Náhody většinou nemůžeme ovlivnit. To co však zajisté můžeme, je zvýšit svou šanci na život ve štěstí tím, že se soustředíme na věci, které máme ve vlastních rukou, potažmo v jistých případech v hlavě, v hlase, v nohou apod. Pokud máte třeba zcela jasnou představu, co chcete, a neustále si svůj cíl i cestu k němu vizualizujete, soustředěně se na tuto svou vizi zaměřujete a tvrdě pracujete na jejím dosažení, vaše vyhlídky na úspěch jsou vskutku veliké. Samozřejmě, pokud všechno uvedené vykonáte a štěstí dosáhnete, ti, kteří pro své sny, tužby a přání nic neudělají, nakonec zkonstatují, že jste měli pouze - štěstí.

Jak tedy do svého života štěstí přilákat? Vybrala jsem pro vás sedm – plus jeden – úplně jednoduchých způsobů, jak toho dosáhnout. Sedm proto, že je to šťastné číslo, osmý pro potvrzení těch sedmi, neboť ležatá osmička je symbolem nekonečna, tak ať je vaše štěstí nekonečné.

Staří Řekové dokonce považovali sedmičku za dokonalé číslo, nelze ji dělit jiným číslem nežli sebou samým (leda tak jedničkou, ale i tak dojdete opět k sedmičce). Fáze měsíce se mění každých sedm dní. Týden má sedm dní. Podle Bible Bůh stvořil svět za šest dní a odpočíval sedmý. V japonské tradici znají sedm bohů štěstí. Prohlásíme-li, že jsme v „sedmém nebi“, znamená to, že jsme naplněni radostí a štěstím.

  1. Kladný postoj. Lidé s pozitivním mentálním přístupem se zaměřují na hodnotné a úspěch přinášející výsledky. Uvědomují si, že život má vzestupy i pády, zaměřují se však pouze na jeho pozitivní stránky. Věří, že z dlouhodobého hlediska vše dobře dopadne, byť se v daném momentu nemusí nalézat v nejlepší situaci anebo se cítit zrovna hvězdně. Vytvářejí si plány do budoucna. Pesimisté tráví tolik času přemítáním o nedostatcích, nepříznivých situacích a podmínkách, o pochybnostech a úzkostech, hrozbách a nebezpečích, příkořích a překážkách, že jim nezůstává dost času na přemýšlení o budoucnosti, kterou by chtěli dosáhnout. Pokud si udržíte pozitivní pohled na svět a na život, dostanete se mnohem dál než lidé s negativními postoji, protože se soustředíte na pozitivní výsledky, které oni nevidí.
  2. Zákon přitažlivosti. Zákon přitažlivosti je založen na podobném principu jako kladné postoje. Říká, že do svého života přitahujeme to, na co se soustředíme. Jinými slovy, pokud se soustředíme na pozitivní věci a stránky života, pokud budeme uvažovat pozitivně, budeme mít pozitivní výsledky. Naopak, důsledkem negativního myšlení jsou negativní výsledky. Chcete-li tedy mít štěstí, měli byste být neustále koncentrovaní na dosažení svých cílů  - a pak sklízet plody své práce v podobě úspěchu. Pozitivní myšlení samozřejmě nestačí. Abyste měli štěstí, chce to rovněž produktivní a efektivní práci.
  3. Záměr. Je životně důležité vědět, co skutečně chcete. Jakmile se rozhodnete pro dosažení konkrétního cíle, můžete si naplánovat, jak si sáhnout na vrchol. Nejúspěšnější lidé mají řadu cílů, pravděpodobně krátkodobých i dlouhodobých. Některých bude dosaženo relativně snadno, zatímco u dalších to může být obtížnější. Dosahování krátkodobých a snazších cílů nás udržuje motivované při práci na dosahování obtížnějších dlouhodobých cílů. Pokud si stanovíte hodnotné cíle a pak tvrdě a soustředěně pracujete na jejich dosažení, budete se divit, jaké štěstí nakonec budete mít.
  4. Vytrvalost. Není snadné neztrácet ani na chvilinku motivaci, to je nesporné. Právě proto se mnoho lidí kvůli potřebě vyvinout nějaké to úsilí a energii nebo po několika neúspěších vzdá svých snů a cílů a získá pocit, že jejich vize je těžké či dokonce nemožné dosáhnout. Pokud však dojde k dočasné ztrátě motivace, avšak vy budete nadále myslet na svůj záměr, nevzdáte se svých snů a plánů, tak budete moci začít znovu, s obnoveným zaměřením a energií. Vytrvalí lidé pokračují v práci bez ohledu na to, kolik překážek se jim staví do cesty. Když dosáhnou zdaru, mnozí z jejich okolí budou trousit komentáře o tom, jaké měli štěstí – a nic víc. Prostě a jednoduše, zaznamenají pouze výsledek, nikoli však občas až trnitou cestu k němu. To je také důvod, proč potom oni sami tak rychle kapitulují, přehlíží totiž důležitou část splnění snů a plánů – vlastní píli, energii, čas, námahu, jednotlivé a postupné dílčí kroky, řešení potíží atd.
  5. Vizualizace. Vizualizace je schopnost a někdy až umění představit si požadovaný výsledek co nejjasněji a nejpřesněji, do co nejmenších detailů. Kdykoli si barvitě představíte pozitivní výsledek, vaše šance na štěstí se zvýší. Je to kromě jiného také proto, že budete víc a víc přesvědčeni o úspěchu a přiblížíte se ke svému cíli. I vesmír vám pak pomůže dosáhnout vašich záměrů. Kupříkladu, máme dvě osoby, které čeká zítra pracovní pohovor. První z nich se pohodlně usadí a co nejjasněji vizualizuje následující den. „Vidí“ celé přijímací řízení v takové podobě, v jaké si přeje, aby probíhalo. Tento „pozitivní scénář“ si několikrát v představách přehraje, a to i v den pohovoru před odchodem z domu i po cestě na místo jeho konání. Druhá osoba je úzkostná, nervózní, vidí před sebou spíš všechna úskalí, nástrahy, své nedostatky, přeřeknutí atd. V podstatě také procvičuje určitou formu vizualizace, jenomže negativní, nikoli pozitivní. Nevědomky tak posiluje možnost negativního výsledku svého pohovoru.
  6. Šťastné chování. Neznamená to nic jiného, než abyste se pokusili chovat tak, jako byste měli štěstí. Budete-li jednat, cítit se, reagovat, jako byste měli štěstí, budete nepřetržitě a neustále své štěstí potvrzovat a upevňovat. Prostě si „hrajte“ na štěstí do doby, než zvládnete všechno, co k němu skutečně povede. Podobá se trošinku na jeskynní malby z pravěku. Pravěký člověk maloval na stěny jeskyní výjevy, které si přál, aby se uskutečnily, často to byl výsledek lovu divokých zvířat. Součástí maleb kýžených výsledků byl nezřídka šaman, kouzelník. Ve vašem případě budete vy sami tím lovcem, „lovcem svého štěstí“, ale i šamanem, kouzelníkem, který praktikuje kouzlo přivolávání štěstí tím, že jedná tak, jako by už jeho kmen měl úlovek v „jeskynní spižírně“. Mysl je nesmírně ovlivnitelná, lehce se dá oklamat představou, neboť těžce rozlišuje mezí ní a již existující realitou. Budete-li se chovat, jako by se štěstí u vás již napevno usadilo, stane se brzo realitou vašeho života.
  7. Vděčnost. Pokud hledáte dobro v každé situaci, vždy najdete něco, za co můžete být vděční. A též si uvědomíte, jaké máte vlastně štěstí. Když ulehnete večer do postele, vybavte si v duchu tři, čtyři nebo i pět věcí, které se staly během dne a které vám udělaly radost nebo vás dokonce udělaly šťastnými. Vyjádřete svou vděčnost vesmíru, Bohu, Bohyni, andělům (podle toho, v co věříte a na koho se nejčastěji obracíte) za to, že stojí při vás a umožnili vše, co vede k menšímu nebo většímu štěstí ve vašem životě. Využijte taktéž každou příležitost na vyjádření vděčnosti ostatním. Vyvolá to ve vás libé a pozitivní pocity a ostatní vaši vděčnost, chválu, poděkování určitě ocení. A v neposlední řadě to k vám bude přitahovat stále větší - štěstí.
  8. Bod 7 + 1. Využijte energie, které pomáhají ke štěstí a podporují vás na cestě ke šťastnému životu. Tzv. Vyšší bytosti rády provází lidi k naplněnému, radostnému životu v hojnosti a v lásce, který je naplňuje štěstím. Patří k nim třeba Elohim, bytosti světla, které stojí nejblíž Nejvyšší bytosti. Olejíček a esence energetizovaná vibracemi Elohim žlutého paprsku, čili Žlutý Elohim, rozvíjí právě zmiňovaný optimistický, veselý, „slunný“ postoj k životu. Zvyšuje schopnost a ochotu učit se novým věcem, učit se tomu, co umožňuje realizovat vlastní dovednosti. Brání emočním výkyvům a noření se do negativity, frustrace nebo deprese. Otevírá přístup ke znalostem duše a přináší -  hluboké štěstí. Stejný účinek má použití tělesných krystalků během masáže anebo nošení zirkonu či krystalu Žlutého Elohim.     

Pokud budete experimentovat s výše popsanými náměty, vytrváte, budete důslední a přiložíte sami ruku k dílu, jsem přesvědčená, že přilákáte do svého života mnoho šťastných událostí, příležitostí a chvil. Hodně štěstí!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací, spisovatelka, žurnalistka, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: