CHANNELING, AUTOMATICKÁ KRESBA A ANJELSKA TERAPIA

CHANNELING, AUTOMATICKÁ KRESBA A ANJELSKA TERAPIA

Víkendový kurz pre lektorov, terapeutov i laikov ako škola čarovného života plného zázrakov a hojnosti za pomoci svetelných, nebeských bytostí, anjelov, sprievodcov, ochrancov a pomocníkov.

Zoznámte sa s anjelským channelingom, automatickou kresbou a anjelskou terapiou a liečením v každodennom živote.

Miesto konania: Bratislava

Termín: 3-4.2.2018

Cena: 86 eur

Kontakt: judita@andele.gmail.com

Túžite spoznať nielen anjelský channeling, automatickú kresbu a princípy anjelskej terapie, ale aj to, ako poskytnúť druhým či získať pre seba pomoc anjelských bytostí v čomkoľvek: v práci, kariére štúdiu, v láske, partnerstve, rodine aj priateľstve, v liečení fyzických i psychických ťažkostí akéhokoľvek charakteru a obtiažnosti, v získaní hojnosti a blahobytu, v želanej premene a transformáciu tela, ducha i duše - jednoducho v čomkoľvek, čoho sa týkajú vaše túžby, sny a potreby?

Ak áno, tento kurz je určený vám ... 

Časť kurzu venovaná anjelskému channelingu je orientovaná na získanie poznatkov o jeho základných technikách a na osvojenie praxe v napájaní na vesmírny kanál, z ktorého je možné čerpať odpovede na rôzne otázky a drahocenné informácie. Účastníci kurzu budú po jeho absolvovaní schopní spájať sa so svetom anjelov, archanjelov aj vyšších svetelných bytostí, na svojho duchovného sprievodcu vyššej úrovne, na vyššej dimenzie a na ich informačné pole, na svoje Vyššie Ja a vyššiu rovinu svojho vedomia.

 

Niektoré body z obsahu kurzu:

- Diagnostika v liečiteľskej praxi anjelského terapeuta pomocou channelingu a automatickej kresby

- Techniky ochrany a liečenie v anjelskej terapii

- Techniky anjelskej terapie, anjeli a zdravie, anjelské liečenie na diaľku

- Terapeutická a liečivá moc archanjelov

- Metódy nadväzovania komunikácie so svetom anjelov a iných svetelných bytostí

- Odstraňovanie blokov a negatívnych presvedčení s anjelmi a archanjelmi pomocou channelingu a automatickej kresby

- Jednoduché techniky anjelského čistenie seba samého, iných ľudí, akéhokoľvek priestoru či miesta, ale aj jeho ochrany pred negatívnymi vplyvmi za pomoci anjelov, channelingu a automatickej kresby

- a iné...

Lektorka: Judita Katona Peschlová

absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku, frekventantka Pražskej psychoterapeutickej fakulty, držiteľka certifikátov z kurzov rôznych terapeutických smerov a neverbálnych techník, tiež Araretamy, Bachovej kvetovej terapie a anjelskej terapie (je prvou praktikujúcou držiteľkou certifikátu ATP terapeuta anjelskej terapie v Čechách i na Slovensku). Venuje sa praktickej aplikácii anjelskej terapie v každodennom živote, prednáša, publikuje, píše knihy aj návody a prekladá v tejto oblasti. Viac ako dve desaťročia vedie semináre s Tarotom, Symbolon, mandalami a anjelskou terapiou a liečením. Zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v Prahe. Vedie už takmer 20 rokov ženské kruhy a organizuje cesty na energetické silové miesta. 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: