ANDĚLSKÁ MEDITACE PRO MÍR (ZAPOJÍTE SE?)

Mír byl a je ohrožován často, po dlouhá tisíciletí lidské historie. Zajisté však celou tu dobu existovalo mnoho těch, kteří si přáli žít právě v míru, souzvuku, pohodě a klidu. Dnes tomu není jinak. Určitě také vy, milí čtenáři, patříte k těm, kteří by chtěli jakkoli přispět k nastolení míru, ať již mezi členy rodiny, kolektivu, nebo národy. Jednou z možných podob vašeho podílu na formování smíření může být docela prostá meditace s anděly míru. U této meditace budou našimi milujícími andělskými průvodci zejména archanděl Michael, Metatron a Orion.

Abyste si byli víc jisti postupem meditace, můžete si ji nejdřív nahrát vlastním hlasem například do mobilu. Tak to dělám i já sama. Pokud jste zběhlejší, nahrajte si ji s hudebním doprovodem.  

Postup meditace:

 • Zapalte jednu nebo víc bílých svící.
 • Zaujměte pohodlnou pozici, meditace trvá víc jak 5 minut. Zavřete oči, soustřeďte se na svůj dech, sledujte klidný nádech a výdech. Vědomě uvolněte celé tělo a pak přeneste svou pozornost do svého nitra. 
 • Přivolejte svého anděla strážného, své andělské, světelné průvodce, nanebevzaté mistry, archanděla Michaela, Metatrona a Oriona, budete-li chtít, také Uriela, Gabriela a Rafaela.
 • Nechte je vstoupit do svého právě probíhajícího času a prostoru (nemusíte andělské bytosti vnímat na vědomé rovině, věříte-li v ně a jejich přítomnost, budou zaručeně stát při vás). Spojte se dle vašich preferencí s nimi všemi nebo jedním z nich. Pozdravte je v duchu nebo nahlas, je to jenom na vás. Ve skutečnosti vstupují do kontaktu s vámi už ve chvíli, kdy se rozhodnete tuto meditaci absolvovat. Naplňují požehnáním míru a lásky vás i celý prostor kolem.
 • Představte si, že jste obklopeni jejich světlem a že jste jedno se sílou míru a lásky, a také jste schopni toto světlo, mír, harmonii a lásku šířit dál ze svého srdce a celé své bytosti, která je prostoupená andělskou přítomností.
 • Můžete se vámi přivolaných andělů zeptat, co lze udělat pro řešení problémů a situací ve světě, ve společnosti, ve vaší rodině i ve vašem vlastním životě. Odpověď nemusí přijít okamžitě, někdy se objeví ve snu, naleznete ji v otevřené knize či časopise, zaslechnete v rádiu, televizi nebo v autobusu, uzříte na reklamním plakátu.
 • Nezapomínejte, že vám andělé svou přítomností připomínají, že vy sami - bez ohledu na to, zda jste si toho vědomi či nikoli - máte v sobě sílu a moc být změnou, kterou si přejete, aby proběhla. Vy sami ztělesňujete vše, co chcete kolem sebe a možná i ve světě vidět, prožívat nebo snad i nastolovat.
 • Zůstávejte stále ve stavu hluboké relaxace. Archandělé Michael, Metatron a Orion, případně jiné andělské bytosti, které jste přivolali, vám sdělují, že chcete-li mír, staňte se vy sami ztělesněním míru. Chcete-li víc lásky, souzvuku a harmonie ve svém životě nebo ve světě, staňte se ztělesněním lásky, souzvuku a harmonie.
 • Představte si, že se vaše vědomí naplněné mírem, harmonií a láskou rozšiřuje daleko za vaše osobní hranice a překonává všechny uměle vytvořené i přirozené hranice. Zůstávejte v tomto „mírovém“ rozšířeném stavu vědomí tak dlouho, dokud vám to bude příjemné a dokud budete ve stavu šířit kvality, které toužíte za pomoci andělů věnovat sobě i všem ostatním.   
 • Dýchejte dál klidně a pomalu, zůstávejte v uvolnění, buďte plně tady a teď, rozšiřujte své vědomí. Nemusíte se ničeho bát, během andělské meditace, aktivace nebo zasvěcení se do vašeho vědomí nebo vašeho energetického pole nemůže dostat nic jiného, než andělé a jejich světelné vibrace.
 • Dovolte sami sobě udělat další posun, expandujte svým vědomím míru, harmonie a lásky ještě stále dál. Nezabývejte se tím, jestli a kdy se zase zapojí vaše běžná mysl zabývající se tím, co musíte udělat později, ani tím, zda se vynoří myšlenky či vzpomínky na úplně jiné věci, než je mír, harmonie a láska.
 • Pokud se to stane, pokud vás vyruší hnutí vaší mysli, vraťte se zpět k soustředění na svůj dech a své neustále se rozšiřující vědomí. Pozvedněte jej, nalaďte se na rozlehlost prostoru světla, čistého potenciálu, andělské přítomnosti, životní síly. Pouze a jenom energie míru, harmonie a lásky vstupuje do vás a do vašeho širokého okolí, do celého světa.
 • A nyní nechte sestoupit andělskou lásku do vašeho srdečního centra. Přivítejte ji v srdci a ve svém životě.
 • Pak naplňte své srdce andělským mírem, vdechujte jej nejenom do srdce, nýbrž také do plic, do celého těla, do každé vaší buňky.
 • Když jste skutečně připraveni, vydechněte andělský mír, nechte jeho kvality vyzařovat do svého okolí. Dotkněte se andělskou láskou a mírem všech bytostí, vdechujte a vydechujte mír, umožněte mu šířit se z vašeho nitra tak, aby svou energií zaplnil vše kolem.
 • Znovu vdechněte mír do srdce, do celého těla a své aury. Uveďte své fyzické tělo do souladu s mírem, buďte v tomto okamžiku vy sami sílou míru, jeho zosobněním ve vašich myšlenkách, slovech, záměrech, skutcích.
 • Všechny vaše buňky se teď staly emanací míru. Vaše energie je s ním absolutně zharmonizovaná a  mysl naplněna zlatým andělským světlem, obnovujícím mír, jasnost a soudržnost.
 • Zaměřte se nyní na světelnou osmičku, světelný znak nekonečna mezi svým srdcem a myslí, zlaté světlo spirálovitě stoupající ze srdce do centra vaší mysli a poté sestupující z mysli do srdce. Tento plynoucí pohyb a nekonečný potenciál, toto linutí zlatavého světla přivádí srdce a mysl do stavu ještě většího andělského souladu, lásky, harmonie a míru. 
 • Dovolte andělské lásce, aby prostoupila všemi vašimi čakrovými energetickými centry. Vaše čakry se otevírají dotekem andělské lásky a harmonie, aktivuje se vaše vyšší vnímání a uvědomění. Všechny čakry vibrují andělskou energií, naplňuje vás zářivé světlo. Ztělesňujete mír, lásku a harmonii. 
 • Světlo andělů a vyšších bytostí sestupuje do vás skrze korunní čakru do třetího oka, přes krční čakru do srdce, solar plexu, do sakrální a kořenové čakry, do nohou a lýtek, kotníků, chodidel; do paží, rukou a prstů.  Jste ukotveni v andělském světle, míru a lásce.
 • Pomocí archanděla Uriela začíná vámi přes chodidla přestupovat nádherné duhové světlo z jádra Matky Země. Prozařuje vás odspodu nahoru; nohama, koleny a stehny, do boků, kořenové a sakrální čakry, do podbřišku a spodní části zad.
 • Tato zemská světelná energie obnovuje a zvyšuje vaši životní sílu a posiluje vaše energetické pole. Proudí do vašeho solar plexu, do hrudě, srdce, rukou, paží, ramen, krku, obličeje, třetího oka, mozku, šišinky mozkové.
 • Opět vnímejte v sobě andělský mír, všímejte si, jak světlo ve vás září, harmonizuje prostor kolem vás, naplňuje váš domov, vaše město, vaši zemi. Andělé sesílají na celou zemi mír, lásku a harmonii. 
 • Dlíte v samém středu míru a lásky andělů. Záříte stejně jako andělé světlem a energií lásky, míru, harmonie a svobody. Z vlastní svobodné vůle přivoláváte lásku, přivoláváte mír, přivoláváte soulad.
 • Ve vašich dlaních se třpytí andělské světlo, vyzařuje z nich léčivá a transformující frekvence andělské energie.
 • Ukotvujete andělské světlo do přítomného okamžiku, do tady a teď, do místa, kde se nalézáte, všude tam, kde jste se vědomě rozhodli šířit víc lásky, pohody, sounáležitosti, míru.
 • Vy sami jste vrchovatě naplněni mírem a světlem, vaše energetické tělo je zářivé, čakry vibrují, duše je plně přítomná, ztělesňujete stále a možná již navždy mír, lásku a harmonii. 
 • Nadechněte se, položte jemně ruce na srdce, pošlete z něj vděk andělům za jejich laskavost, provázení, ochranu a pomoc. 
 • Poděkujte sami sobě. Projevte vděčnost za všechno ve svém životě; za to, že jste. 
 • Otevřete oči, zachovejte v sobě andělský mír, lásku a harmonii, nechte jimi přestoupit každý svůj další den, každý okamžik, celý svůj život. 

Chcete-li posílit svou schopnost napojit se na archanděly a žít v jejich milujících vibracích, zkuste energetické esence archandělů. Ráda vám s jejich výběrem dle vašich přání nebo potřeb poradím.

S láskou a přáním andělského míru

Pokud byste chtěli sami pracovat s energií andělů a být schopni rozkódovat jejich poselství, možná vás zaujme tento kurz: https://www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, poradkyně projektu Lichtwesen, spisovatelka a žurnalistka

Přihlášení na kurz andělské terapie

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: