ANDĚLSKÁ ZNAMENÍ: BAREVNÁ PÍRKA A JEJICH VÝZNAM

Zejména v těžších životních situacích nebo smutných okamžicích touží mnozí z nás po tom, abychom obdrželi od laskavých a milujících andělů, ať již strážných nebo jiných, nějaké poselství, odkaz, povzbuzení, někdy až hmatatelnou podporu. Není tak zřídkavé, že očekáváme jakési hlasité projevy jejich přítomnosti, jasnou zprávu, srozumitelné a lehce čitelné znamení. Většinou to však funguje zcela jinak, andělské bytosti nás oslovují v jemných náznacích, drobných symbolech, tichým šeptem, jazykem lásky zakódovaným do nepatrných znaků. Jedním jsou i pírka, nezřídka nikoli pouze bílá, nýbrž i barevná, neboť zbarvení pérek dává andělskému sdělení jiný obsah a význam. Skrze ně nám dávají naši nebeští průvodci na srozuměnou, že nám naslouchají, že stojí blízko nás, chrání nás, snaží se plnit naše přání a prosby. Pokud je ovšem jejich naplnění v našem nejvyšším zájmu.

Pírka, pírka, všude pírka

Vzpomínám si, že v jednom ne příliš snadném období mého života se pírka nejenom kolem mne, nýbrž i na mně objevovala neustále. Jednou jsem ráno našla kabát zavěšený v předsíni obsypaný drobnými býlími pírky, které se tam vlastně vůbec neměla jak dostat. Jindy jsem zase sáhla do kabelky, a namísto klíčů se mi v ruce objevila malá přehršel hebkých pírek. Šla jsme na představení v katakombách Vyšehradu a na místě, kam jsme usedla, čekala na mne tři pírka. Naši andělé nám prostě moc rádi posílají znamení, že u nás stojí a neopouštějí nás ani v nejkrušnějších chvílích. Měli bychom se však sami sebe zeptat: "Co právě toto pírko, toto znamení shůry, znamená právě pro mne a právě teď?" Měli bychom se zamyslet, nad čím jsme zrovna přemítali, co jsme právě řešili apod.

Nezapomínejme, že mnohem důležitější, než obecné popisy významů různých znamení - nikoli pouze pírek - je jejich obsah určený pouze a jenom nám samým.

Objevíte-li pírko mimo svůj domov nebo obvyklé místo vašeho pobytu, může to mít větší a hlubší význam, než když se nachází někde ve vašem soukromí. Pokud najdete pírko vskutku jedinečné barvy, pravděpodobně má velice zvláštní, výjimečně smysluplný význam. Začneme-li si bez jakéhokoli úsilí a vědomého záměru všímat větší výskyt pírek, měli bychom se na tento krásný fenomén určitě pozorněji podívat.

Pírka, ale i perutě nebo andělé s křídly, se mohou vyskytovat v našich snech. Můžeme je víc krát za sebou zhlédnout v knihách, televizi, na obrazech, dokonce na billboardech, v reklamě, atd. Význam bude stejný, jako na solitérních pírkách.

Barvy pírek a křídel andělských a jejich význam

Uvedu pouze několik barev, s nimiž se můžete u pírek coby andělských znamení a poselství setkat, neboť jak jsem uvedla výše, váš osobní význam vždy převažuje nad tím, co řeknou nebo napíší ti druzí, kteří mají vlastní zkušenosti jak životní, tak s anděly a jejich přítomností v životě. Proto jsou níže zmíněné barvy jenom jakýmsi návodem, jak zkusit rozlousknout andělská pírková sdělení.

Bílá

Bílá symbolizuje krom dalších významů čistotu, ochranu, víru, důvěru, nebeské bytosti, nevinnost. Najdete-li bílá pírka na neobvyklých místech, může to být poselství andělů skutečně určená pouze vám, navíc bude obzvláště významné a hluboké. Andělé vás často prostřednictvím bílých pěr či křídel ujišťují, že jsou poblíž a kolem vás, svým vlastním způsobem odpovídají na vaše prosby, nevzdalují se od vás ani na minutku, pracují na tom, co je pro vás, pro vaši situaci právě teď nejpodstatnější. Bílá barva pírek je andělským potvrzením, že bez ohledu na vše a na všechny kolem jste určitě na správné cestě a neměli byste z ní za žádných okolností scházet ani odbočovat.

Bílá pírka jsou nejběžnější ze všech. Někdy mohou být nebeským znamením, že vaší blízcí a milovaní, kteří už opustili tento náš svět a odebrali se do hájemství andělů, jsou již ve Světle a mají se dobře. Je tomu tak především tehdy, když se před vámi zčista jasna začne vznášet bílé pírko a velice jemně přistane na vašem rameni, obličeji, rukou, kdekoli, případně před vámi. Nezřídka je to andělská upomínka na rajský stav osoby, na kterou jste chvilinku předtím mysleli. Je to dar nebes, za který bychom měli ze srdce a s vděčností poděkovat.

Růžová

Pokud procházíte obzvlášť těžkým emocionálním obdobím, růžové pírko bývá láskyplným vzkazem od vašeho anděla strážného, že nejste sami a že vaše strádání či bolest bude brzo u konce.

Růžová je většinou považována za barvu bezpodmínečné lásky, tak neodmyslitelnou a typickou pro andělské entity. Růžová peříčka jsou proto připomínkou bezhraničné lásky bez podmínek, kterou k vám vaši andělé cítí; jemným pošťouchnutím a upomínkou, že všechno, vskutku všechno je možné, když jste naladěni na energii čiré, ničím nepodmíněné a nic nevyžadující lásky; také připomenutím často opomíjené pravdy, že láska hojí všechna zranění, ať již vnější či hluboko skrytá.

Oranžová

Oranžová barva pírek či perutí andělů může mít mnoho odstínů, korálovou, broskvovou, meruňkovou, jantarovou, mandarinkovou, oranžovou. Každá nuance oranžové nese sebou trochu odlišné poselství, resp. může mít jiný význam. Všechny jsou však odkazem andělů, že bychom měli právě teď a tady nechat věci běžet tak jak jsou, nezasahovat, jednoduše je nechat plynout a doslova si užívat momentální životní etapy co nejvíc, co nejintenzivněji a do co největší hloubky; ochutnávat se vší pozorností a slastí všechny chutě a vůně života.  

Oranžová je barvou a poselstvím emocionálního léčení, andělské péče o naše zdraví, pokrok, prosazení se, růstu a expanze v tom, v čem chceme uspět.  

Pracujete-li na něčem, co vyžaduje velkou tvořivost, oranžová peříčka v sobě nesou poselství probouzející se a neustále vzrůstající kreativity. Vyzývají k naslouchání vnitřnímu hlasu a udržení pozitivní nálady, což k vám nakonec přiláká ještě větší úspěch.

Spatříte-li oranžové pírko jakéhokoli odstínu, zeptejte se sami sebe: „Jak ti je? Jak se cítíš ty, nikoli někdo druhý?“ „Jdu za hlasem svého srdce?“ „Co mi říká srdce?“ „Kterým směrem se touží ubírat mé kreativní já?“

Trápí-li vás zažívací potíže, problémy s ledvinami anebo reprodukčními orgány, pak bude oranžové pírko jistým znamením ukazujícím na způsob léčení a uzdravení.     

Červená

Červeným pírkem vás andělé povzbuzují ve víře, že vaše potřeby se brzy začnou naplňovat a sny plnit. Jsou určitou povzbuzující zprávou, že jste zvolili správný směr, a máte jím pokračovat dál.

Červená je výzvou k posilnění svých tužeb cíleně vybranými andělskými afirmacemi.

Andělská červená, mocná, posilující barva lásky, vášně, krve a života, značí neomezenou energii životní síly, fyzickou vitalitu, stabilitu, sílu, odvahu a proražení zábran i překážek. Větším výskytem červených pírek andělé ohlašují bohatství, peníze a prosperitu.

Pokud se obracíte na anděly stran svého zdraví, červené pírko bude znamením uzdravování, zejména jde-li o problémy s krevním oběhem a krví všeobecně. Červenou ohlašují andělé omlazení, nárůst energie a síly nebo ukončení jakékoli fyzické, tělesně i psychicky vyčerpávající nemoci.

Zajímá-li vás výsledek nějakého projektu, plánu, záměru, andělé předpovídají červenými pírky zaručený zdar. Současně vás skrze ně vyzývají, abyste sebevědomě a se vztyčenou hlavou kráčeli vpřed za svými sny. Rudá barva andělských pírek je barvou vítězství a ujištěním, že k němu určitě dojde.

Sytě purpurová potažmo růžovo-červená pírka jsou obyčejně andělskou predikcí hluboké a upřímné náklonnosti, opravdivých a podpůrných osobních vztahů, též vášně a romantiky v intimním, partnerském vztahu.

Barevné Andělské paprsky stvoření – andělská barevná záře

Barevné Andělské Paprsky stvoření tvoří most mezi úrovněmi, které vibrují na různých frekvencích, tudíž i mezi nebem a zemí, světem lidí a andělů, archandělů a dalších nebeských, lidem nakloněných bytostí. Umožňují každému člověku - bez ohledu na to, kde se momentálně nachází – v běžném životě i v osobním a duchovním vývoji posílit spojení s vyššími úrovněmi vědomí a rozšířit, upevnit a zvýšit energii svého vlastního vibračního pole. Zároveň stabilizují energetický systém lidského těla.

Z dvanácti barev Paprsků stvoření, které představují dvanáct různých oblastí života, zastupuje bílá (stejně jako znamení andělů skrze bílá pírka) osvobození na všech možných a myslitelných úrovních; pomáhá identifikovat, co je třeba udělat pro vytvoření nebo udržení pořádku, řádu a pořádku; a také kde co vyjasnit, abychom se mohli dále rozvíjet.

Růžový Paprsek stvoření přináší podobně jako růžová barva andělských pírek poselství bezpečí, klidu a pohody; podporuje v porozumění ostatním lidem a jejich přijímaní takové, jací jsou; usnadňuje pochopit události, které se odehrávají nám nebo kolem nás. Růžový Paprsek mění náš úhel pohledu, je jakousi andělskou výzvou, abychom se již na lásku nedívali přes růžové brýle, nýbrž pochopili opravdový význam lásky a rovněž v lásce a jenom v lásce jednali.  

Namísto oranžové barvy andělských pírek můžeme sáhnout po Zlatém Paprsku stvoření, jehož vibrační esence významně podporuje aktivaci svých sil a činorodou realizaci toho, co povede k uskutečnění našich přání nebo vizí. Zlatý paprsek podporuje náš úspěch a dosažení prosperity v obchodní a podnikatelské oblasti.

Červený Paprsek Stvoření se svými účinky vyrovná červené barvě andělských pírek a nosí v sobě sílu andělské pomoci. Probouzí v nás životní i tvořivou jiskru, aktivuje a zvyšuje naše výkony v jakékoli oblasti. Otevírá nám přístup k naší vnitřní síle a zvyšuje naši vytrvalost, která nás dovede ke splnění vytyčených úkolů a stanovených cílů. Posiluje naši vůli, naplňuje nás živostí a dynamikou, podporuje v převzetí kontroly nad vlastním životem.

Chcete-li pokročit v tom, čeho se týkají poselství andělů, které dostáváte prostřednictvím barevných pírek, zkuste také Paprsky Stvoření, které vám pomohou navázat ještě těsnější propojení s vašimi andělskými pomocníky.

Judita Peschlová