Archanděl Chamuel a moc jeho vibrační vonné esence

Všeobecně o archanděly Chamuelovi a energii jeho esence

Chamuel je andělským strážcem a poslem lásky v její nejupřímnější, nejčistější, nejhezčí a nejopravdivější podob, proto může být jeho esence vynikající pomůckou u řešení záležitostí souvisejících s láskou, vztahy, přátelstvím apod.

Je však také andělem zdravé sebelásky, soucitu s jinými se sebou samým, porozumění pro ostatní i pro sebe i jemnosti a něhy, což jsou další oblasti, v nichž vás podpoří jak samotný archanděl Chamuel, tak esence s frekvencí jeho andělských vibrací. Stejné to bude s dalšími oblastmi, které spadají do jeho kompetence:

 • Napravuje narušené vztahy, obnovuje je a zkvalitňuje.
 • Sbližuje rozhádané strany, odstraňuje nedorozumění.
 • Kultivuje vyšší city a schopnost nezištně milovat.
 • Stará se o zachování, podporu a zvyšování vzájemné důvěry, tolerance, laskavosti, péče, pozornosti věnované druhým i svým vztahům, vřelosti, nadšení, radosti, harmonie, krásy, fantazie, kreativity a umění.
 • Zvyšuje instinktivní moudrost.
 • Pomáhá u zbavování se strachu ze ztráty kontroly rozumu.
 • Vytváří rovnováhu mezi přijímáním a dáváním.
 • Zvyšuje empatii a schopnost porozumět jak potížím těch druhých, tak i jejich příčinám.
 • Připomíná lidem jejich životní úkoly a poslání.
 • Zajišťuje bezpečí a pocit neohroženosti podobně jako archanděl Michael.
 • Společně s archandělem Gabrielem podporuje návrat k prapůvodní mocné ženské a velice intuitivní energii.
 • Stará se o probuzení Bohyně v každé ženě a pomáhá všem, kteří se ženám různým způsobem věnují.

V čem ještě může archanděl Chamuel a jeho esence poskytnout pomoc, záštitu a podporu

 • Chamuel učí opravdovosti a autentičnosti.
 • Připravuje nás nejenom na setkání s naším „pravým Já“, nýbrž i s naší duální duší.
 • Zbavuje nás pocitu osamění a opuštěnosti.
 • Odbourává negativní a blokující emoce jakými jsou třeba strach, zlost, vztek a nepřátelství.
 • Mění nevrlost v laskavost, nelibost ve spokojenost, frustraci v pocit životního štěstí.
 • Zbavuje nás starých a zatěžujících pocitů viny.
 • Tlumí projevy agrese.
 • Smiřuje nás s nezbytností změn.
 • Stojí při nás v traumatizujících situacích, k nimž může patřit přechod na jinou školu, stěhování, ztráta zaměstnání, krach firmy, rozchod nebo rozvod, úmrtí blízké osoby. (tady můžete sáhnout rovněž po speciálních terapeutických esencích zaměřených na traumata a jejich zpracování)
 • Pomáhá při překonávání krize středního věku a mírní projevy menopauzy.
 • Přináší do života nová přátelství, nové vztahy, novou práci nebo cokoli nového, co si přejeme.
 • S jeho pomocí velice rychle dovedeme najít cokoli ztraceného či zapomenutého.
 • Plní nejskrytější přání srdce, což je jedno z jeho nejdůležitějších poslání, krom lásky jako takové, přirozeně.

Pomoc archanděla Chamuela a jeho esence v oblasti zdraví

Chamuel dodává životní energii tělu i duši, zejména ve vyšším věku. Mírní a leckdy i zcela odstraňuje deprese a stavy úzkosti. Léčí dýchací orgány, ramena a především srdce.

Prosba k archandělu Chamuelovi

Pokud máte pocit, že byste chtěli kromě jednoduchého užívání andělských esencí posílit svou vazbu na jejich energii, v tomto případě na vibrace archanděla Chamuela a jeho esenci, můžete po každé, když budete esenci aplikovat v duchu nebo nahlas vyslovit prosbu:

„Archanděli Chamueli, mocná bytosti Lásky a nebeské přízně, prosím, pomoz mi skrze působení této esence, která je nasycená tvou energií, v záležitostech, které mě trápí anebo je potřebuji v zájmu svého rozvoje vyřešit. Stůj po mém boku, podej mi svou andělskou ruku. Ukaž mi cestu vedoucí ven z problémů do života naplněného světlem a láskou. Připrav mě na nevyhnutelné změny a zajisti, ať jsou pozitivní a přínosné jak pro mě, tak pro všechny ostatní. Děkuji ti.“

Judita Peschlová, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací

Objednat esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: