Archanděl Michael a síla jeho vibrační esence

Archanděl Michael je mezi všemi nebeskými bytostmi velice specifickým a jedinečným andělem. On sám a společně s ním jeho „legie světla“ se po tisíce a tisíce let věnovaly bezpečí a bezpečnosti lidí, avšak i dalších bytostí a stvoření, a rovněž jejich ochraně. Pečují o lidstvo a brání jej, občas však i pokárají, varují, upozorňují na nebezpečí. Vštěpují všem na Zemi poznání, že každý člověk má svůj vlastní „plán života“ a „božský plán“, a má právo i potřebu chránit se před veškerou opozicí při realizaci těchto svých životních plánů.

Všeobecné atributy archanděla Michaela

Archanděla Michaela, strážného anděla církve a Izraele, někteří považují za nebeskou podobu Ježíše Krista. Vedl a ochraňoval biblického Daniela, biblickou Juditu i Johanku z Arku. Je jedním ze sedmi archandělů, které zmiňuje hebrejská tradice, rovněž jediným andělem uvedeným v Bibli jménem, z toho třikrát v knize Daniel Starého zákona a v knize Zjevení v Novém zákoně. Kromě toho je také jménem označován v Tóře i v Koránu, tam konkrétně jako ochránce před zlem i jako „Boží bojovník“.

Přirozeně, i když odkazy na svatého Michaela lze nalézt zejména v náboženských spisech různých kultur, nemusíte být „věřící“, abyste mohli navázat spojení s archandělem Michaelem anebo používat jeho vibrační esenci.

Ve skutečnosti je spojení s archandělem Michaelem a s jeho energií jedním z nejjednodušších. Současná doba je pod jeho patronátem, a snad i proto je tak velmi zaměřen na pomoc lidstvu jako celku i jednotlivcům nebo určitým skupinám. Michael se přimlouvá za celé lidstvo, když je to zapotřebí.   

Michael vládne Slunci, pokud mu to umožníme, dovolí nám z něj čerpat až neuvěřitelnou sílu a energii.

Dohlíží na aktivaci vyššího poznání a dosahování vyššího vědomí, sám ve vybraných jedincích aktivuje jasnovidnost.

Umožňuje též po předchozí důkladné přípravě vstoupit do Kristova světla a vědomí a zvyšovat své osobní vibrace.

Archanděl Michael je ohnivým knížetem světla, andělem podzimu, živlu ohně, spravedlnosti, pravdy, moudrosti, sebepřijetí a věrnosti. Jeho vibrační esence stejně jako on sám navozuje pocity důvěry, ochrany a bezpečí.

S oblibou pomáhá našim domácím mazlíčkům, zejména pokud zabloudí, nebo se vydají na objevitelskou pouť mimo domov. K Michaelovi patří jako zvířecí průvodci kočky, lasičky a černí ptáci.

Konkrétní pomoc archanděla Michaela a jeho esence

Archanděl Michael je „válečník“ a je často zobrazován jako urostlý, mocný, občas skutečně až svalnatý anděl nesoucí „meč světla“. Je ztělesňován tímto způsobem, protože jeho charakteristickým znakem je odvaha a síla. Snad proto může velice účinně pomáhat lidem vzdorovat strachu. Pokud čelíte něčemu děsivému, zastrašujícímu, hrůznému, přivolejte Archanděla Michaela ve svých myšlenkách, modlitbách nebo srdcem.

Archanděl Michael a vibrační esence s jeho energií vám může pomoci překonat obavy z čehokoli, a to několika způsoby. Kupříkladu vás může na požádání zahalit do svého zlatého světla nebo obdarovat svým neviditelným štítem, abyste se cítili statečnější, sebevědomější nebo naopak, podle typu situace mírumilovnější. Anebo vám, jakmile jej přivoláte, sešle poselství s návodem, jak situaci řešit. Navíc vám zprostředkuje přístup k novým příležitostem, lidem nebo zdrojům, které potřebujete, abyste mohli čelit nějaké konkrétní výzvě. Případně před vámi „uhladí cestu“, vyrazí po ní před vámi, v jakémsi andělském předvoji, a vybojuje za vás vaše bitvy (i když nemůže a nesmí ovlivňovat osud nebo svobodnou vůli jiných lidí). A také vám pomůže udržet si naději za jakýchkoli okolností.

Někdy se může stát, že milovaný nebo jinak vám blízký člověk potřebuje vaši plnou pozornost, pomoc, podporu, „finanční injekci“, vaši odbornou nebo i laickou radu. Pokud se ve vašem životě něco podobného odehrává, přičemž potíže má vlastně někdo jiný, sílu, odvahu, rozhodnost vám dodá právě energie jak samotného Michaela, tak jeho esence. Můžete k němu po aplikaci esence vyslat myšlenku, potažmo kratičkou modlitbu například takovéhoto znění: "Archanděli Michaely, stůj při mně i při osobě, která potřebuje tvoji pomoc až do chvíle, než se tato situace vyřeší ve prospěch všech zúčastněných. Pokud by pocit, že si této osobě poblíž, pomohl, dej jí to jakkoli najevo.“

Mnoho lidí má problémy se spánkem, a to nejenom ti, kteří žijí ve stresu, neustále řeší nějaké úkoly, trápí je finance, práce, vztahy, zdraví, nebo mají starosti jiného druhu. Pokud vás moří úzkost před nebo dokonce v průběhu spánku, či máte noční mory, přivolejte archanděla Michaela a požádejte jej o pomoc.  Můžete třeba nahlas nebo v duchu pronést prosbu: „Archanděly Michaely, zahal mě svými perutěmi, utěš mě svou andělskou láskou a chraň mě před vším, co mi nedá spát anebo můj spánek narušuje.“ Pak si představte, jak vás skutečně bere pod svá ochranná velká křídla a u této představy zůstaňte, dokud to bude pro vás příjemné, anebo než usnete.

Když lidé po prvé spí na novém místě, například v hotelu, nebo se právě přestěhovali do nového domova, nemusí se cítit vždy úplně v bezpečí. Pokud jste si jistí, že fyzicky jste vskutku v bezpečí, ale máte pocit jakéhosi neznámého ohrožení, cosi vás děsí, ani nevíte vlastně co, zdá se vám, že slyšíte podezřelé zvuky, zavolejte Archanděla Michaela, aby jednal ve vašem zájmu jako osobní strážce, moderněji řečeno bodyguard. Zašeptejte nebo si pomyslete: „Archanděly Michaely, prosím, hlídej toto obydlí (pokoj, dům, byt), ve kterém dnes spím.“ Na chvilku si představujte, jak archanděl Michael svým světelným mečem prozáří celý prostor kolem vás, a chrání vás po celou noc (respektive den, pokud budete chtít).

Část toho co nám může archanděl Michael a jeho vibrační esence ještě nabídnou jako svou pomoc a podporu:

 • učí trpělivosti a výdrži
 • jedinečným způsobem inspiruje a podporuje ve snahách věnovat více času rozjímání
 • rozvíjí ctnostné stránky osobnosti, čestnost, upřímnost, přímost, pravdomluvnost a ochotu bojovat za pravdu
 • umocňuje víru a důvěru
 • ochraňuje na všech úrovních a ve všech možných situacích
 • brání před útoky jak psychickými, tak fyzickými i energetickými
 • odráží od lidí prokletí, uhranutí, zlobu, zášť, nenávist a závist
 • tato andělská pomoc je jednou z nejúčinnějších a nejrychlejších.

Pomoc archanděla Michaela a jeho esence v oblasti zdraví

Michael a také esence, která je nositelkou jeho mocné archandělské energie vám může pomoci následujícím způsobem:

 •  zbavuje fyzické a éterické tělo negativních energií a různých typů toxinů
 • podporuje léčitelskou práci archanděla Rafaela a všechny hojivé procesy
 • vyrovnává energie jing a jang
 • léčí koktavost, hrdlo, hlasivky, jazyk, dásně, bolesti hlavy, návaly horka, nadměrné pocení, potíže v andropauze.

 

Prosba k archandělu Michaelovi

Stejně jako u dalších nebeských bytostí a jejich esencí v naší řadě můžete použít krátkou modlitbičku směřovanou k Michaelovi:

„Drahý archanděly Michaely, dovol, abych tě přivítal/a ve svém životě. Ochraňuj mne a provázej na každém kroku. Zahal mne ochranným kruhem nebeského andělského světla, abych byl/a pro jakékoli zlo neviditelný/á. Naplň prostřednictvím esence naplněné tvou energií a sílou mé srdce modrým paprskem světla a probuď v něm sílu boží vůle. Prostup vibracemi tvé esence mé buňky, mou mysl, mé srdce i tělo, naplň je mocnou kosmickou energií, jíž vládneš, abych se stal/a podobně neporazitelným/ou jako ty.“

Judita Peschlová, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a rodinných konstelací

Objednání esence

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: