Archanděl Rafael a moc jeho vibrační esence

Archanděl Rafael, anděl léčení a uzdravování, patron lékařů, zdravotníků, léčitelů a všech profesí souvisejících se zdravím

„Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.“  Sigmund Freud

Archanděl Rafael léčí všechny fyzické neduhy a vede ruce všem, kteří se snaží pomoci těm, kteří trpí zdravotními potížemi jakéhokoli druhu. Jeho barvou je zelená a smaragdově zelená, drahokamem malachit.

Nezasahuje pouze tehdy, když nás trápí tělo. Říkává se, že uzdraví vše, co uzdravené má být, včetně emocionální, duševní či dokonce finanční stránky života. Probudí ve vás vnitřního léčitele, a pokud to má být vaším posláním, naučí vás druhé léčit podobně, jako to dělá on sám.

Cítíme-li se osamělí, dovede nás svou jemnou, radostnou a velice přátelskou energií potěšit a vnést nám do duše veselí a pozitivní pohled na život, na sebe, na svět. Radí lékařům i léčitelům, vede je, ukazuje jim, ve které oblasti léčení se mohou nejvíc a nejlépe uplatnit.  

Archanděl Rafael vládne živlu vzduchu, který symbolizuje intelekt, logiku, uvažování, dech země a je příznakem kosmického života. Vítr je jedním ze vzdušných projevů, v Bibli najdete krásný příměr spojení andělů a vzduchu: „Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru.“ (Žalmy 18,11. Čtyři andělé, já předpokládám, že jsou to opět čtyři velcí archandělé, „pevně drží čtyři větry země“. (Kniha Zjevení, 7,1-3) 

Rafael je rovněž andělským vládcem Druhého nebe, jednoho ze známých sedmi nebes. Druhé nebe bývá proto nikoli náhodou nazývané též nebem zdraví. Zahrnuje některé kosmické sféry, zejména však slunce, měsíc a hvězdy. Nazývá se Raquia a označuje se občas za duchovní nebo astrální nebe. Archanděl Rafael je též regentem Slunce, kůru Sil, členem kůru Serafů, Cherubů a Panstev, také příslušníkem Sarim, skupiny andělských knížat. Dalším z jeho andělských úkolů je střežit Strom života v Edenu, který se nalézá ve Třetím nebi.

Rafaelovi pomáhá archanděl Barakiel, v překladu „Osvícení Boží“, což je anděl bohatství, úspěchu, štěstí a pozitivního pohledu na ně, anděl února, druhého měsíce roku, jeden z 18 andělských vládců Země, a také člen tzv. skupiny 7 archandělů.

K Rafaelovým pomocníkům patří rovněž Calliel, jeden andělských příslušníků mocného kůru Trůnů a také 72 andělů Merkuru. Občas se setkáme s jeho zařazením mezi ženské anděly z kůru Cherubů. Stojí po boku lidí v nouzi a poskytuje rychlou první pomoc osobám, které se octly v obtížné situaci. Dohlíží taktéž na osoby narozené ve znamení Blíženců.

K andělským pomocníkům archanděla Rafaela náleží i Zachariel, další ze skupiny 7 archandělů, kůru Panstev a Mocností. Krom jiného pomáhá lidem zlepšovat paměť.

Jak již bylo uvedeno, barvou archanděla Rafaela i paprsku, kterým působí zde na Zemi je zelená, mystická barva spojení nebe a země, posvátná barva mnoha starověkých národů a etnik. Je považována za symbol ráje, prospívání, růstu, naděje, veselí, radosti, přírody, vílího světa a nesmrtelnosti. Egypťané při slavení svátku slunečního boha Ra mávali zelenými palmovými listy, Římané zdobili o zimním slunovratu svá bydliště zelenými větvemi. Stejně jako červená přitahuje také zelená hojnost a finanční zajištění. Zelená se často používá v peněžní magii, v andělských kouzlech týkajících se prosperity, materiálních jistot, plodnosti, obnovy, pevného zdraví, urychlení vývoje důležitých událostí, nastolení harmonie, zabezpečení spolupráce s jinými lidmi, přivolání štědrosti a vytvoření rovnováhy sil. Zelená se přiřazuje jak k Rafaelovi, tak k dalšímu archandělu uzdravování Gamalielovi, k archandělu očisty Azachielovi, archandělu spájení protikladů Narcielovi, archandělu radosti a smíchu Jarmielovi, andělu milosrdenství a ochrany Hagielovi a andělu růstu Resethielovi.

Všechny pozitivní stránky působení archanděla Rafaela a jeho vliv na vaše zdraví, jak prevenci, tak utužování, regenerace, hojení či uzdravování, mohou podpořit vibrace energetizované esence archanděla Rafaela. Esence v sebe nese schopnost posílení těla i jeho obranyschopnosti, uzdravování na všech úrovních. Zvyšuje nejenom pocit bezpečí, nýbrž i bezpečí jako takové. V případě potřeby léčí i bolest srdce, jeho emocionální zranění a citoví traumata. Obnovuje tělo, jeho buňky, také však mysl a navrací je zpět do prapůvodního dokonalého řádu.  Zpevňuje nebo vytváří napojení na Boží, nebeskou lásku, která má ohromnou léčivou moc. Kromě toho, že vibrace esence archanděla Rafaela posiluje naší fyzickou stránku, avšak také všechny ostatní úrovně našeho pozemského bytí, napomáhá rovněž procesu obnovení našich sil na všech úrovních. U jejího užívání rychleji a hlouběji pochopíte příčiny nerovnováhy a nemocí, kterými je zatížen váš organismus. Podporuje u pokusů nastolit ve svém životě pevnější, stabilnější, trvalejší a „zdravší“ řád a přejít na zdravější životní styl. Posiluje a zvyšuje léčivou moc a schopnosti terapeutů a léčitelů, badatelů hledajících účinný lék a všech ostatních, kteří se zabývají zdravím našich těl i duší.

Judita Peschlová, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie

Objednávka esence archanděla Rafaela

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: