ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ, TAROT A ESENCE I.

Své astrologické znamení znají snad všichni, dokonce i ti, kteří se o podobné věci moc nezajímají a nikdy si nečtou horoskopy. Znáte však také příslušnou tarotovou kartu, která k vašemu znamení patří a může doplnit váš astrologický rozbor případně informace o vás samých? Pokud nikoli, přečtěte si tento článek, v němž se dočtete také to, jaká esence náležící k vašemu znamení a kartě by mohla pozitivně ovlivnit váš život.

Tarot je jakýmsi pevným mostem k pradávné moudrosti, která nás může nakonec přivést k našemu vyššímu Já, k naší duši a ke skutečnému prameni našeho štěstí. Vaše osobní karta daná vaším astrologickým znamení může být klíčem k řešení osobních potíží, k nelezení kreativních odpovědí na univerzální otázky, kterým čelíte. Tarotové karty a jejich symbolika vám mohou také pomoci spojit se se svými sny a přivést vás k jejich uskutečnění.

Ve spojení s astrologickými znameními představují vaše příslušné karty některé vaše rysy nebo zkušenosti, nejzákladnější pocity a motivace, skrze které můžete pochopit sebe sama a najít cestu ke své vlastní celistvosti a možná i ke štěstí.

BERAN - KARTA CÍSAŘ

Císař vám přináší moc, odvahu, schopnost vést. Stejně jako znamení Berana představuje pohyb, energii, tvůrčí sílu, božskou mužskou sílu. Motivace, které jsou hybnou sílou Císaře, jsou spravedlnost a pořádek. Temnou stránkou této karty je snaha o dokonalost, která může v některých případech ztěžovat realizaci plánů. Jeho mytologickým ekvivalentem jsou moudří vládcové, kteří vedli svět nikoli kvůli svému prospěchu, nýbrž ve prospěch všech.

Odpovídající esence: Esence Krystalický paprsek stvoření je jedním z těch, které jsou nositeli snad nejsilnější energie, energie, která reguluje, upravuje, také však uvolňuje. Pomáhá zbavit se všeho starého, zaběhnutého a nahradit to něčím novým, stabilnějším, pevnějším, rovněž však harmoničtějším, něčím, co je v souladu s našimi vyššími jemnými těly. Odstraňuje jakoukoli vzniklou nerovnováhu. Obsahuje olejíčky z mandarinky, citronu a skořice.

BÝK - VELEKNĚZ

Velekněz obohacuje Býky o hlubokou víru v sebe, ve svět, v život, v jiné lidi, případně o víru jako takovou. Jeho vlivem se z nich mohou stát mistry duchovních učení, badatelé a interpreti záhad, koučové, terapeuti, skvělí učitelé, kteří hledají skrytou pravdu a jsou nezávislí jak na vědě, tak na dogmatických náboženstvích. Býkovi podpořenému energií Velekněze se většinou podaří uskutečnit každý nápad či ideji a mít velice dobrý hmotný základ pro život a jeho vyšší smysl. Jeho temnou stránkou jsou spekulace, předpoklady a v nejhorším případě až nesnášenlivost.

Odpovídající esence: Esence Fialový paprsek stvoření prohlubuje intuici a nadsmyslové vnímaní, zvyšuje tvořivost a přináší inspiraci. Uvolňuje z pout kontroly a umožňuje oproštění se od očekávání jiných lidí. Propojuje všechny úrovně, vyšší s pozemskými a naopak. Její užívání vede k odstranění svazujících vzorců a bloků jak z minulosti, tak ty z přítomnosti. Eliminuje vše, co není s námi v absolutním souladu. Obsahuje esenciální olejíček z levandule.

BLÍŽENCI - ZAMILOVANÍ

Tato karta vnáší do života Blíženců odvážná rozhodnutí, svobodu, schopnost spojovat protikladné síly, integrovat to „vyšší“ a „nižší“ prostřednictvím božské lásky. Láska je pak pro ně absolutní úplností i svobodným rozhodnutím vyvěrajícím z hlubin srdce. Blíženci podpořeni touto kartou netolerují omezení, zejména ta, která nedávají dostatek prostoru jejich inspiraci. Jejich temnou stránkou jsou sklony cokoli obětovat, když jdou za dosažením svých vlastních cílů.

Odpovídající esence: Růžový paprsek stvoření umožňuje lásku nejenom dávat, nýbrž i přijímat. Probouzí lásku k sobě samým i zdravé sebepřijetí. Nechává plynout do života i do srdce energii něhy, jemnosti, laskavosti a vzájemné úcty. Poskytuje pocit bezpečí a komfortu. Spouští léčivou vibraci, která uzdravuje vztahy, mírní konflikty a transformuje je na vzájemné porozumění. Za jejího užívání dovedeme postupně odpustit druhým a přijímat lidi a události přesně takové, jaké jsou. Posiluje naši schopnost naslouchat a mít pochopení pro ostatní. Tento aroma sprej obsahuje esenciální olejíčky palmarosu (růžová palma) a růžovou pelargonii.

RAK  - KARTA VŮZ

Vůz představuje pro Raky vítězství, rovněž vítězství nad sebou, sebepoznání, úspěch a dosažení cílů. Vůz vnáší do jejich života také pohyb vpřed, a to na všech úrovních jejich existence, vzestup a jistou formu hrdinství, ačkoli většinou nikoli halasného, ale tichého, bez patosu a sebeprezentování. Vůz poukazuje na princip příčiny a následku, který v životě Raků funguje snad ze všech znamení nejvíc. Rak podpořen Vozem - na rozdíl od obecně přijímaného pohledu na toto znamení - miluje změny, pokud mu umožňují pokrok a zvyšují šanci na dosažení cíle. Následuje vznešené vize zaměřené často na dobro jiných. Temnou stránkou Raků vedených energií Vozu je tendence dělat ukvapená rozhodnutí.

Odpovídající esence: Žlutý paprsek stvoření, aroma sprej, pomáhá pochopit působení a souvislosti zákona příčin a následku. Aktivuje plynutí energie v člověku i kolem něj, její pomocí dovede Rak svobodně vyjádřit sílu své osobnosti. Činí Raky veselými a živými, doslova je napájí mocnou a projasňující energií. Učí je zdravému sebeprosazení, asertivitě, také jak nahlas ale s příslušnou mírou vyslovit vlastní názor a nemít u toho žádné výčitky svědomí. Rozvíjí v nich samostatnost a nezávislost, rozvíjí jejich přirozenou, nikoli však vždy využívanou intuici a kreativitu. Tiší extrémní nebo napjaté emoce, dodává chuť do života, zvyšuje fyzickou sílu. Vonnou složkou této esence je linaloe, čili březule se sladkou, měkkou, citrusovou vůní.

LEV  - KARTA SÍLA

Tato karta hovoří o vytrvalosti, vznešeném duchu, odvaze, vášni pod kontrolou vůle, o radosti. Karta síla učí Lvy využít vhodně a k dobru všech svou sílu, doslova kinetickou energii, která je dovede významně postrčit k vyřešení všeho, co je nutno řešit a zdolat. Se Sílou je Lev charismatický vůdce se silným duchem, vedený nadšením a touhou po naplnění ve všech životních oblastech. Temnou stránkou Lvů může být přehánění, ješitnost a také sklon k depresi, když se události nevyvíjejí podle jejich představ.

Odpovídající esence: Zlatý paprsek stvoření, aroma sprej, ztělesňuje aktivní mužský princip a energii nejvyšší božské síly, božského otce, a také moudrost. Podobně jako princip karty Síla učí, jak pečovat o svou vlastní sílu a energii. Obohacuje lidi o důstojnost a přirozenou autoritu, též však o hojnost, velkolepost a vznešenost. Umožňuje poznání sebe sama, plynutí s proudem života, přijímaní darů života. Poskytuje podporu a oporu v obchodních a pracovních záležitostech. Obsahuje olejíček ze žlutodřevu, Zanthoxylum.

PANNA – KARTA POUSTEVNÍK

Karta Poustevník dává Pannám vnitřní hloubku. Chápou a vnímají pak život velice vážně. Je pro ně typická zralá moudrost, pomoc druhým, poskytování inspirace a respekt k „vyšší autoritě“. Poustevník se nerad přidává k davu, spíš se stáhne anebo si jde vlastní, zcela individuální cestou. Vyzařuje z něj obvykle vnitřní světlo, moudrost a zkušenost. Panny jsou emocionálně zralé a spoléhají na svou vlastní vnitřní sílu. Temnou stránkou znamení Panny i Poustevníka může být někdy narcismus a tendence odcizovat se ostatním.

Odpovídající esence: Purpurový (Magenta) paprsek vede k hlubšímu sebepoznání, pomáhá objevit vlastní životní úkol a poslání. Naučí milovat život v celé jeho plnosti, i v každodenních malých okamžicích, věnovat se s láskou a péčí všem detailům života. Pomáhá pečovat o sebe i o ostatní. Obsahuje olejíčky ze santalového dřeva a tulsi, bazalky posvátné.

 

Druhou část článku od Vah po Ryby si můžete přečíst zvlášť v dalším článku.

Chcete-li si zamluvit termín na tarotovou konzultaci anebo objednat esenci příslušnou ke kartě vašeho astrologického znamení a zvýšit kvality svých pozitivních stránek anebo zlepšit své vyhlídky, napište si o ně formulářem níže. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a lektorka rodinných konstelací, odbornice na Tarot, archetypy a symboly, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: