ASTROLOGICKÁ ZNAMENÍ, TAROT A ESENCE II.

První část článku se znameními a kartami od Berana po Pannu si můžete přečíst v předchozím dílu.

VÁHY – KARTA SPRAVEDLNOST

Karta Spravedlnost stejně jako znamení Vah reprezentuje správnost, zákon, řád a pořádek. Tato karta učí Váhy nezbytnosti přizpůsobení a vyváženosti jednání. Jejím přínosem pro Váhy je harmonie, smysl pro spravedlnost a skutečné právo. Jak Váhy, tak tuto kartu charakterizuje maximální možná obezřetnost, objektivita a moudrá, rozvážná rozhodnutí. Ve svém životě prosazují jednoduchost a rovnováhu, přebírají odpovědnost za své činy i slova. Jejich temnou stránkou se může stát pokrytectví a sklony prosazovat vlastní spravedlnost, která má původ v jejich představách a někdy i v předsudcích.

Odpovídající esence: Modrý paprsek stvoření, aroma sprej, vnáší do života pořádek a stabilitu, a to jak do duchovních, tak materiálních oblastí. Zvědomuje, co jedinci skutečně chybí, co narušuje jeho vnitřní harmonii, a co je zapotřebí udělat, aby byla opět nastolena rovnováha. Propojuje srdce a rozum, zklidňuje mysl, aby se mohla otevřít intuici. Pomáhá celkově se uvolnit ve stresujících a chaotických situacích a uvést do života nové struktury a řád. Stabilizuje různé stavy a situace. Dává okusit a následně si udržet vnitřní mír a pohodu. Obsahuje esenciální olejíčky z magnólie a kafrovníku lékařského.

ŠTÍR - KARTA SMRT

Karta Smrt vytváří v životě Štírů stálost pomíjivosti, také však mnoho příležitostí k transformaci, ke změnám jedné formy na jinou, ať již jde o jejich život, je samotné, jejich práci apod. Poznamenává jejich bytí růstem i rozkladem, příchody i odchody, vítáním i rozloučením, spojováním i odloučením, stabilizováním i přetvářením a nezřídka i fázemi velké očisty. Dovoluje jim s klidem odhodit staré a nahradit novým, ba až strhnou za sebou úplně všechny mosty a postavit nové. Jejich temnou stránkou se může stát strach, který je poté blokuje a brzdí a brání jim v nutné nebo prospěšné akci.

Odpovídající esence: esence Tyrkysový paprsek stvoření uvolňuje strach a nesmělost. Otevírá brány duše, integruje její moudrost do běžného života. Přináší poznání, že neexistuje pouze jedna možnost, případně žádná, nýbrž mnoho možností a také, která z nich je v příslušné chvíli nejlepší volbou. Dává značnou míru flexibility. Podporuje v chuti žít plnokrevný, pestrý a všemi aspekty bohatý život. Uvolňuje vytěsněné či neprojevené emoce a obsahy nevědomí. Obsahuje esenciální olejíčky pelargónii, neroli a mandarinku.

STŘELEC – PRAVÁ MÍRA

PRAVÁ MÍRA harmonizuje v životě Střelců všechny případné protiklady. Vede je a učí nezbytnému zkoumání toho, do čeho je potřebné proniknout anebo to pochopit. Dodává jim sílu odolat pokušení, též však dosáhnout rovnováhy a vyrovnanosti. Znovu sjednocuje, co bylo rozděleno, avšak na vyšší úrovni. Vede Střelce k hledání nejhlubšího středu bytí a k vytváření mostu mezi vědomým a nevědomým, mezi duchem a hmotou. Naplňuje duši i srdce Střelců mírem a harmonií. Temnou stránkou Střelců může navzdory všemu pozitivnímu přispění Pravé míry být jejich nestřídmost.

Odpovídající esence: Zelený paprsek stvoření, aroma sprej, pomáhá najít novou cestu, objevit nové perspektivy, udržet rovnováhu v období velkých změn a zvyšuje schopnost správně a rychle se rozhodnout. Přináší lidem klid, rovnováhu, naději, pocit bezpečí a prosperitu. Uklidňuje, regeneruje a dodává novou životní sílu. Podporuje v úsilí dosáhnout trvalé životní hodnoty, zastávat pevné zásady a probouzí důvěru v život, v sebe sama i v ostatní. Rozpouští různé mentální bloky. Voní po jedné ze svých složek, esenciálním olejíčku z gurjun balzámu.

KOZOROH – KARTA ĎÁBEL

Karta Ďábel představuje pro Kozorohy silnou instinktivní a sugestivní sílu, kreativitu, velkou hybnou energii, entuziasmus, vášeň pro vše co dělají i pro samotný život, zápal pro věci, do kterých se vrhají. Kozoroh podporovaný energií této karty se vyznačuje silným instinktem, velkou vytrvalostí při dosahování stanovených cílů, vynikající verbalizační schopností a někdy i neodolatelným šarmem. Temnou stránkou Kozorohů je zneužití, přehnaný materialismus, nedostatek víry, pesimismus, pochybnosti, strach z neznáma a ze ztráty nezávislosti.

Odpovídající esence: Červený paprsek aktivuje, zahřívá, dodává množství energie a probouzí životní energii. Posiluje pevnou vůli, odvahu a vytrvalost nutnou ke splnění stanovených cílů a k realizaci tvořivých nápadů. Spojuje se zemskou energií. Vibračně povznáší zejména v čase změn a intenzivního osobního růstu. Zvyšuje sebevědomí a sebeúctu. Udržuje osobní vibrace na potřebné úrovni v průběhu jakékoli „energetické práce“. Obsahuje esenciální olejíčky pačule a vetiver.

VODNÁŘ – KARTA HVĚZDA

Karta Hvězda umocňuje schopnost Vodnářů naslouchat vnitřnímu hlasu jejich duše, ponořit se do čistého vědomí a vždy vidět „světlo na konci tunelu“. Posiluje jejich oddanost okamžiku, víru v budoucnost. Umožňuje jim užívat si požehnání setkání s jinými lidmi. Znásobuje jejich silnou motivaci, klid v duši a danost dosahovat vyšší astrální úrovně. Hvězda stabilizuje zdravé sebevědomí Vodnářů a jejich tvůrčí sílu, kterou pohání ostatní vpřed. Temnou stránkou Vodnářů může být sebeklam.

Odpovídající esence: Bílý paprsek představuje čistotu, nevinnost a jasnost, konec a začátek něčeho nového. Díky této esenci dostáváme neomezené příležitosti a také šanci poznat, kdo opravdu jsme a zjistit, jak se můžeme osvobodit od všeho svazujícího a naplno rozvíjet svůj potenciál. Můžeme se svobodně nadechnout a získat pocit svobody, kterou si však neužíváme na úkor svobody někoho jiného. Přináší nezávislost, sílu vůle, zdravé sebevědomí a vynalézavost. Zvyšuje účinnost ostatních esencí Paprsků světla. Obsahuje olejíčky limetkuy a bergamot.

RYBY  - KARTA MĚSÍC

Karta Měsíc je pro Ryby jakýmsi zrcadlem duše, rovněž mostem mezi vnitřním a vnějším světem.  Ryby se obvykle bojí změn, bojují se svými potlačovanými touhami a osobními démony. Karta Měsíc jim pomáhá zpracovat podvědomé vlivy a impulsy a potlačované myšlenky a žádostivost, rovněž však postavit se osobním démonům. S ní mohou klidně probádat své nevědomí do nejhlubší hloubky a zpracovat jeho obsahy. Ulehčuje jim konfrontaci s vlastními obavami a ztišování vnitřních dialogů, nezřídka plných sebeklamů a falešných iluzí. Temnou stránkou Ryb mohou být jejich plané fantazie a sklony k psychosomatickým chorobám.

Odpovídající esence: Stříbrný paprsek stvoření. Zlatý paprsek nese v sobě energii mužského principu, stříbrný ženského. Ten umožňuje kontakt s vlastní vnitřní intuicí a hlubokými vhledy. Spojuje s ženskou rodovou linií. Pomáhá přijmout sebe sama a proniknout do svého podvědomí, ke své prapodstatě. Spouští léčení skrze vlastní pocity. Užívání esence vede k odhalení skrytých sil, k posílení vnímavost i a schopnosti využít svou citlivost v každodenním životě. Obsahuje olejíček s meruňkových jader a santalového dřeva.

Chcete-li si zamluvit termín na tarotovou konzultaci anebo objednat esenci příslušnou ke kartě vašeho astrologického znamení a zvýšit kvality svých pozitivních stránek anebo zlepšit své vyhlídky, napište si o ně formulářem níže. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a lektorka rodinných konstelací, odbornice na Tarot, archetypy a symboly, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat tarotovou konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: