DUCHOVNÍ ŠKOLA PRO ANDĚLSKÉ TERAPEUTY I LAIKY: ANDĚLŠTÍ STRÁŽCI DEVÍTI BRAN

II. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 6.-7.1.18)

ANDĚLŠTÍ STRÁŽCI DEVÍTI BRAN: ANDĚLSKÉ ČAKROVÉ LÉČENÍ A HLOUBKOVÁ TRANSFORMACE

·       Hluboce transformativní andělský seminář pro laiky i lektory, pro začátečníky i pokročilé

·       Vstup devíti branami do prostoru, v němž se za pomoci andělů, archandělů, elohim a nanebevzatých mistrů nemožné stává možným

·       Umění práce s energiemi nebeských bytostí podle jednotlivých čaker a životních oblastí a přenášení a aplikování získaných poznatků do praxe
 

TÉMATA VYSOKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY:

·       devět transformačních bran, andělští strážci jednotlivých portálů a zároveň i čaker, jejich kompetence, úkoly, způsob komunikace s námi, jejich projevy v našem bytí

·       andělské klíče k sedmi základním branám transformace, vysoce vibrační andělské esence pro harmonizaci čaker a jejich otevření se andělským energiím

·       andělské čakrové léčení, harmonizace, čištění, odblokování, zpracování příčin i aktuální situace

·       nácvik schopnosti léčit andělskou energií skrze čakrový systém sebe i druhé, tělo, duši i ducha

·       přijetí andělského daru uzdravování sebe sama i druhých, daru životní radosti, štěstí, zdraví, lásky, úspěchu a nebeského požehnání

·       odhalování toho nejlepšího v nás, naší andělské a kosmické podstaty, naší vlastní vnitřní síly, světla v nás

·       práce s energií andělů a Univerza

·       hledání a nacházení „reálných“ i duchovních důvodů momentálního stavu a také dalších příčin různých životních situací

·       otevření se andělské uzdravující lásce skrze energetický systém a energetická centra jako bran Země i Nebe

·       tvoření vlastního života a jeho podmínek s pomocí andělů a jejich nebeských vibrací vstupujících skrze čakrový systém na naší pozemskou úroveň

·       hluboké meditační prožitky vedoucí k rychlejšímu napojení na andělské bytosti

DEVĚT BRAN:

HVĚZDNÁ (NULTÁ) BRÁNA: Andělští strážci zrodu, pevných základů a prvních pěti klíčů ke zdraví, kráse, úspěchu a lásce a nulté čakry (brána mezi duchem a hmotou)

Probuzení mediálních schopností. Čakry a odpovídající životní oblasti v rámci emoční a energetické andělské terapie. Práce andělského terapeuta i laika přes čakry a jejich vibrační úroveň. Andělské vibrační esence podporující andělskou energii a schopnost pracovat s ní ve svém zájmu i v prospěch těch druhých. Úvod do emoční a energetické andělské terapie: první kroky na cestě k získání dovedností andělského terapeuta. Uvedení do světa andělů, nácvik navazování kontaktu s anděly, archanděly a světelnými bytostmi prostřednictvím speciálních technik. 

PRVNÍ BRÁNA: Andělští strážci síly Země a první čakry, brána života.

DRUHÁ BRÁNA: Andělští strážci síly vodních hlubin a druhé čakry, brána zplození, hojnost plodnosti.

TŘETÍ BRÁNA: Andělští strážci síly ohně a třetí čakry, brána chrámu vnitřního dítěte.

ČTVRTÁ BRÁNA: Andělští strážci síly srdce a čtvrté čakry, brána do říše opravdové Lásky, hojnost lásky.

PÁTÁ BRÁNA: Andělští strážci síly vzduchu a páté čakry, brána svobody a sebevyjádření.

ŠESTÁ BRÁNA: Andělští strážci a šestého klíče k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky a šesté čakry, brána vhledů a rozhledu.

SEDMÁ BRÁNA: Andělští strážci bran do jiných dimenzí a sedmého klíče k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky a sedmé čakry, hojnost světla a zdraví.

NEBESKÁ BRÁNA: Andělští strážci nekonečna, všech čaker a klíčů k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky.

Témata druhého víkendu:

Druhá brána: Zdraví a tvořivost: archanděl Rafael. Eliminování bloků v druhé čakře. Andělské cvičení na rozproudění a zkvalitnění energie druhé čakry. Andělské meditace s druhou čakrou. Andělská esence druhé čakry. Léčení fyzického těla a tělesných symptomů. Skoncování s rolí oběti. Aktivace uzdravujících a sebeuzdravujících schopností a sil, posílení imunitního systému, mobilizace obranyschopnosti. Probuzení kreativity, tvůrčího projevu, představivosti a duchovních aspektů spojených s Matkou Zemí. Andělská podpora osobního růstu a "výživy" ve všech významech tohoto slova. Andělsky úžasný život v hojnosti radosti a zdraví, nadšení a elánu. 

Třetí brána: Vnitřní dítě a vůle: archanděl Ariel a Jofiel a andělé Slunce a živlu ohně. Eliminování bloků ve třetí čakře. Andělské cvičení na rozproudění energie třetí čakry. Andělské meditace s třetí čakrou. Esence třetí čakry. Léčení strachu a pochybností a jejich odstranění, shození břemene předchozích generací a ztráty kontaktu s vlastní vnitřní sílou v dětství. Aktivace osobní vůle, nacházení vlastní identity a osobního poslání, životní mise a vize a jejich naplnění, hledání ztracené vášně k naplno prožíváním bytí, otázky vůdcovství a ovládání. Andělský rituál zrání, respektu a sebeúcty. Zapálení andělského ohně transformace. Andělský život v hojnosti tvořivosti, naděje a úspěchu ve všech jeho podobách.

Místo a termín konání Praha: 6.-7.1.18

Lektorka: Judita Katona Peschlová

Kontakt a přihlášky: judita.andele@gmail.com

Cena: 1.999.- Kč/1 víkend

V případě, že se nebudete moci účastnit některého z víkendů v jednom městě, můžete požádat o účast ve městě druhém. V ceně není zahrnuto ubytování, doprava a strava.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: