BOHYNĚ DĚVANA, NOVOLUNÍ A HROMNICE/IMBOLC

Lesní kráska, archetyp dívky, Panny, bohyně lovu a Luny Děvana (někdy Dzievana, Zievana, Dziva, Diva, Děva ), velice připomíná řeckou bohyni lovu, lesních víl a Luny Artemis (její římskou obdobou je Diana). Děvana bývá často zobrazovaná oděna ve veverčím kožichu, v rukou s loveckým lukem a ostrými šípy, přes ramena s medvědí kožešinou. Někdy je považována za bohyni Hromnic, Imbolcu. Označuje se za medvědí bohyni (stejně jako Artemis, z jejíž jména je to zcela zřejmé), na hlavě nosí namísto přílby lebku medvěda. Ostrý lovecký nůž ji chrání v nebezpečí a v těžkých časech. 

Děvana pečuje o všechny lesní bytosti, ptáky a zvířata, učí je vyhnout se nebezpečí a také jak překonat drsné zimní mrazy. Lidem přináší naději a první náznak světla (stejně jako Perun, její otec, svým prvním bleskem v roce právě o Hromnicích), které se rozzáří naplno až na jaře.

Jejím chotěm je Svatobor, boh lesů a všech lesních obyvatel (což je tak trochu v rozporu s tezí o jejím panenství).

Krásná a panenská bohyně Děvana, byla uctívána zejména lovci. Žádali ji o úspěšný lov a z vděčnosti ji nabízeli některé z loveckých trofejí. Je to Děvana, která posílá štěstí lovcům a pomáhá jim též vyhrát v těžkých bojových uměních, zápas s medvědem nebo boj s vlky.

Děvaninou vášní je lov za měsíčních nocí, kdy ji můžete uzřít obklopenou její divokou smečkou. O Novoluní neloví, za tmavé, temné Luny nechá všechna, i ta nejlítější lesní zvířata odpočívat. 

Pokud vás zajímají (nejenom) sezónní rituály, mezi něž patří i Hromnice/Imbolc, můžete si u mně objednat mou Velkou knihu rituálů o 365 stranách s pestrými obřady a podrobnými popismi rituálů.

Judita Peschlová 

Objednat rituál nebo knihu o rituálech

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: