BOHYNĚ DĚVANA A HROMNICE/IMBOLC

 

Lesní kráska, archetyp dívky, Panny, bohyně lovu Děvana (někdy Dzievana, Zievana, Dziva, Diva, Děva ), často oděna ve veverčím kožichu, v rukou s loveckým lukem a ostrými šípy, přes ramena medvědí kožešina, je někdy považována za bohyni Hromnic, Imbolcu. Označuje se za medvědí bohyni, na hlavě nosí namísto přílby hlavu medvěda. Ostrý lovecký ji chrání v těžkých časech. 

Děvana pečuje o všechny lesní ptáky a zvířata, učí je vyhnout se nebezpečí a také jak překonat drsné zimní mrazy. Lidem přináší naději, první náznak světla (stejně jako Perun svým prvním bleskem v roce), které se rozzáří naplno až na jaře.

Jejím chotěm je Svatobor, boh lesů a všech lesních obyvatel.

Krásná a panenská bohyně Děvana, připomínající antickou bohyni Artemis (Dianu), byla uctívána zejména lovci. Žádali ji o úspěšný lov a z vděčnosti ji nabízeli některé z loveckých trofejí. Je to právě Děvany, která posílá hodně štěstí lovcům a pomáhá jim též vyhrát v těžkých bojových uměních, zápas s medvědem nebo boj s vlky.

Děvaninou vášní je lov za měsíčních nocí, kdy ji můžete uzřít obklopenou její divokou smečkou.

O archetypu dívky a Panny si budeme povídat také na hromniční (Imbolc) procházce s menším rituálem na místě uctívání boha hromu, dle kterého se v slovanských oblastech dodnes tomuto svátku v Kole roku říká – Hromnice.

 

Informace zde: www.juvita.cz/products/a1-2-18-petrin-hromnice-imbolc-unikatni-zazitkova-prochazka-staroslovanskym-kultovnim-mistem-s-malym-ritualem/

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: