BÝT JAKO SKÁLA UPROSTŘED BOUŘLIVÝCH ČASŮ

Poryvy silného větru, zlověstné černé mraky, ničivá bouře… Cítíte se někdy, jako byste čelili něčemu podobnému? Nemusí jít přímo o hurikán Sabine, stržené střechy, stromy vytržené z kořenů nebo dravé záplavy se zhoubnými následky, hrozná zemětřesení nebo vlny tsunami. Občas jsme vystaveni životním situacím, které mají na nás víc devastující vliv, než jakákoli přírodní katastrofa. Na nás pak záleží, zda zůstaneme pevní jako skála v zuřivém příboji, anebo se sesypeme jako domeček ze slámy v pohádce o třech prasátkách. I v ní nakonec ustáli hlavní hrdinové vlčí nástrahy díky tomu z těch tří, který postavil bytelný dům, žádnou ohromnou, leč – jak se nakonec ukázalo – křehkou babylonskou věž. Zůstaneme-li pevní, stabilní, budou pevné i naše zásady a naše chování ve stavu menšího či většího ohrožení.

Co však znamená být pevní jako skála, nezlomný útes v příboji?

Přibližně toto:

 • přebíráme plnou odpovědnost za své chování, za své skutky i svůj život
 • víme, kdo jsme a co chceme
 • jednáme v zájmu celku, nikoli pouze ve svém osobním
 • bereme ohled na druhé, a to nejenom na své nejbližší
 • známe své vlastní potřeby, které nejsou v rozporu s potřebami ostatních a jsme připraveni v klidu ale neochvějně požadovat jejich plnění
 • máme svůj vlastní názor na okolní dění, který je v souladu s celospolečenskými zdravými zájmy a stojíme si za nimi
 • neohýbáme se pouze proto, abychom potěšili jiné
 • naše vnitřní morálka, etika, zodpovědnost jsou v harmonii s čirým lidstvím a dobrotou
 • jsme si vnitřně jistí, dokážeme se v klidu vyrovnat se vším, co přichází a co se děje kolem
 • naše vnitřní i vnější hodnoty jsou v rovnováze
 • naše vnitřní pochody (myšlenky, ideály) a vnější jednání (akce) jsou v absolutní harmonii
 • jsme neochvějně čestní a opravdoví

Být pevnou skálou v příboji znamená integritu. Žít v integritě se projevuje například tak, že pokud se stane něco závažného, a my se považujeme za upřímné, zůstaneme upřímní a nebudeme ani ve vlastním prospěchu lhát. Nejsme-li integrovaní, nemůžeme být pevnou skálou a první, možná druhá nebo třetí velká vlna nás zlomí a spláchne.

Jak se stát pevnými jako skála?

Odpovědi na otázky týkající se toho, jak se proměnit v pevné opěrné body, na bezpečné útesy v bouřích života, není úplně snadné a obvykle je nenajdeme během několika dnů. Je to proces a procesy vyžadují čas. Protože se odpovědi mohou časem měnit, může vás tento proces provázet po celý váš život. Na takovouto hlubokou práci na sobě a nalézání odpovědí je nejlepší trávit čas sami se sebou, co je pro mnohé z nás obtížné, neboť jsme se odnaučili právě být sami v tichu a bez zahlcující přítomnosti jiných.

Jak nejlépe poznáme nového člověka, s nímž jsme se seznámili teprve nedávno? Asi to znáte. Trávíme s ním čas, co nejvíc času a ptáme se ho, ptáme, ptáme, ne-li? Stejné to je, když chceme, potřebujeme poznat sebe sama. Je nutno být co nejvíc sami se sebou, o samotě a pokládat sami sobě mnohdy nepříjemné, bolestné a nepohodlné otázky. Za vynaložené úsilí však čas strávený ve vlastní společnosti bezesporu stojí.

Co tedy můžeme udělat pro to, abychom z nás byli lidé stabilní a pevní jako ta příslovečná skála:

 • důvěřovat své vnitřní síle, s níž se v klidu postavíme výzvě, která hrozí, že nás převálcuje
 • cvičit se v trpělivosti
 • přijmout skutečnost, že všechno má svůj čas a může vyžadovat na vyřešení delší dobu, než jsme se původně domnívali nebo si plánovali
 • být flexibilní, nebránit se změnám, ačkoli jsme předchozímu směru nebo variantě již věnovali nějaký čas nebo námahu
 • vyhradit si dostatek času na to, abychom odhalili, kým ve skutečnosti jsme
 • lépe se poznat, resp. poznat se co nejdokonaleji (co může být někdy dost nepříjemné)
 • přiznat si své stinné aspekty a pracovat na nich
 • odkrýt své slabé i silné stránky
 • naučit se důvěřovat jiným a sami být důvěryhodní
 • být si neustále vědomi sebe sama, svých motivací, svých činů, svých myšlenek, ať už jsou jakékoli
 • začít ctít sebe i jiné
 • zachovat úctu k životu obecně, k životu ostatních i k tomu svému
 • zjistit, co vlastně ve svém životě skutečně chceme a kam si přejeme směřovat
 • rozpoznat, co je pro nás vskutku důležité a zda to není v rozporu s obecnou etikou, morálkou, slušností atd.
 • mít nezlomnou víru
 • být autentický
 • určit směr, jakým chceme životem kráčet
 • stanovit si krátkodobé i dlouhodobé cíle a pravidelně na nich pracovat až do jejich plné realizace

Co je ještě důležité u stávání se pevnou skálou uprostřed bouřlivých časů?

Život přináší sebou mnoho zatěžkávajících, někdy až dramatických situací, tudíž - výzev. Během bouřlivých událostí si uvědomíme, jak jsme ve skutečnosti silní (anebo možná slabí) a že se s touto vnitřní sílou můžeme postavit i nejkrutější „bouři“.

To, co může být u stávání se pevnou skálou důležité, je něco, co snad vyzní až banálně a pravděpodobně jste to již slyšeli mnohokrát: být pozitivní! Pozitivní myšlení může dokonce zlepšit vaše fyzické zdraví. Dlouhodobé vědecké studie potvrzují fyzické i psychické přínosy optimistického pohledu na svět a na okolnosti, kterým jsme vystaveni. U osob s optimistickým postojem je dokázána menší pravděpodobnost infarktu nebo jiných kardiovaskulárních potíží. Navíc optimisté víc pečují o své zdraví i o zdraví ostatních lidí, víc se pohybují, cvičí, zdravěji se stravují a méně kouří než pesimisté.

Pesimismus je naopak spojen s vyšší hladinou biochemických markerů zánětu a stresu, kupříkladu kortizolu a norepinefrinu. To zvyšuje riziko diabetu, chorob srdce a též depresí.

Zásadní ve vyhrocených, rizikových, nebezpečných či těžkých situacích, je však to, že optimisté bývají obvykle vynikajícími řešiteli vzniklých problémů různého druhu. Inklinují k realizaci strategií, díky nimž se vysněná budoucnost nebo pozitivní výsledky a konce mohou stát skutečností.

Některé z dovedností, které jsou spojeny s optimismem:

- schopnost vnímat a využít i těžkou výzvu jako novou a podnětnou příležitost

- uvědomovat si kvalitu vlastních i cizích myšlenek, emocí a mentálních vzorců

- pružné myšlení

- vděčnost nejenom za „velké“, nýbrž i za ty nejmenší výsledky, radosti, úspěchy atd.

 

Co nás kromě všeho výše uvedeného ještě může do značné míry podpořit na cestě stávání se pevným útesem v bouřlivém příboji:

Používání terapeutické vibrační esence „Skála v příboji“…  Ta vám umožní zůstat v klidu, i kdyby byl celý svět kolem vás rozbouřený a neklidný. Přinese vám uvolnění v jakékoli situaci, zejména však, pokud se octnete pod tlakem. Díky ní si udržíte svnitřní pokoj a neotřesitelnost i ve velice obtížných situacích. Udržíte si přehled i nadhled, budete jednat rozvážně. Esence zároveň zvýší vaši koncentraci a všeobecně soustředění na to nejpodstatnější v dané chvíli. Pod vlivem energie této esence budete pro ostatní „útočištěm“. Přestanete považovat okolnosti za vyslovenou hrozbu, budete schopni najít kreativní nebo netradiční či nadstandardní řešení. Obecně se mnohem lépe vypořádáte se zátěžovými, ohrožujícími nebo riskantními situacemi.

 

Judita Peschlová, hlavní terapeutka a oficiální lektorka projektu Lichtwesen, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, judita.andele@gmail.com

Objednat esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: