Čakrový a aurický systém: mapa na cestu ke šťastnému a zdravému životu

Čakrový a aurický systém je jako dokonale vyvedená, barevná a detailně vypracovaná mapa cesty životem. Z pohledu psychologie čaker a lidské aury poskytuje čakrový systém vynikající a velice přesnou mapu, která umožňuje nalezení nejschůdnější cesty ke skrytým nevědomým programům a k navázání silnějšího kontaktu s nejniternějším Já. Vzájemné propojení čaker probíhající od základní čakry až po čakru korunní vytváří po odstranění bloků, které má v sobě většina lidí, plynule tekoucí proud energie podobný křišťálové řece nebo spíš řece duhové. Čakrovým léčením postupně získává člověk nástroje, které ho osvobodí od negativních mentálních vzorců, v nevědomí uložených emočních zranění a léty budovaných obranných bariér, které jedinci brání ve zdravém, spokojeném, šťastném, láskou a hojností naplněném životě.

Opis čaker je nikoli nepodobný popisu „architektury“ lidské duše. Stejně jako studiem struktury fyzického těla, tedy kostí, svalů a orgánů, poznáváme příčiny tělesných nemocí, architektura duše, čili stav čaker, odhaluje vnitřní psychologii toho, jak reagujeme na život.

Fungující čakrový systém je vícerozměrným energetickým pojítkem, jakousi vibrační dálnicí, která spojuje kromě jiného mysl s fyzickým tělem. Stejně jako elektrický proud, který spouští po zapnutí počítače interakci softwaru s hardwarem, propojuje energie čaker mysl s tělem. Programy v lidské mysli, a do značné míry rovněž programy v nevědomí, dávají „pokyny“, kam má energie proudit. Ovlivňují, zda navzdory okolnostem stojíme vzpřímeně a usmíváme se, nebo shrbenými rameny a celkovým postojem dáváme najevo svůj zarmoucený, nešťastný, negativní postoj nebo chráníme své srdce před dalším emočním zraněním, případně zradou. Vysílají signály, že jsme v bezpečí, milovaní či uznávaní, anebo naopak, že jsme v ohrožení, ne dost dobří, nepřijímáni, nemilováni atd. Některé z těchto programů slouží k našemu dobru, jiné se však spolupodílejí na vzniku vnitřních bloků, zablokování vitální energie, zanesení čaker i aury, co vede postupně k nemocím těla, mysli i duše, ke slabosti, únavě, pocitům zmaru, k nedostatku lásky, finančních prostředků, fungujících vztahů, ke snížené danosti komunikovat, organizovat svůj život, být úspěšní, produktivní, šťastní atd.

Z výše uvedeného vyplývá, že schopnost čaker rozproudit a udržovat životní sílu má co do činění s mentálním, psychickým a emočním programováním.

V průběhu dětství a pak také dalších životních období se často zabýváme útoky a nepřejícností jak lidí, tak osudu a vytváříme obranné zdi. V našem těle, auře i čakrách se hromadí bloky, zátarasy energie, shluky „umrtvených vibrací“. Narušují se naše systémy víry, ano i víry v život a jeho základní právo žít šťastně, a též emoční svět. Většina těchto urputných a následkem různých situací či událostí upevněných programů se ukládá většinou v tajemné a běžnými způsoby nepřístupné zóně nevědomí. Vytváříme je většinou tak dlouho, až zapomeneme, že vůbec vznikli, a sotva si je kdy všimneme. Stávají se běžnou součástí našeho života, v němž pak některé věci nemohou plně a zdravě fungovat. Zablokovaná energie blokuje přístup k vysněnému, zdravému, spokojenému a blaženému životu. Jak již bylo naznačeno, nefunguje pak řádně a na 100% naše tělo, vztahy, práce, kariéra, sexualita, komunikace nebo jakékoliv jiné aspekty života. Pak se musíme podívat na to, co se děje, jaký je stav naší energie, tudíž našich čaker a energetického obalu, aury. Abychom však mohli prozkoumat vnitřní území své duše, těla či mysli, potřebujeme dobrou mapu. A jak již víte, takovouto skvělou a přehlednou mapu získáváme pohledem a zkoumáním svých energetických center a aury. Pokud se skutečně, naplno a systematicky věnujeme každé ze svých čaker a své auře, máte šanci úplně změnit svůj život.

Čakrové a aurické léčení a terapie je určitým iniciačním zážitkem, který nás otevírá novému způsobu žití a větší schopností se z něho radovat.

Jste-li připraveni na čakrové a aurické léčení, navíc spojené se silnými vibračními esencemi a olejíčky, které dovedou vaše energetická centra a auru pročistit, odblokovat, harmonizovat, aktivovat a nabít svěží, mocnou energií; integrovat tělo, získat celistvost a rovnováhu vašich energií; zjistit jak využít svůj životní potenciál; a přejít na vyšší úroveň sebevyjádření, vnitřní i vnější síly, intuice a dalších pro vás prospěšných a úžasných věcí, absolvujte je se mnou a zjistíte, že vašich sedm základních čaker (a také další nově aktivované čakry) je zázrakem vaší duše i života.

Přibližný průběh čakrového a aurického léčení a terapie:

- očista čaker a aury (rozpouštění a zbavování se starých nefunkčních a negativních vzorců a negativních energií)

- harmonizace čaker a aury (nastolení jejich rovnováhy, stabilizace, sladění, vyrovnání energií)

- „nabití“ čaker a aury (rozproudění energií oživujících celé tělo, každou jeho buňku, a všech energetických těl)

- napojení na zdroj všech živlů potřebných k přežití a k žití šťastného života a také na božskou podstatu (poznání a poté získaní i osvojení si bezpodmínečné lásky, klid, harmonie, mír a smír)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: