Čakry a strach – léčení pro zkvalitnění života

Strachy patří k silným, pokud ne nejsilnějším blokátorům lidského štěstí. Obavy, ať již vědomé, ať již vytěsněné v nevědomí, brání otevřít se všemu pozitivnímu, po čem toužíme, a často nevíme, proč se nám naše touhy ne a ne splnit. Na úrovni čaker se strachy projevují velice výrazně, neboť působí jako nepropustné a nedobytné brány, od nichž jsme zahodili klíč a měli bychom jej najít. Navíc se jejich vlivem dostávají čakry do velké disharmonie. Jaké strachy se tedy schraňují v jednotlivých energetických centrech člověk a nedovolují mu žít plnohodnotný, zdravý a šťastný život?

První  čakra, kořenová: strach z vlastní slabosti, strach ze smrti, strach z materiálního nedostatku, dokonce až bídy.

Druhá čakra, sakrální: strach ze senzuality, strach projevit svou autenticitu a svou skutečnou tvář, strach ze sexuální agrese.

Třetí čakra, čakra solar plexu: strach nedostatku peněz, šancí, příležitostí, strach z omezení osobního prostoru, strach z agresivních osob.

Čtvrtá čakra, čakra srdce: strach z lásky a intimity, strach ze zklamání v lásce, strach dávat či přijímat, strach z kritiky a posuzování.

Pátá čakra, hrdelní: strach ukázat svou kreativitu světu, vyslovit své emoce a citová hnutí, naplno se projevit.

Šestá čakra, třetí oko: strach z projevů své intuice, strach důvěřovat srdci.

Sedmá čakra, korunní: strach nechat se vést vyšším vedením, strach ze spirituálního růstu.    

Jste-li připraveni na čakrové a aurické léčení, navíc spojené se silnými vibračními esencemi a olejíčky, které dovedou vaše energetická centra a auru pročistit, odblokovat, harmonizovat, aktivovat a nabít svěží, mocnou energií; zbavit vás strachu; integrovat tělo, získat celistvost a rovnováhu vašich energií; zjistit jak využít svůj životní potenciál; a přejít na vyšší úroveň sebevyjádření, vnitřní i vnější síly, intuice a dalších pro vás prospěšných a úžasných věcí, absolvujte je se mnou a zjistíte, že vašich sedm základních čaker (a také další nově aktivované čakry) je zázrakem vaší duše i života.

Přibližný průběh čakrového a aurického léčení a terapie:

- očista čaker a aury (rozpouštění a zbavování se starých nefunkčních a negativních vzorců a negativních energií)

- harmonizace čaker a aury (nastolení jejich rovnováhy, stabilizace, sladění, vyrovnání energií)

- „nabití“ čaker a aury (rozproudění energií oživujících celé tělo, každou jeho buňku, a všech energetických těl)

- napojení na zdroj všech živlů potřebných k přežití a k žití šťastného života a také na božskou podstatu (poznání a poté získaní i osvojení si bezpodmínečné lásky, klid, harmonie, mír a smír)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: