Čakry – léčivé afirmace pro jejich léčení

Součástí čakrového léčení mohou být jednoduché afirmace, které se opakují podle toho, jaký problém se řeší, se kterou čakrou souvisí, co způsobilo případné zablokování čakry případně celého čakrového systému či zdravotního, mentálního, emočního nebo dokonce duchovního problému, atd. K afirmacím se přiřaďují někdy i speciální vibrační esence, které účinek afirmací podporují a zesilují.

Léčivé afirmace pro 7 základních čaker:

První čakra:

Milují své tělo a bytí v něm.

Jsem zakořeněná a pevně nohama na zemi.

Souzním s materiálním světem Matky Země, jehož jsem součástí.

Jsem v bezpečí.

Mám dostatek životní energie.

Druhá čakra:

Smím být citlivá/ý

Užívám si naplno života. Smím žít radostně.

Třetí čakra:

Žiji v ničím neomezené hojnosti.

Mám dostatek energie uskutečnit to, co chci!

Čtvrtá čakra:

Život mně miluje, jsem milováníhodná/ý.

Odpouštím a nechávám jít.

Dostává se mi lásky každou minutu mého života.

Pátá čakra:

Vyjadřuji své emoce svobodně a s respektem.

Realizuji své schopnosti a talenty s radostí.

Šestá čakra:

Důvěřuji své intuici.

Má vize je jasná,

Následuji znamení a vedení Univerza.

Sedmá čakra:

Jsem ve spojení se svým Vyšším Já.

Univerzum mně naplňuje hlubokou láskou.

Jste-li připraveni na čakrové a aurické léčení, navíc spojené se silnými vibračními esencemi a olejíčky, které dovedou vaše energetická centra a auru pročistit, odblokovat, harmonizovat, aktivovat a nabít svěží, mocnou energií; zbavit vás strachu; integrovat tělo, získat celistvost a rovnováhu vašich energií; zjistit jak využít svůj životní potenciál; a přejít na vyšší úroveň sebevyjádření, vnitřní i vnější síly, intuice a dalších pro vás prospěšných a úžasných věcí, absolvujte je se mnou a zjistíte, že vašich sedm základních čaker (a také další nově aktivované čakry) je zázrakem vaší duše i života.

Přibližný průběh čakrového a aurického léčení a terapie:

- očista čaker a aury (rozpouštění a zbavování se starých nefunkčních a negativních vzorců a negativních energií)

- harmonizace čaker a aury (nastolení jejich rovnováhy, stabilizace, sladění, vyrovnání energií)

- „nabití“ čaker a aury (rozproudění energií oživujících celé tělo, každou jeho buňku, a všech energetických těl)

- napojení na zdroj všech živlů potřebných k přežití a k žití šťastného života a také na božskou podstatu (poznání a poté získaní i osvojení si bezpodmínečné lásky, klid, harmonie, mír a smír)

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: