Catona, foneticky Katona

Catona, čili foneticky Katona, je obec nacházející se jižně od toskánské Florencie, což je jedna z mých oblíbených lokalit, kromě mnoha jiných věcí také proto, neboť byla a dodnes je hájemstvím nikoli pouze starořímských, etruských, nýbrž i starších původních bohyň. Sídlo Catona však není spojeno s mým středním jménem, které momentálně používám jako pseudonym.

Jednou z těch několika okolností, které nebudu všechny popisovat, proč je to právě Katona, tedy Catona, je například propojení s málo známou bohyní Catona, která souvisela s bojovností, ale také s plodností a hojností, což je zase navázáno nejenom na mé křestní jméno a jeho symbolický či archetypální význam, nýbrž i na mou ženskou rodovou linii.

Svým způsobem je staroitalská a pak i antická bohyně Catona předobrazem a zároveň obrazem jedné ze stránek bohyň popisovaných u jiných kmenů a národů jako patronek koní, koňáků, jezdců, a zároveň bohyň plodnosti, u některých zase bohyň Luny, také však boje či moudře vedené války. Bohyně, o nichž tady píši, a které jsou nezřídka dávným odrazem vzpomínky na zapomenutou a zřídka zmiňovanou Catonu, samy často jezdili na koních. Patří k nim například keltská Rhiannon, Epona, Badb Catha nebo Catubodua. Také však staroslovanská Dziewana, (Děvana, Dievana, Zievonia, Dživica, Dzieva, Dzevana), lesní překrásná bohyně lovu a nebeského i denního světla, dcera Peruna a Lady, u níž se její aspekt bohyně spojenou s koňmi většinou opomíná, a zmínky o něm najdete velice, velice vzácně a po pracném hledání v málo dostupných zdrojích. Logicky však navazuje na její kompetenci bohyně lovu, v průběhu kterého jezdila – na koni. Po ní byl pojmenován již neexistující hrad Děvín na území Prahy, kde byla její svatyně, rovněž však vícero hradišť tohoto jména na našem, resp. celém původně slovanském území, třeba významné hradisko Velké Moravy, bratislavský Devín. O Děvaně si budeme povídat letos o Hromnicích na jedné z mých magických a mystických procházek, jelikož je jednou z božských slovanských bytostí, které se uctívali právě o tomto svátku v slovanském Kole roku.  

Takže už jste se obeznámili z částí důvodů, proč Katona…

Mimochodem, bohyni podobného jména jako Deva, Devana, také však Živa, uctíval kmen Shonů v africké Zimbabwě.  Dziva, o ní se dnes ví ještě méně jako o Catoně nebo Devaně, byla obecně velice benevolentní, milá, pečující a soucitná bohyně Stvořitelka. Měla však také svou „jinou“ stránku, nikoli nepodobnou výše popsaným evropským bohyním, která se projevuje zejména ve chvílích, kdy ji někdo nazlobí anebo hrubě překročí její hranice. Ne, není k nim docela krutá, pouze si z nich sobě vlastním způsobem udělá legraci připomínající tzv. černý humor.   

Judita Katona Peschlová