CESTA HVĚZDY DUŠE DO BÁJNÉHO AVALONU A ZA MÁŘÍ MAGDALENOU

Cestování za Hvězdou svojí Duše, abychom poznali, kým jsme byli a stali se tím, kým máme být ...
 
... čeká nás
 
CESTA HVĚZDY DUŠE
 
mystický Avalon
 
(Glastonbury, Anglie)
se Světem Harmonie a Juditkou Peschlová
 
 
8.-15.5.2014
 
Hvězda duše se nachází v jemnohmotných rovinách mimo naše fyzické tělo. Někdy se jí říká 8. čakra, její barva je purpurová. Tato hvězda duše tvoří tu část nás samotných, která vždy byla a vždy bude, nese v sobě celou historii našeho bytí, nachází se mimo čas i prostor a skrývá v sobě informace o všech bytostech, kterými jsme v minulosti byli a kterými se staneme. Naším úkolem pak je přenést do fyzické roviny vše, co leží v hvězdě duše, integrovat tento potenciál do našeho těla a získat tak přístup k vědomí ak rovině uvědomění všech bytostí naší historie.
 
Obecně jsou hvězdy symboly moudrosti a duchovního vedení. Svit hvězd je metaforou světla moudrosti prorážajúceho temnotu nevědomosti.
Staré národy sledovali pohyb souhvězdí a planet a odvozovali od jejich pohybu budoucí události. Hvězdy rozhodovali o životě jednotlivců i celých říší a byly spojeny s jejich osudem. Člověk v údivu zvedá hlavu vzhůru a dívá se na noční oblohu plnou hvězd. V tu chvíli se nedá nemyslet na to, co je tam daleko, jaké jsou tajemství přírody a co je smysl našeho bytí.
 
V mnoha kulturách hvězdy či souhvězdí symbolizují božstva a mytologické bytosti, které mají vliv na osudy těch, co se narodili v jejich znamení. Jinde považují hvězdy za duše mrtvých. Zornička je naopak symbolem života.
 
Hvězdy ukazují směr, kam máme jít. Náš život je spojen s hvězdami a podle starých filozofů i my lidé a naše hmotná těla jsme tvoření jednoduchým hvězdným prachem - "Prach jsi a v prach se obrátíš." Zároveň však máme také mnoho hvězdných schopností, které ne vždy zcela využijeme.
 
Ať vždy svítí na nebi jasná hvězda, která nám ukáže správný směr!
 
AVALON - mýtický ostrov ležící mezi mlhami, v současnosti známý jako Glastonbury (v překladu "Město Skla" díky vodním plochám, které se odrážejí jako zrcadla). Nejsvatější místo ze všech svatých míst Británie, kde můžete snadno aktivovat magii Vaší vlastní vnitřní alchymie. Je to místo, kde můžete cítit jako Nebe a Země dýchají skrze sebe. Je to starobylý tanec kreativity, kde se Duch a Hmota navzájem propojují.
 
Místo legend a hluboké spirituality je dodnes jedním z nejvyhledávanějších poutních míst na světě ... Legendy o Josefovi Arimatejský, strýci Ježíš, který přinesl svatý Grál do Glastonbury, legendy o králi Artušovi, nejoblíbenějším králi Británie, či legendy o Bílé Paní, která za úsvitu a soumraku vychází přes vodami tohoto magického místa, která je tou mlhou / závojem mezi dvěma světy - městem Glastonbury, kde žijí lidé, chodí do práce a vedou svůj "lidský" život a Avalonem, který je světem vnitřním, kde žije Bohyně Matka a kde naše Duše nacházejí klid, mír a svobodu.
 
... na tomto nádherném místě začíná naše Cesta. Cesta odvážných Duší k Světlu, která vede skrze nejtemnější aspekty našeho Bytí až k objevení skrytých darů, talentů a samotné magie v nás.
 
GLASTONBURY
Naše Cesta začíná v mystériích města Glastonbury, na tajemném místě mystického Avalonu, v posvátných zahradách Chalice Well Gardens, kde je podle legend ukrytý svatý Grál, a kde budeme mít možnost prostřednictvím meditace procítit hlubokou ženskou energii tohoto místa s posvátným červeným pramenem vyvěrajícím zpod hory Chalice Hill. Napijeme se a očistíme své Těla v posvátných léčivých pramenech Chalice Well. Přejdeme k sousednímu bílému prameni, který vyvěrá v podzemním vodním chrámu White Spring zpod hory Tor a reprezentuje léčivou mužskou energii.
Po krátké zastávce, zharmonizování a plní sil, společně vystoupíme na horu Tor, na vrcholku níž se vypíná starobylá věž zasvěcena archanděli Michaelovi, a kde se křižují 2 významné energetické siločáry Země nazývané také Ley-Lines, sv. Michaela a Marie Magdalény. Cestou se zastavíme u legendárním jablečném sadě Apple Orchard (Avalon v překladu znamená i Ostrov jablek), který symbolizuje nesmrtelný koloběh hojnosti Bohyně Matky, a ve kterém můžete cítit prastarou moudrost zlatého ostrova blahoslavených Duší. Odtud naše cesta povede ke kameňuEgg Stone (kámen ve tvaru vejce), který tvoří střed labyrintu obepínajícího horu Tor a symbolicky představuje vstupní bránu do "podsvětí" (Underworld - světa Vil, kde putují Duše mrtvých, aby se rekonvalescentovali, načerpali nové síly a inspirace pro nové zrození, zde sídlí i královna víl Morgana Le Fay). Po této zastávce nás chodník povede až na samý vrchol hory Tor, magickou horu Moudrosti a Síly, reprezentující posvátnou mužskou energii, k věži Archanděla Michaela, kde budeme moci procítit úžasnou sílu energie tohoto místa.
Nejstarší zmínky o Tore pochází z prehistorického období legend, podle kterých vrchol této hory obýval Gwyn ap Nudd, pan duchovního světa Annwn. Zvěčněn ve folkloru, Gwyn ap Nudd se stal králem světa víl a Annwn
Cestování za Hvězdou svojí duše, abychom poznali, kým jsme byli a stali se tím, kým máme být na místě křížení energetické linie Máří Magdaleny a archanděla Michaela, v bájném a mystickém Avalonu, na Ostrově jaoníek, kde ještě stále v hlubokém spánku dlí král Artuš, o něhož pečují kněky Bohyně...
 
... čeká nás
 
CESTA HVĚZDY DUŠE
 
mystický Avalon
 
(Glastonbury, Anglie)
 
 22.-25.7.2018
 
Hvězda duše se nachází v jemnohmotných rovinách mimo naše fyzické tělo. Někdy se jí říká 8. čakra, její barva je purpurová. Tato hvězda duše tvoří tu část nás samotných, která vždy byla a vždy bude, nese v sobě celou historii našeho bytí, nachází se mimo čas i prostor a skrývá v sobě informace o všech bytostech, kterými jsme v minulosti byli a kterými se staneme. Naším úkolem pak je přenést do fyzické roviny vše, co leží v hvězdě duše, integrovat tento potenciál do našeho těla a získat tak přístup k vědomí ak rovině uvědomění všech bytostí naší historie.
 
Obecně jsou hvězdy symboly moudrosti a duchovního vedení. Svit hvězd je metaforou světla moudrosti prorážajúceho temnotu nevědomosti.
Staré národy sledovali pohyb souhvězdí a planet a odvozovali od jejich pohybu budoucí události. Hvězdy rozhodovali o životě jednotlivců i celých říší a byly spojeny s jejich osudem. Člověk v údivu zvedá hlavu vzhůru a dívá se na noční oblohu plnou hvězd. V tu chvíli se nedá nemyslet na to, co je tam daleko, jaké jsou tajemství přírody a co je smysl našeho bytí.
 
V mnoha kulturách hvězdy či souhvězdí symbolizují božstva a mytologické bytosti, které mají vliv na osudy těch, co se narodili v jejich znamení. Jinde považují hvězdy za duše mrtvých. Zornička je naopak symbolem života.
 
Hvězdy ukazují směr, kam máme jít. Náš život je spojen s hvězdami a podle starých filozofů i my lidé a naše hmotná těla jsme tvoření jednoduchým hvězdným prachem - "Prach jsi a v prach se obrátíš." Zároveň však máme také mnoho hvězdných schopností, které ne vždy zcela využijeme.
 
Ať vždy svítí na nebi jasná hvězda, která nám ukáže správný směr!
 
AVALON - mýtický ostrov ležící mezi mlhami, v současnosti známý jako Glastonbury (v překladu "Město Skla" díky vodním plochám, které se odrážejí jako zrcadla). Nejsvatější místo ze všech svatých míst Británie, kde můžete snadno aktivovat magii Vaší vlastní vnitřní alchymie. Je to místo, kde můžete cítit jako Nebe a Země dýchají skrze sebe. Je to starobylý tanec kreativity, kde se Duch a Hmota navzájem propojují.
 
Místo legend a hluboké spirituality je dodnes jedním z nejvyhledávanějších poutních míst na světě ... Legendy o Josefovi Arimatejský, strýci Ježíš, který přinesl svatý Grál do Glastonbury, legendy o králi Artušovi, nejoblíbenějším králi Británie, či legendy o Bílé Paní, která za úsvitu a soumraku vychází přes vodami tohoto magického místa, která je tou mlhou / závojem mezi dvěma světy - městem Glastonbury, kde žijí lidé, chodí do práce a vedou svůj "lidský" život a Avalonem, který je světem vnitřním, kde žije Bohyně Matka a kde naše Duše nacházejí klid, mír a svobodu.
 
... na tomto nádherném místě začíná naše Cesta. Cesta odvážných Duší k Světlu, která vede skrze nejtemnější aspekty našeho Bytí až k objevení skrytých darů, talentů a samotné magie v nás.
 
GLASTONBURY
Naše Cesta začíná v mystériích města Glastonbury, na tajemném místě mystického Avalonu, v posvátných zahradách Chalice Well Gardens, kde je podle legend ukrytý svatý Grál, a kde budeme mít možnost prostřednictvím meditace procítit hlubokou ženskou energii tohoto místa s posvátným červeným pramenem vyvěrajícím zpod hory Chalice Hill. Napijeme se a očistíme své Těla v posvátných léčivých pramenech Chalice Well. Přejdeme k sousednímu bílému prameni, který vyvěrá v podzemním vodním chrámu White Spring zpod hory Tor a reprezentuje léčivou mužskou energii.
Po krátké zastávce, zharmonizování a plní sil, společně vystoupíme na horu Tor, na vrcholku níž se vypíná starobylá věž zasvěcena archanděli Michaelovi, a kde se křižují 2 významné energetické siločáry Země nazývané také Ley-Lines, sv. Michaela a Marie Magdalény. Cestou se zastavíme u legendárním jablečném sadě Apple Orchard (Avalon v překladu znamená i Ostrov jablek), který symbolizuje nesmrtelný koloběh hojnosti Bohyně Matky, a ve kterém můžete cítit prastarou moudrost zlatého ostrova blahoslavených Duší. Odtud naše cesta povede ke kameňuEgg Stone (kámen ve tvaru vejce), který tvoří střed labyrintu obepínajícího horu Tor a symbolicky představuje vstupní bránu do "podsvětí" (Underworld - světa Vil, kde putují Duše mrtvých, aby se rekonvalescentovali, načerpali nové síly a inspirace pro nové zrození, zde sídlí i královna víl Morgana Le Fay). Po této zastávce nás chodník povede až na samý vrchol hory Tor, magickou horu Moudrosti a Síly, reprezentující posvátnou mužskou energii, k věži Archanděla Michaela, kde budeme moci procítit úžasnou sílu energie tohoto místa.
Nejstarší zmínky o Tore pochází z prehistorického období legend, podle kterých vrchol této hory obýval Gwyn ap Nudd, pan duchovního světa Annwn. Zvěčněn ve folkloru, Gwyn ap Nudd se stal králem světa víl a Annwnmystickým ostrovem a posvátnou horou Avalonu. 170m vysoká hora ukazuje známky výtvoru lidských rukou v podobě labyrintu z období Neolitu, ale podle starověkých legend a mýtné představuje posvátná pouť cestou labyrintu na horu Tor hluboké sladění pozemských a nebeských energií v nás samotných. GLASTONBURY ABBEY - naše cesta za mystériami povede ik velkolepým ruinám nejstaršího opatství (1. křesťanského kostela), kde je údajně pohřbeny tělo krále Artuše a jeho ženy Guinevere. Nachází se zde i kaple Lady Chapel s úžasně léčivou energií. Kontakty: 0917/405 654, 0905/834 447 nebo info@svetharmonie.sk, judita.peschlova@gmail.com Více zde: