CO JE TAROTOVÁ NUMEROLOGIE A CO VÁM MOHOU PŘINÉST JEJÍ ŽIVOTNÍ KÓDY

Podle názvu „tarotová numerologie“ je okamžitě jasné, že tarotová numerologie je úzkým propojením dvou esoterních nauk, z nichž každá se vyvíjela poměrně dlouhou dobu.

Tyto disciplíny se nejen v jistém smyslu doplňují, ale také vytvářejí synergický efekt. A to je velmi užitečné při rozklíčování povahy, směrování, vlastností atd. člověka.

Vztah mezi tarotovými kartami a numerologií

Možnosti moderní numerologie jsou rozsáhlé a umožňují nám kvalitativně posoudit charakter i osud člověka. Zároveň objem a hloubka přijatých informací není v žádném případě horší než psychologické typologie. Koneckonců, tyto dvě vědy jsou tak propojené, že kompetentní specialista potřebuje mít kombinované znalosti.

Jediný rozdíl je v tom, že čísla jsou jednodušší co se týče porozumění otázkám kladeným klientem a stejně jako Tarot odhalují jeho vnitřní nevědomé postoje.

Tarologie jako věda však vznikla již ve starověku. Představuje zakódovaná vodítka o struktuře vesmíru. Tento esoterní systém umožňuje porozumět specifikům struktury vesmíru, sledovat tok cirkulace energie a obdarovává člověka moudrostí, se kterou může upravovat svou budoucnost. Individuální plán rozvoje zobrazený Tarotem vám navíc řekne také o pravděpodobných událostech v dohledné budoucnosti.

Každá tarotová karta má své pořadové číslo a obsahuje významy podle numerologie svého číselného označení a do značné míry odhaluje lidský život a princip fungování světa. Jak již bylo řečeno, učení o Tarotu se formovalo v dávných dobách a původně nebylo určeno pro širokou veřejnost.

Odborníci, kteří studují vliv čísel na vesmír a dění v něm, jsou přesvědčeni, že matematická znamení jsou silou zobrazenou ve formě určitého obrysu a nesoucí jedinečný význam. Člověk může získat posvátné znalosti, pokud analyzuje své datum narození a vypočítá „životní kód“, který bude naznačovat cestu jednotlivce.

Pouze kombinace tarotu a numerologie je však schopna podat přesný popis lidské osobnosti, ukázat tajné důvody toho, co se dělo a děje, a ukázat potenciální možnosti vývoje budoucnosti. Spojení těchto dvou věd nám umožňuje dostat se na úroveň nevědomých procesů jednotlivce a odhalit jeho schopnosti a zdroje.

Praktické využití tarotové numerologie

Dvaadvacet Velkých arkán Tarotu představuje etapy osobního růstu, z nichž každá je jak slibná, tak přináší do života životní zkoušky. Pokud člověk není schopen pochopit životní lekci, riskuje, že uvízne na jednom stupni vývoje bez sebezdokonalování a vnitřního pokroku.

Obecně se uznává, že životní lekce jsou situace, ve kterých se jedinec musí rozejít se starými dogmaty a otevřít se novým zkušenostem a změnit stav věcí. V případě neúspěchu se vytváří začarovaný kruh s nekonečným opakováním stejných podmínek, jen jeho prolomením lze dosáhnout osobního růstu.

Tarotová numerologie je dobrým nástrojem pro reflexi a sebereflexi, protože dokáže uspokojit touhu předvídat karmické úkoly vypočítáním osudu podle data narození. Výuka umožňuje zjistit hloubku vlastních vnitřních rezerv, pracovat s podvědomím a proniknout do podstaty problému.

Chcete-li skutečně ovlivnit svůj život, nestačí mít pouze správné množství informací. Teprve praktická aplikace nabytých znalostí udělá z člověka aktivního tvůrce vlastní cesty.

Znalost tarotové numerologie značně zvyšuje schopnost interpretovat tarotové karty mnohem hlouběji, než je to možné bez ní.

Pokud by vás lákalo seznámení s unikátní tarotovou numerologií, jako se nikde jinde nemůžete naučit, možná vás zaujme tento kurz, který začíná již 23. 1. 2024:

7 TÝDNŮ K MISTROVSTVÍ: VAŠE ŽIVOTNÍ KÓDY, UNIKÁTNÍ AUTORSKÁ TAROTOVÁ NUMEROLOGIE - ONLINE INTERAKTIVNÍ KURZ
Víc tu: https://www.angelcity.cz/products/vase-zivotni-kody-unikatni-autorska-tarotova-numerologie-online-interaktivni-kurz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.angelcity.cz%2Fproducts%2Fvase-zivotni-kody-unikatni-autorska-tarotova-numerologie-online-interaktivni-kurz%2F

Judita Peschlová, zkušená znalkyně Tarotu, symbolů, archetypů, tarotové mytologie a historie již 40 let a tvůrkyně i učitelka vlastní, jedinečné, víc než 20-leté techniky tarotové numerologie, která pomohla už tisícům klientů

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: