DĚTSKÁ TRAUMATA A… RŮŽOVÁ

 Trauma znamená v překladu z řečtiny zranění, poranění. Nemusí jít vždy o trauma psychické, naopak, často jde rovněž o skutečnou fyzickou újmu. V posledních letech se však snad nejčastěji setkáváme s traumatem spojením s dětma a s obecně s dětstvím. Dětská traumata totiž mohou traumatizovaného jedince ovlivnit na velice dlouhou dobu, v některých případech dokonce na celý život, často v podobě neuróz, psychóz, asociálního chování atd. Trauma z psychického hlediska totiž znamená událost či zážitek, který naruší duševní rovnováhu, nezřídka se nejedná pouze o jednorázový zdroj traumatu, nýbrž o dlouhodobý traumatizující stav.  

Definice traumatické události v životě dítěte

Příčinou traumatu, čili traumatickým zážitkem může být nebezpečná, násilná, děsivá či život ohrožující událost, která má devastující vliv na psychickou nebo tělesnou integritu dítěte, často obojí. Pro dítě může být traumatizující i situace, v níž je svědkem něčeho, co ohrožuje život nebo bezpečnost jiné, nejčastěji blízké osoby. Narušení bezpečí lidí z bezprostředního okolí je pro dítě obzvláště ohrožující, neboť pocit jeho vlastního bezpečí je závislý od vnímání míry bezpečí pečujícího, základní potřeby a přežití zajišťujícího okolí.

K traumatizujícím faktorům patří různé spouštěče, například těžká nehoda a autonehoda, závažné onemocnění, rozvod, opuštění milující osobou, náhlé úmrtí rodiče, zanedbávání, fyzické, psychické nebo sexuální násilí, týrání či zneužívání, ponižování, odmítnutí, nedostatek lásky a něžného fyzického kontaktu, předání k adopci nebo umístění ve výchovném institutu, bída, hlad, terorismus, střelba ve školském či jiném zařízení, přepadení, válka se všemi jejími následky včetně mučení nebo nutnosti uprchnout z válečné zóny, povolání rodiče do armády v rámci vojenského konfliktu, jeho zranění anebo ztráta, obchod s lidmi, různé formy přírodních katastrof od záplav, sucha, velkých klimatických změn, zemětřesení, sesuvů půdy, tsunami až po útoky sarančat či jiných živočichů, užívání návykových látek apod.     

Traumatický stres u dětí

Traumatické zážitky vyvolávají jak emoční, tak psychické a fyzické reakce. Děti pak zažívají hrůzu, bezmoc, strach, různé fyziologické reakce, zvracení, průjmy, pomočování, bušení srdce, úporné bolesti hlavy, jakékoli jiné bolesti, atd. Intenzita reakcí různého typu je u dětí zvyšována ochromujícím pocitem neschopnosti se bránit nebo absencí ochrany ze strany ostatních.

Ti, kteří trpí dětským traumatickým stresem, byli v během svého života vystaveni jednomu nebo opakovaným traumatům. Posttraumatické reakce u nich přetrvávají a ovlivňují jejich každodenní život i po ukončení předmětné událostí. Traumatické reakce se mohou projevovat jako intenzivní a nekončící emoční rozrušení, symptomy deprese, úzkosti či panická ataka, změny chování, potíže se sebeovládáním, vztahové problémy, vytváření pevnějších vazeb, regrese, ztráta dříve získaných dovedností, poruchy pozornosti, spánku a příjmu potravy, noční můry, užívání drogy nebo alkoholu, nezdravé sexuální nebo rizikové aktivity. Je nutno si uvědomit, že se u dětí po překonání traumatické situace mohou oproti ostatní populaci vyskytnout s větší pravděpodobností dlouhodobé zdravotní problémy, kupříkladu cukrovka či onemocnění srdce i nižší věk úmrtí.

Traumatické reakce ať již popsaného nebo jiného charakteru narušují každodenní život, schopnost fungovat v běžných životních situacích případně komunikovat s ostatními. Děti nejsou v žádném věku ani dostatečně uzpůsobené ani imunní vůči následkům traumatických situací, ani schopné jim čelit. Mnoho lidí si neuvědomuje, dokonce i v případech, které se týkají jich samých, že i kojenci a batolata mohou zažít traumatický šok a stres. Způsob, jakým se projeví, se bude u každého dítěte lišit a bude záviset od mnoha faktorů, například od jejich věku, vývojové úrovně, rodinného zázemí a dalších. Kultura, rasa, etnická příslušnost, komunita a rodina se mohou – pokud přirozeně nejsou sami zdrojem traumatu - stát jakýmsi ochranným faktorem pro traumatizované dítě.

Bez léčby a podpory však může opakované vystavení traumatickým zážitkům ovlivnit mozek a nervový systém dítěte a zvýšit výše zmíněné rizikové chování.

Podpora léčení traumat z dětství růžovou…

Traumata by měla být v každém případě uzdravována příslušným specialistou, neodborné pokusy a zásahy mohou způsobit někdy až nevratné škody a trauma ještě více prohloubit. Můžeme však zejména v lehčích případech dětských traumat sáhnout po alternativní podpoře hojení. Co tím myslím? Děti a také naše zraněné vnitřní dítě zbožňují třeba kamínky, především v konejšivých, uklidňujících barvách. Pozitivní odezvu mají rovněž u dospělých, kteří v sobě nosí traumata z dětství, nebo se stali obětí traumatického zážitku až v dospělosti.  

Ať už jste byli týráni, opuštěni, necítili se milováni nebo se vám stala jedna z těch dalších sto možných traumatizujících věcí, které stále nosíte v sobě jako silnou zátěž, zkuste obohatit ostatní techniky léčení o… O třeba růžový kunzit. Jeho mírná, hojivá, laskavá, klidná, radostná a jemná energie nabízí emocionální uzdravení a posun, který je potřebný v dospělosti poté, co člověk prošel dětskými traumaty a jinými obtížemi. Růžový kunzit pomáhá uvolnit se ze svíravé obruče dětských zranění, které přenášíme do našich dospělých vztahů.

Pomáhá rozpouštět negativitu, mírní emocionální nestabilitu a zvyšuje sebevědomí. Povzbuzuje k uvolnění sevření, které jsme vybudovali kolem svého srdce jako ochrana, a také k otevření se bezpodmínečné, pravé lásce. Přináší úlevu dětem, které se obtížně přizpůsobují dnešnímu stylu života. Dodává sílu překonat nejistotu způsobenou jinými lidmi, zejména v období dětství. Zceluje zlomená srdce po ztrátě, odloučení nebo ukončení vztahu. Osvobozuje z uzavření se před životem nebo ostatními lidmi, v němž jsme uvízli v domnění, že nás bude emočně ochraňovat. Zbavuje strachu a smutku, které pochází z minulosti, také však úzkosti z budoucnosti. Léčí vnitřní dítě, uzavírá cyklus potíží vzniklých v minulosti a navrací ztracenou důvěru osobám s nelehkým dětstvím.

Růžový kunzit funguje tak trochu jako lítium. Pomáhá mírnit depresi, mít ji pod kontrolou a zvládat ji, soustředit se na daný úkol a být disciplinovanější. Snižuje nervozitu a zlepšuje schopnost překonávat stres a vnitřní vztek, rovněž lépe komunikovat s ostatními. Zvyšuje klid a soustředění.

Na fyzické rovině ulevuje od bolestí, hlavně psychosomatického rázu, například kloubů a svalů; uvolňuje napětí; posiluje oběhový systém, plíce a srdce, zmírňuje migrény a problémy s reprodukčním systémem u žen, pomáhá u potíží s PMS.

Růžový kunzit není vždy snadné najít, navíc je dražší než populárnější a levnější polodrahokamy, ale jeho účinnost vyváží vyšší investici.

Můžete ale sáhnout také po tyrkysovém chryzokolu, který působí podobně jako růžový kunzit, anebo po ještě účinnějším, energeticky nabitém růžovém zirkonu, případně růžovém krystalovém srdci či krystalech určených k přikládání na různá místa těla. Všechny jsou nositeli milující energie Elohim růžového paprsku, stejně jako esence s tou samou vibrací. Probouzí zdravou lásku k sobě i k našemu okolí, dodávají pocit přijetí a bezpečí. Jsou jednoduše určeny každému, kdo se cítí odmítán, osamělý a nepochopený, je po rozchodu, smutný a frustrovaný, anebo má potíže pustit si někoho blíž právě kvůli traumatu z dětství.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, terapeutka a konzultantka projektu Lichtwesen, žurnalistka a spisovatelka