DUCHOVNÍ ŠKOLA PRO ANDĚLSKÉ TERAPEUTY I LAIKY: ANDĚLŠTÍ STRÁŽCI DEVÍTI BRAN

ANDĚLŠTÍ STRÁŽCI DEVÍTI BRAN: ANDĚLSKÉ ČAKROVÉ LÉČENÍ A HLOUBKOVÁ TRANSFORMACE

·       Hluboce transformativní andělský seminář pro laiky i lektory, pro začátečníky i pokročilé

·       Vstup devíti branami do prostoru, v němž se za pomoci andělů, archandělů, elohim a nanebevzatých mistrů nemožné stává možným

·       Umění práce s energiemi nebeských bytostí podle jednotlivých čaker a životních oblastí a přenášení a aplikování získaných poznatků do praxe
 

TÉMATA VYSOKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY:

·       devět transformačních bran, andělští strážci jednotlivých portálů a zároveň i čaker, jejich kompetence, úkoly, způsob komunikace s námi, jejich projevy v našem bytí

·       andělské klíče k sedmi základním branám transformace, vysoce vibrační andělské esence pro harmonizaci čaker a jejich otevření se andělským energiím

·       andělské čakrové léčení, harmonizace, čištění, odblokování, zpracování příčin i aktuální situace

·       nácvik schopnosti léčit andělskou energií skrze čakrový systém sebe i druhé, tělo, duši i ducha

·       přijetí andělského daru uzdravování sebe sama i druhých, daru životní radosti, štěstí, zdraví, lásky, úspěchu a nebeského požehnání

·       odhalování toho nejlepšího v nás, naší andělské a kosmické podstaty, naší vlastní vnitřní síly, světla v nás

·       práce s energií andělů a Univerza

·       hledání a nacházení „reálných“ i duchovních důvodů momentálního stavu a také dalších příčin různých životních situací

·       otevření se andělské uzdravující lásce skrze energetický systém a energetická centra jako bran Země i Nebe

·       tvoření vlastního života a jeho podmínek s pomocí andělů a jejich nebeských vibrací vstupujících skrze čakrový systém na naší pozemskou úroveň

·       hluboké meditační prožitky vedoucí k rychlejšímu napojení na andělské bytosti

 

DEVĚT BRAN:

HVĚZDNÁ (NULTÁ) BRÁNA: Andělští strážci zrodu, pevných základů a prvních pěti klíčů ke zdraví, kráse, úspěchu a lásce a nulté čakry (brána mezi duchem a hmotou)

Probuzení mediálních schopností. Čakry a odpovídající životní oblasti v rámci emoční a energetické andělské terapie. Práce andělského terapeuta i laika přes čakry a jejich vibrační úroveň. Andělské vibrační esence podporující andělskou energii a schopnost pracovat s ní ve svém zájmu i v prospěch těch druhých. Úvod do emoční a energetické andělské terapie: první kroky na cestě k získání dovedností andělského terapeuta. Uvedení do světa andělů, nácvik navazování kontaktu s anděly, archanděly a světelnými bytostmi prostřednictvím speciálních technik. 

PRVNÍ BRÁNA: Andělští strážci síly Země a první čakry, brána života.

DRUHÁ BRÁNA: Andělští strážci síly vodních hlubin a druhé čakry, brána zplození, hojnost plodnosti.

TŘETÍ BRÁNA: Andělští strážci síly ohně a třetí čakry, brána chrámu vnitřního dítěte.

ČTVRTÁ BRÁNA: Andělští strážci síly srdce a čtvrté čakry, brána do říše opravdové Lásky, hojnost lásky.

PÁTÁ BRÁNA: Andělští strážci síly vzduchu a páté čakry, brána svobody a sebevyjádření.

ŠESTÁ BRÁNA: Andělští strážci a šestého klíče k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky a šesté čakry, brána vhledů a rozhledu.

SEDMÁ BRÁNA: Andělští strážci bran do jiných dimenzí a sedmého klíče k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky a sedmé čakry, hojnost světla a zdraví.

NEBESKÁ BRÁNA: Andělští strážci nekonečna, všech čaker a klíčů k tajemství zdraví, krásy, úspěchu a lásky.

 

I. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 11.-12.11.17)

1. BLOK: úvod do emoční a energetické andělské terapie: první kroky na cestě k získání dovedností andělského terapeuta. Uvedení do světa andělů, nácvik navazování kontaktu s anděly, archanděly a světelnými bytostmi prostřednictvím speciálních technik, anděl strážný a spojování se s ním. Probuzení mediálních schopností. Čakry a odpovídající životní oblasti v rámci emoční a energetické andělské terapie. Práce andělského terapeuta i laika přes čakry a jejich vibrační úroveň. Andělské esence podporující andělskou energii a schopnost pracovat s ní ve svém zájmu i v prospěch těch druhých.

2. BLOK: Zrod a bezpečí: archanděl Uriel a Sandalfon a andělé živlu země. Zbavování se bloků v první, kořenové čakře, a tím ve všech oblastech života, které s ní souvisejí. Uzemňování. Andělské speciální cvičení na rozproudění energie první čakry. Specifické a originální andělské meditace s první čakrou "šité na míru". Esence první čakry. Zrod nové síly, vitality a energie. Řešení vztahu k vlastnímu tělu a k přírodě, vzpomínek na ty, kteří se o nás starali (či nestarali), spojení s rodinou, matkou a se ženskou linií. Život s anděly v prostředí chráněném před jakoukoli nepohodou a životními zkouškami. Odblokování negativních přesvědčení týkajících se hmotného dostatku. Andělské bytí v hmotné hojnosti, bezpečí, důvěře a životních jistotách.

II. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 16.-17.12.17)

3. BLOK: Zdraví a tvořivost: archanděl Rafael. Eliminování bloků v druhé čakře. Andělské cvičení na rozproudění a zkvalitnění energie druhé čakry. Andělské meditace s druhou čakrou. Andělská esence druhé čakry. Léčení fyzického těla a tělesných symptomů. Skoncování s rolí oběti. Aktivace uzdravujících a sebeuzdravujících schopností a sil, posílení imunitního systému, mobilizace obranyschopnosti. Probuzení kreativity, tvůrčího projevu, představivosti a duchovních aspektů spojených s Matkou Zemí. Andělská podpora osobního růstu a "výživy" ve všech významech tohoto slova. Andělsky úžasný život v hojnosti radosti a zdraví, nadšení a elánu. 

4. BLOK: Vnitřní dítě a vůle: archanděl Ariel a Jofiel a andělé Slunce a živlu ohně. Eliminování bloků ve třetí čakře. Andělské cvičení na rozproudění energie třetí čakry. Andělské meditace s třetí čakrou. Esence třetí čakry. Léčení strachu a pochybností a jejich odstranění, shození břemene předchozích generací a ztráty kontaktu s vlastní vnitřní sílou v dětství. Aktivace osobní vůle, nacházení vlastní identity a osobního poslání, životní mise a vize a jejich naplnění, hledání ztracené vášně k naplno prožíváním bytí, otázky vůdcovství a ovládání. Andělský rituál zrání, respektu a sebeúcty. Zapálení andělského ohně transformace. Andělský život v hojnosti tvořivosti, naděje a úspěchu ve všech jeho podobách.

III. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 10.-11.2.18, Bratislava 20.-21.1.18)

5. BLOK: Nebeská a lidská láska: archanděl Chamuel a andělé živlu vody. Odstraňování bloků na úrovni čtvrté čakry. Andělské cvičení na rozproudění energie čtvrté čakry. Andělské meditace s čtvrtou čakrou. Andělská esence čtvrté čakry. Aktivace emočního zdraví, lásky a soucitu na všech úrovních. Odstraňování emocionálních bariér a strachu z intimity. Andělské konstelace lásky, andělský sňatek anima a Animy, harmonie v dávání a přijímání, spojení s láskou pozemskou i andělskou. Vytvoření trvalého spojení se svou duší. Andělský život v hojnosti lásky, čistého citu, bezpodmínečného přijetí a něhy.

6. BLOK: Hlas duše a zvon srdce: archanděl Haniel a Zadkiel a andělé živlu vzduchu. Eliminování bloků v páté čakře. Andělské cvičení na rozproudění energie páté čakry. Andělské meditace s pátou čakrou. Andělská esence páté čakry. Odstranění starých komunikačních vzorců, aktivace komunikačních kanálů a laskavého vyjadřování na všech úrovních. Aktivace thymu, a též schopnosti skutečného, hlubokého odpuštění. Vyjádření svých snů, tužeb a přání. Poselství andělského zaslíbení věčné lásce. Andělský život spirituálního učitele (který s lehkostí učí druhých) v hojnosti obdivu, milujících slov, otevřenosti, upřímnosti a pravdivosti.

IV. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 7.-8.4.18, Bratislava 17.-18.3.18)

7. BLOK: Identita mimo hranice fyzického těla: archanděl Gabriel a Raziel a andělé Měsíce. Odstraňování bloků na úrovni šesté čakry, jakožto i náhledů a úhlů pohledu, starých představ a vztahových vzorců. Andělské cvičení na rozproudění energie šesté čakry. Andělské meditace se šestou čakrou. Andělská esence šesté čakry. Aktivace jasnovidectví, jasnozřivosti, jasnoslyšnosti, jasnocítění a andělského vhledu, probuzení energie skryté v intuici a vizích, rovněž i vlastní charismatické části osobnosti. Spojení s minulými životy. Andělský život v hojnosti světla, tepla a štěstí v světských i duchovních záležitostech.

8. BLOK: Vzestup - nová úroveň vědomí: archanděl Michael a Metatron a andělé živlu éteru. Eliminování bloků v sedmé čakře a v kanálu duchovní energie. Andělské cvičení na rozproudění energie sedmé čakry. Andělské meditace se sedmou čakrou. Andělská esence sedmé čakry. Umění channelingu. Andělské učení vnímání za hranicí našich smyslů, nový přístup k původnímu poznání a jeho následnému využití, důvěra v Božské vedení, intuitivní poznání, otevření se kosmu, spojení s vyšším Já, přístup k obsahu nevědomí přes nadvědomí. Andělský život v hojnosti duchovních kontaktů a opravdové spirituality.

 V. VÍKEND DUCHOVNÍ ŠKOLY (Praha: 9.-10.6.18, Bratislava 19.-20.5.18)

9. BLOK: MISTROVSKÁ ÚROVEŇ - srozumitelnost a moudrost: ZASVĚCOVACÍ RITUÁL A ZASVĚCENÍ DO TAJNÝCH ENERGIÍ ARCHANDĚLŮ A ANDĚLSKÝCH BRAN. Pilíře a sloupy světla, klíče k pozvednutí na vyšší úroveň, přenášení energií. Láska andělů, archandělů, nebes a univerza v nás. Naladění se na stav celistvosti a jednoty. Předávání přání Univerza a andělům. Doprovázení duší, kontakty s našimi drahými, léčení předků a spojení se s jejich sílou. Certifikační část Andělské Akademie. (Tento jediný blok lze absolvovat pouze po účasti na všech předchozích!)

 

Místo a termín konání Praha: 11.-12.11.17, 16.-17.12.17, 10.-11.2.18, 7.-8.4.18, 9.-10.6.18

Místo a termín konání Bratislava: 28.-29.10.17, 18.-19.11., 20.-21.1.18, 17.-18.3.18, 19.-20.5.18

Lektorka: Judita Katona Peschlová

Kontakt a přihlášky: judita.andele@gmail.com

Cena: 1.999.- Kč/77 eur za jeden víkend

V případě, že se nebudete moci účastnit některého z víkendů v jednom městě, můžete požádat o účast ve městě druhém. V ceně není zahrnuto ubytování, doprava a strava.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: