ESENCE RA #44 – SPOJENÍ S VYŠŠÍM VĚDOMÍM A S ČAKROU ZEMSKÉ HVĚZDY

(také o bohu slunce Ra a slovanském Radegastovi)

Tato vibrační esence je označena zajímavým číslem, čtyřiačtyřicítkou. Význam, působení a účinky této esence jsou úzce spjaty se symbolikou a hlubokým významem jejího číselného kódu.

Esence RA napomáhá uzemnění a vědomému bytí tady, v našem hmotném světě. Čtyřka symbolizuje život ve zjevené formě, je jakýmsi průsečíkem prostoru a času. V esenci RA se manifestuje to „božské“, zároveň je však číslem Země, reality pozemského života a formou, prostřednictvím které se tento život projevuje.

Čtyřka představuje kladení si otázek ohledně skutečného poslání i smyslu života zde na Zemi. S esencí RA nemá společný pouze tento aspekt, nýbrž i to, že nás učí přijmout úkoly každodenního života a prakticky je vyřešit.

Po lekcích na rovině jedničky, dvojky a trojky začíná čtyřkou zcela nový cyklus. To, co se zdálo být propojené pouze se „spiritualitou“, dostává hmatatelnou, viditelnou a velice konkrétní formu. Z první „trojnosti“ (ke které se ještě dostaneme v kontextu boha slunce RA) se tedy skrze čtyřku materializuje konkrétní stvoření.

Jak jste již možná pochopili, jak u čtyřky, tak u esence RA jde o zhmotnění, zhuštění do hmoty. Čtyřka je totiž symbolem hmotné Země, materiálního vesmírného objektu, který nám pomáhá esence RA si vážit a ctít se vším, co k němu jako k našemu jedinému skutečnému domovu patří. 

Uvedené souvztažnosti mají blízko také k tzv. zemským čakrám, energetickým centrům všech lidských bytostí. Nejznámější z nich je sedm základních čaker (ve skutečnosti je jich však mnohem víc). Existují však rovněž tzv. transcendentální čakry, ke kterým patří i energetická centra mimo tělo, ať již pod našimi chodidly, tak nad naším temenem. Esence RA souvisí nikoli pouze, ale především se zemskými transcendentálními čakrami, podobně, jako je tomu u „zemského“ čísla čtyřky.

Nejvýrazněji aktivuje tato esence čakru Zemské Hvězdy nalézající se pod našimi chodidly, která představuje naše úzké propojení se zemí jako elementem i „životní zemskou bází“, s našimi kořeny, naším uzemněním. Esence RA takto zároveň zabezpečuje pocit stability, jistoty a bezpečí. Jejím užíváním mizí pocity vykořenění, nejistoty, rozkolísanosti, nestability, dokonce i stavy beznaděje, osamocení a vyčlenění ze společnosti. Pokud to na vás působí příliš uzemněno, skrze zakořenění skrze „spodní čakry“ se rozvíjí naše duchovní vyspělost! Mohl by vás též zaujmout fakt, že osobním růstem se tato čakra stále víc přibližuje k chodidlům, tudíž k fyzickému tělu, k čemu napomáhá i aplikace esence RA. Ta může vést i k tomu, že se vydáme na cestu, či dokonce odhodláme konečně žít přesně na tom místě, kam nás to dávněji tahá, čím ještě víc rozproudíme čakru Hvězdy země a zažijeme příval štěstí, dosud nevídané energie, dynamiky a vitality. Působením esence RA na „zemské čakry“ se zvyšuje úroveň naší fyzické energie, též vůle k životu a posiluje víra v budoucnost.

Ještě bych v souvislosti s esencí RA zmínila egyptské solární božství RA, které mělo bylo mýtickým otcem všech egyptských vládců. S egyptskými bohy to není natolik jednoznačné jako kupříkladu s těmi řeckými. V průběhu času a měnících se dynastií měnili rovněž jména, kompetence, místa uctívání apod. Proto pouze zjednodušeně, RA byl nejvyšším z Velkého devatera bohů (devater bohů měli v Egyptě víc, například Obojí devatero, Malé devatero nebo Sedm devater) z Iumu, řecky Heliopolisu (město slunce), které postupně stvořilo celý svět. Devítku představovalo ve Starém Egyptě tři krát tři, kdy trojka byla považována za plurál. Trojice představovala základní „jednotku“ v společnosti, rodinu. Pokud jde o esenci RA, která je očíslována číslem 44, zásadní roli sehrávala u Egypťanů také osmička v podobě Osmera bohů (4 + 4 = přirozeně 8). Čtyřka v tomto případě znamenala stejně jako esence RA vyváženou celistvost (ke které vám kromě jiného napomáhá také esence RA), znásobená na osmičku (osmero egyptských bohů tvořili 4 dvojice) zesiluje koncept celistvosti stvoření. RA byl velice často zobrazován s rudým solárním kotoučem nad hlavou, přičemž základní zemská čakra má rudou barvu a někdy bývá reprezentována čtyřmi korunními plátky kolem čtverce (číslo 4) umístěnými v kruhu. Naznačuje to, že zdravým zakořeněním je možné stáhnout mocnu solární energii dolů až pod naše kořeny a pak jí využít jako zdroj nesmírné energie.     

Jen tak na okraj, jedním ze slunečních božstev Starých Slovanů byl RAdegast, nejvíc uctívaný polabským kmenem RAtarů, žijícím na území dnešního Německa. Zvláštní je, že stejně, jako se egyptskému bohu RA někdy říkalo RE nebo REA, tak jméno Radegasta byste našli i ve verzi Redigast, Riedigost.         

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka; certifikovaná lektorka rodinných konstelací; certifikovaná terapeutka andělské terapie; hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat esenci RA

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: