ONLINE KURZ: TAJEMSTVÍ VZÁJEMNÝCH KOMBINACÍ TAROTOVÝCH KARET

850 TAROTOVÝCH KOMBINACÍ, KONSTELACÍ A POSELSTVÍ KARET A TAROTOVÝCH ARCHETYPŮ!

Jednou z nejžádanějších informací, po které je na mých skupinových i individuálních sezeních největší poptávka, je význam obrazů Tarotu v jejich vzájemné kombinaci. Jedné, osamocené kartě ještě mnozí docela snadno porozumí, ale významu jejich vzájemného postavení už obtížněji. Chcete do tajemství a hloubky tohoto vskutku zajímavého tarotového fenoménu proniknout společně se mnou?  

Význam spojení a kombinace karet však není ani konstantní ani trvale identická. Nemění se pouze s ohledem na konkrétní osobu, její životní situaci, emoce, myšlenkový svět, profesní zaměření, partnerské vztahy, osobnostní vývoj a stupeň poznání. Proměnlivým ho činí také druh tarotových obrazů, se kterými pracujeme. Znamená to, že významový obsah vzájemné kombinace dvou karet jednoho tarotového setu se nemusí shodovat se významem a interpretací kombinace dvou obrazů jiné tarotové sady. Avšak... Přece jen může!

Na tomto mimořádném a až po 18 letech opakovaném kurzu, tentokráte však online a samozřejmě obnoveném, vylepšeném a „vyšperkovaném“, bude z mé strany popsáno přibližně 850 dvojitých karetních konstelací, z toho 484 týkajících se karet Velkých arkán.

Nenechejte se během kurzu překvapit skutečností, že každý obraz Velkých arkán je zkombinován se všemi zbylými dvaadvaceti kartami této základní skupiny vně celé tarotové sady. U většiny jiných autorů to totiž nebývá zvykem, uvádí pouze konstelace jednostranné, takže je jich mnohem méně.

A nedivte se rovněž na mých lekcích, že popis významu karet se liší, i když jde o tytéž dvě karty. Různí se v závislosti od toho, ke které kartě je popis přirazen. Takže kupříkladu kombinace Mága s Pravou mírou je popsaná odlišně, jako kombinace Pravé míry s Mágem. Proč? Protože v prvním případě ovlivňuje a „vede“ energii a vyzařování Pravé míry energie a vyzařování Mága. V druhém případě je tomu naopak. Pokud jste nadřízeným svého přítele anebo partnera, váš vztah se odlišuje od vztahu, jenž vzniká, když jste jejich podřízenými. Čím nechci říct, že jedna karta by mohla mít vyšší postavení od druhé. To nikoli. Ale je rozdíl v procesu, výsledcích a v energiích, když na straně jedné svítí slunce na hladinu moře a když se na straně druhé moře vypařuje a z páry vzniknou oblaka, které slunce zakryjí a začne z nich na nás pršet moře vody pod schovanou září slunce.

Ať už jde o lineární anebo vertikální kombinaci karet, vždy tady působí energie, stejně jako v běžném životě. A energie působí vždy odněkud někam, od někoho k někomu, odněkud k někomu a od někoho k něčemu a nakonec mezi všemi možnými druhy dvojic navzájem. Přirozeně, konečný význam kombinací je výsledkem úhlu pohledu, ze kterého se na dva objekty či subjekty výměny energií díváme a v neposlední řadě také způsobu našeho nahlížení, a tedy i od subjektu, který dění mezi různými objekty interpretuje.

Bytostní základ a poselství archetypů karet se někdy víc či méně nápadně liší anebo proměňuje v závislosti od širšího kontextu obsahu jednotlivých karet v sledované kombinaci.

Zaujal vás tento aspekt nahlížení, pochopení a uchopení tarotových karet a jejich výkladů? Stačí se přihlásit na můj kurz a zapojit se do dobrodružství odhalovaní tarotových záhad!

Lektorka kurzu: Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka s 40 letou praxí v oblasti Tarotu, archetypů, symbolů, lektorka mnoha tarotových kurzů, překladatelka mnoha knih o Tarotu a autorka několika titulů a návodů k Tarotovým kartám 

Rozsah kurzu: 7 večerních lekcí v délce cca 2 hod. , z toho 15 – 30 minut na probíraní vašich vlastních příspěvků, otázek, úkolů, podnětů, nápadů…

Součástí kurzu jsou i smysluplné úkoly, které mají vést k tomu, abyste probíranou látku lépe a hlouběji pochopili a naučili se také samostatně chápat různou tarotovou kombinatoriku. 

Bude též vytvořena skupina na Facebooku, kde si budete moci vzájemně sdělovat postřehy, poznatky, klást jeden druhému otázky, pomáhat si, poskytovat podporu atd.

Ti, kteří kurz ukončí celý, obdrží po něm podrobné písemné materiály. 

Témata lekcí:

  1. Seznámení, obecně o kombinacích karet a první část Velkých arkán.
  2. Druhá část významu kombinací Velkých arkán
  3. Třetí část významu kombinací Velkých arkán
  4. Kombinace mincových karet (výběr od cca 7 do cca 12 dvoukombinací u každé ze 14 karet)
  5. Kombinace kalichových karet (výběr od cca 7 do cca 12 dvoukombinací u každé ze 14 karet)
  6. Kombinace mečových karet (výběr od cca 7 do cca 12 dvoukombinací u každé ze 14 karet)
  7. Kombinace karet holí (výběr od cca 7 do cca 12 dvoukombinací u každé ze 14 karet)

Co budete potřebovat: celý balíček tarotových karet, sešit a psací potřeby na poznámky

Termín: začátek 1. 11. 2022, v 18 hod., poté každé úterý v 18 hod., délka trvání min. 2 hodiny každá lekce

Platforma: ZOOM (nemusíte nic dělat, ani se registrovat, stačí kliknout na link, který obdržíte před každou lekcí

Cena: 4280 CZK/186 eur (platí se předem)

Minimální počet účastníků: 6 osob

Přihlášky: formulářem pod touto akcí nebo na judita.peschlova@gmail.com

Nutno hlásit se a uhradit kurz předem, bez úhrady není přihlášení považované za závazné.

Frekventanti kurzu musí mít během učebních lekcí a sezení zapnuty kamery. 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: