HOME OFFICE: DOMÁCÍ FABRIKA NA SNY?

DOMÁCÍ KANCELÁŘ A JAK JI Z NÍ UDĚLAT MÍSTO SNŮ

Někteří z nás jsou již dlouho zvyklý pracovat v domácích podmínkách, někteří byli k tomu donuceni stávající situací. Pro ty druhé to může být obtížnější, nejsou často zvyklí být najednou sami sobě a svému času i prostoru pánem. Úlohu u přizpůsobení se práci doma a v úspěchu činnosti, kterou provádíme, nemusí sehrávat pouze naše vnitřní nastavení a sebedisciplina, nýbrž také místo, na kterém své pracovní aktivity provozujeme.

Nenechte se zmást názvem článku, nebude o jakémsi domácím Hollywoodu. Ačkoli...  Se správně a odborně aplikovaným feng-šuej se jeví téměř všechno možné, i plnění vašich snů.

Domácí kancelář, v níž se rodí myšlenky, ideje, koncepty a nápady, lze totiž bez nadsázky nazvat továrnou na vlastní sny. Pro někoho je součástí snu už samotná domácí kancelář s možností vykonávat svou profesi v pohodlí domova. Aby však štěstí nebylo "kované na koleně", měla by být na prostor, ve kterém se sny mohou stát realitou, upřena dostatečná pozornost a věnována velká péče.

Věnujte sami sobě to nejlepší, abyste ze sebe mohli to nejlépe dostat!

Pravidla a principy na úvod

Umění feng-šuej pomáhá v podnikání, ve výkonu pracovní činnosti a v její efektivitě, v dosahování pracovního i finančního úspěchu. Prvním krokem k prosperitě je také schopnost vybrat si svůj vlastní ideální pracovní prostor, v němž budete trávit mnoho času. Proto nešetřete úsilím na jeho zařízení. Celý proces začněte pozitivním myšlením. Představte si místo, které vám neustále dává nové podněty, kde se cítíte nanejvýš šťastní, plní života, elánu, nadšení, chuti do práce. Procházejte se po vybrané místnosti, Stůjte a poseďte několikrát na různých místech. Vnímejte všemi svými smysly jejich energii. Zavřete oči. Vyvolejte obraz sebe samých v tomto prostoru. Jak se vám v něm pracuje, uvažuje, tvoří? Pak se řiďte nejen principy feng-šuej, ale i svými vlastními pocity. Jinak můžete postupně ztratit motivaci, snížit kvalitu své práce, přerušit slibnou kariéru, nebo se dočkat nepříznivé odezvy od rodiny popřípadě zákazníků.

Některé podstatnější zásady

Mnozí přistupují k vlastní domácí pracovně jako k provizoriu. Každé pracovní místo by ale mělo splňovat určitá kritéria a parametry, především z hlediska bezproblémového a zdraví přátelského provozu. Obtíže vycházející z trávení času na nevhodně řešeném pracovišti se totiž mohou projevit až po poměrně dlouhé době. I prosperující činnost může začít váznout jen kvůli tomu, že nejsou zajištěny příznivé energetické podmínky pro všechny ty aspekty práce doma, na které by se měl brát zřetel.

Co tedy ANO:

- zohlednit druh práce, který se bude na domácím pracovišti provádět

- dát pak do souladu druh pracovní aktivity s energií místnosti

- pokusit se o nejideálnější řešení, kterým je podle feng-šuej samostatná místnost (nejvhodnější s vlastním sociálním zařízením, což je však málokdy schůdné)

- pokud to opravdu není možné, vytvořit alespoň přenosnou stěnou oddělený, jasně vymezený pracovní kout

- zvážit, která činnost v prostoru používaném i pro jiný účel bude dominantní

- stanovit pro různé činnosti odehrávající se v jednom prostoru striktní hranice

- vědomě využívat celý prostor a přísně respektovat uvedené hranice

- uvědomit si, že dokonce ani samostatný volný pokoj ještě nemusí znamenat nejvhodnější prostor na konkrétní pracovnu či dílnu

- přijmout fakt, že důkladná proměna prostoru na kancelář také ještě nemusí být zárukou úspěchu, pokud ostatní prvky nejsou v souladu s požadovanou energií, vykonávanou činností a osobou, která ji provádí

- vybírat vhodnou místnost tak, aby mohla být osvěžována čerstvým vzduchem (klimatizace a umělé osvětlení nejsou nevhodné pouze ze zdravotního, ale i z energetického hlediska, brání proudění energie hojnosti a úspěchu)

- vybavit domácí pracovnu kvalitními multifunkčními elektronickými zařízeními šetřícími prostor

- opatrně zvažovat umístění elektrických zásuvek a zdrojů tepla

- rozhodnout se pro příznivější bezdrátovou volbu, když není možné ovlivnit rozvody elektrické energie a datových sítí

- odstranit v zájmu eliminace negativní energie (vyzařované různými elektrickými spotřebiči) všechno, čeho se dá zříci, k počítači umístit květiny, nosit při práci oblečení z přírodních materiálů

- pečlivě si všímat umístění dveří a oken

- zajistit, aby z pracovní židle byl dobrý výhled z okna, na okno i na dveře (mimo jiného, tato okolnost podporuje zahajování nových projektů nebo puštění se do nové práce, inspirující pohled z okna navíc probouzí představivost)

- pokud je to možné, zařídit, aby se okna otevíraly směrem ven jako přátelské gesto k pozitivním energiím přicházejícím zvenku

- zavěsit na okna směřující na západ modré nebo bílé závěsy (případně žaluzie), případně umístit na ně broušený krystal (o krystalech viz níže)

- použít pro východní, jižní a jihovýchodní vchod dveře s obdélníkovou výplní anebo výzdobou (pro jižní orientaci aplikovat plus aspekty ohně, trojúhelníky, plaménky atd.), pro severní směr dveře se zvlněnými "vodními" motivy, pro severovýchodní a jihozápadní čtvercový design, pro dveře na západě a severozápadě kruhové prvky.

- vybrat podle možnosti pracovnu, která má dveře, na něž nemíří ostré hrany, nevedou k nim dlouhé chodby, nejsou v ní odhalené trámy a sloupy

- je-li to možné volit místnosti s dveřmi umístěnými v rohu místnosti a současně v příznivém směru pro uživatele prostoru

- vvybírat dveře masivní, otevírající se dovnitř, v barvě hnědé pro východ a jihovýchod, bílé pro západ a severozápad, kaštanově hnědé pro jih, černé pro sever a béžové pro jihozápad a severovýchod

- pověsit na severozápad místnosti obraz zakladatele firmy anebo člověka, který v pracovně provádí svou činnost (nástroj na podporu růstu)

- umístit do kanceláře výtvarné dílo zobrazující krajinu (rozměrnou horskou scenérii s oblými vrchy za sebe, vodní a bohaté květinové motivy před sebe, ryby či pokladem naloženou plachetnici plovoucí směrem k vám případně ovoce na východ)

- dát na jihovýchod zdravé, sytě zelené rostliny s měkčími tvary a dužnatými listy rostoucí směrem nahoru (např. fikus)

- chodit do práce podobně, jako ti ostatní "venku", vytvořit si svůj "pracovní rituál", včetně například příslušného oblečení, časového rytmus atd.

Co nedělat:

- domácí kancelář řešit jako součást jiné místnosti

- umístit pracovnu v ložnici, kuchyni či v obývacím pokoji

- používat jakýkoliv domácí pracovní prostor (i kdyby to byl pouze pracovní koutek v jiné místnosti) pro jiné než pracovní účely

- k provádění práce vyžadující soustředění zvolit pracovnu v hlučné domácnosti s mnoha rodinnými příslušníky

- vybrat prostor bez oken (suterénní místnosti nebo jakékoliv izolované prostory jsou pro lidské aktivity vrcholně nevhodné)

- dovolit, aby bylo oken v místnosti příliš mnoho (dochází ke ztrátě příjmů a bohatství) a aby byly oproti dveřím (pozitivní energie okamžitě opouštějí prostor)

- vybrat místo, kde bude práce prováděna zády ke dveřím nebo k oknu

- rozhodnout se pro kancelář na konci chodby, se vstupními dveřmi oproti výtahu či schodišti (zavládne nesoulad a neshody)

- zvolit posuvné dveře, dveře se skleněnou výplní nebo otevírající se směrem ven

- lokalizovat pracovní místo pod šikmou střechu, šikmé rameno schodů nebo jinou podobnou plochu (vytvářejí skličující atmosféru a brání tvořivému myšlení)

- udržovat skrytou formu nepořádku, kterou je nepořádek elektronický (pevný disk počítače by měl čistit minimálně jednou za tři měsíce)

- dávat šanony, složky, spisové a jiné kancelářské pomůcky podobného charakteru sloužící k uschování a archivování dokumentů na podlahu, pod stůl, pod schodiště, vedle WC

- obklopovat se na pracovišti umělými nebo sušenými květinami

- použít jako doplňky předměty ve stylu abstraktního umění, případně obrazy se starými, vrásčitými osobami, objekty znázorňující tragické události, výtvarná díla se šelmami (tygr, leopard, lev přinášejí v pracovní sféře problémy)

- vystavit kdekoli v kanceláři hodiny (představují pomíjivost času, nahraďte je miskou s broskvemi, obrazem s bambusem, případně sochou boha dlouhověkosti)

Komu, čemu a na co:

- pro úvodní fáze různých projektů: velkou světlou pracovnu (nejideálnější se dveřmi do zahrady)

- pro začátky cyklů tvoření, plánování, marketingu, prodeje a vzdělávání: prostor s převládajícím elementem dřeva

- na závěrečné etapy projektů a úkolů: stroze zařízenou místnost

- na dokončování obchodů a získávání peněz: tiché zákoutí s kulatým stolem na čtvercovém koberci

- na práci návrhářů, spisovatelů, scénáristů a podobných profesí: harmonické prostředí s čistými liniemi, zbavené chaosu, s povznášejícím výhledem

- na obchodní činnost: kancelář s odstíny zelené a s prvky ohnivých barev, s několika předměty z lesklého materiálu, kvalitní textilní koberce a potahy na sedací soupravě

- pro profese v oblasti služeb, zdravotní a sociální péče, v potravinářství, personálním managementu: místnost se silnou energií elementu země

- pro činnosti vyžadující organizační schopnosti, rekreační aktivity, práci restaurátorů, terapeuty, návrháře, lidi s analytickým myšlením: kancelář s dominantním vlivem elementu kovu

- pro tvorbu umělců, básníků, filozofů, na vyjádření vizí tvůrčí cestou, na práci léčitelů, na zaměstnání vyžadující schopnost intuice nebo přesazení průkopnických myšlenek a inovací či produkující vědecké objevy: místo s intenzivnějším prouděním energie vody.

Co když nemáme k dispozici vhodný prostor anebo prostor s energií, která by byla prospěšná práve pro naši aktivitu:

Způsobu, jak korigovat nepříliš vhodné podmínky pro konkrétní pracovní aktivitu je víc. Velice účinné jsou například krystaly Elohimů zavěšené na oknech anebo volně v prostoru:

 • Modrý pro vnitřní klid a ochrana, pro rozvoj vůdčích schopností, odvahu a vůli, na zmírňování fyzického napět, pro soulad a harmonii
 • Žlutý pro vitalitu, seberozvoj a učení se novým věcem s nadšením a bez námahy
 • Růžový pro pocit bezpečí
 • Bílý pro očistu prostoru, uvolnění, jasnou mysl a prozíravost
 • Zelený pokud hledáte nový vhodný prostor, ohlížíte se za novými perspektivami, snažíte se držet rovnováhu v čase velkých změn, pro jistotu v tom co děláte, harmonii prostoru a pocit bezpečí a pro růst podnikání, financí, úspěchu
 • Červený pro koncentraci, vytrvalost, sebedůvěru, aktivitu, plnění životního poslání
 • Fialový pro vytrvalosti, aktivaci vitální energie a její růst, očištění od negativních energií, pro schopnost zbavit se omezení a břemen
 • Tyrkysový pro tvořivost, sebevyjádření, hravost, lehkost, schopnost a sílu objevovat nové cesty, řešení a nápady
 • Purpurový pro klid, harmonii, regeneraci
 • Zlatý pro úspěch, bohatství, hojnost, slávu, radost z tvoření a přirozenou autoritu
 • Stříbrný pro ochranu prostoru od nežádoucích vlivů a energií, bezpečí a rozvoj skrytých schopností
 • Krystalický pro propojení polarit, dokonalost, spojení různých prvků, lidí, záměrů

Dalším vynikajícím nástrojem, který dokonce dokáže nahradit mnohé postupy samotného Feng-šuej, je sprej Zářící prostor v setu s flakonkem s krystaly. Slouží jako prostředek na dokonalé energetické vyčistění a vyladění jakéhokoli prostoru, harmonizuje celkově, také však energeticky, jak člověka, tak prostor, v němž se pohybuje nebo v něm vykonává činnost, dolaďuje životní prostředí, k němuž pracovna bezesporu patří. Poradí si například i s tak energeticky zatěžovanými prostory, jakými jsou čekárny, ordinace, jednací a konferenční sály, velké kanceláře pro mnoho lidí, nemocnice a nemocniční nebo hotelové pokoje, jídelny, restaurace atd. Aplikuj se přímo nastříkáním v příslušné místností anebo na objekty a předměty v těchto prostorech, rovněž přidáním do vody (za účelem očištění informační struktury vody od toxinů a jiných nečistot), taktéž přidáním do barev při výmalbě místností.

Tak co, rozhodli jste se pustit s vervou do plnění svých snů? Feng-šuej přirozeně nenahradí schopnost volby správného povolání, druhu podnikání, nejpříznivějšího okamžiku k zahájení určitých projektů. Může však vaše touhy a sny podpořit nebývalou měrou: pokud budete důvěřovat sami sobě stejně, jako jemu. Sněte, jako byste pracovali a pracujte, jako byste snili - s plným nasazením, elánem a úsměvem ve tváři.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a hlavní terapeut projektu Lichtwesen pro ČR i SR

Objednat esenci/Krystal

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: