Indigo

INDIGO ESENCE
(esence nejenom pro „jiné děti“)

Esence Indigo nebyla vytvořena pouze pro indigové děti, ale pro všechny děti i dospělé, kteří potřebují podporu hledání a nalezení odpovědi na to, kdo vlastně jsou, a také k rozvoji svých talentů. Energie této esence pomáhá snížit vnitřní napětí, ale i napětí mezi nimi a jejich vnějším prostředím.

Každý člověk nosí v sobě určité schopnosti a dovednosti, které se snaží rozvíjet. Někdy se může stát, že odezva zvnějšku na naše skryté talenty je tak mocná, že vede k vnitřnímu napětí, k neklidu a dezorientaci. Energie Indigo harmonizuje energetický systém a posiluje spojení s duší, s pravým bytím a s životní energií. To vytváří soulad, harmonii a vnitřní klid.

Esence pomáhá hyperaktivním a neklidným dětem, které mají potíže se začlenit do stávajících struktur nebo zůstat klidnými. Pomáhá k celkové harmonizaci a vyrovnanosti, k zachování vnitřní rovnováhy, k stabilitě a k bytí ve svém středu.

Esence Indigo obsahuje energie Lao Tse, Hilarion, Saint-Germain, Helion, Metatron a zemského anděla Stromu.

„I když se liším od ostatních lidí a moje reakce na vnější svět a ostatní lidi je velmi silná, stále zůstávám uvolněná/ý a v klidu.“

Hesla k esenci Indigo:
• rozpoznání vlastních schopností a darů a jejich využití v 
každodenním životě
• uvolněnost a klid navzdory odlišnosti od ostatních lidí
• zaujetí jiného úhlu pohledu na sebe a svou situaci
• nalezení svého místo v životě i ve světě

Judita Peschlová, terapeut Lichtwesen (světelné bytosti)

Objednat esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: