Jak nechat minulost jít ve 14 krocích

Neplatí to pro každého, ale pro mnohé z nás je vlastní minulost minimálně z části spojená s něčím, čeho bychom se chtěli zbavit, vzdát, dodatečně vyřešit, transformovat – a jít svobodně dál. Často v podstatě víme, co bychom měli udělat, ale nebývá to tak snadné, jak to na první pohled působí. Občas máme dokonce pocit, že už jsme se svou minulostí, sami se sebou, s lidmi ze své minulosti uzavřeli mír, odpustili jim i sobě, pustili ji a nechali jít. A přesto se nám může stále zdát, že se minulost stále nějak dovede opět a opět vloudit naší současnosti. Z času na čas nás propadne hanba, lítost, hněv, hořkost a podobné emoce vyvolané něčím, co je spojené s naším „kdysi“, „tehdy“, a vtiskuje stopy do našeho „teď“. Naše vzpomínky, traumata, bolístky, zranění jakoby pouze dřímala a pak se z ničeho nic objeví, když už máme pocit, že se zahojila, vypařila, zmizela.

Otázku, jak se zbavit bolesti z minulosti a jít uzdraveni dál, si kladou mnozí z nás. Držet se minulosti může být vědomé rozhodnutí, stejně jako nechat ji jít a posunout se vpřed. Jedna z věcí, které nás spojuje jako lidské bytosti, je naše schopnost cítit bolest. Ať už je tato bolest fyzická nebo emocionální, všichni máme zkušenosti s újmou. To, co nás však odděluje, je to, jak s touto bolestí zacházíme.

Jedním z nejlepších způsobů, jak se vyléčit z bolesti, je poučit se ze situace, v níž nebo díky níž vznikla a využít ji k tomu, abychom se zaměřili na svůj růst. Pokud se zasekneme v přemýšlení o tom, co „mělo být“, „bylo by, kdyby“, „mohlo být“, můžeme zamrznout v bolestných pocitech a vzpomínkách.

Co tedy můžeme zkusit udělat, pokud jsme připraveni minulost pustit se vším, co k ní patří, ale jaksi se nám to stále nebo úplně nedaří?

1. Přijměte své pocity

Pokud budete stále někam hluboko v sobě pohřbívat pocity hanby, lítosti a bolestných vzpomínek, budou se znovu a znovu objevovat. Sedněte si v klidu a nikým nerušeni s těmito svými emocemi a zraněními a přijměte je. Řekněte si „Ano, bylo mi ublíženo“ nebo „Udělal/a jsem chybu, stydím se“ a nesnažte se vyhnout případné bolesti, kterou u toho budete cítit. Pokud jste předtím ignorovali svá zranění, měli byste přijmout věci takové, jaké jsou. Jedná se o způsob „uzavření míru“ s minulostí tím, že přijmete, co se stalo a jak jste se u toho i potom cítili. Vyrovnat se s minulostí a přijmout ji znamená převzít odpovědnost. Teprve potom můžete nechat minulost jít - a vykročit kupředu.

2. Odpusťte sobě i ostatním

Neochota odpustit komukoli, sobě, či někomu jinému, vás navždy uvězní v minulosti. Není nic zbytečnějšího než život strávený pocitem zloby z minulého vztahu nebo situace, kdy druhá osoba šťastně pokračovala ve svém životě a my jsme uvízli právě – v minulosti. Prokažte soucit vlastním chybám z minulosti. Jelikož čekání na omluvu od druhé osoby může na dlouho – a někdy navždy - zastavit proces propouštění minulosti, je nejlepší hned, jak jen to půjde a jste toho schopní, začít pracovat na svém vlastním odpuštění. Odpuštění je pro proces uzdravení zásadní, protože vám umožňuje zbavit se hněvu, viny, hanby, smutku nebo jakéhokoli jiného pocitu, který možná prožíváte, a jít dál. Pokud nemůžete někomu odpustit osobně, odpusťte ve svém srdci. Odpuštění vyžaduje sílu, odvahu a pokoru. Pokud potřebujete „odpustit vše“ v procesu odpouštění, připravte si pero a papír na další krok…

3. Proveďte obřad „Nechávám vše jít“

Zapište všechny vzpomínky a emoce, které chcete pustit, nechat jít. Pokud jsou zachovány k bolestivému okamžiku z minulosti fotografie, spalte je. Zanechte své pocity ublížení, lítosti, bolesti doslova stoupat v kouři nahoru a dovolte jim odejít. Po uvolnění všeho, čeho jste se drželi, nebo na tom dokonce lpěli, by měla následovat krátká meditace a vyjádření vděčnosti za to co bylo, co je a co ještě jenom po osvobození se od minulosti bude.

4. Resetujte zatěžující minulost a zbavte se upomínek na ni

Rozhlédněte se kolem sebe. Pokud neustále narážíte na svou minulost prostřednictvím fotografií, dekorací, různých předmětů a dalších věcí, které vám připomínají člověka nebo okamžik, který vás dodnes naplňuje negativními emocemi či bolestivými vzpomínkami, pak se jich také vzdejte. Projděte se pomalu a vědomě svým domovem, posbírejte všechno výše zmíněné, vložte do krabice a uložte mimo svůj dosah. Nezapomeňte také na svůj „online prostor“, na to, na koho a na co stále i v něm narážíte. Vymažte z něj vše, co by vás mohlo upomínat na zraňující okolnosti a lidi. Zaměňte je za něco, co vám bude přinášet radost a dodá vám novou energii. Mohou to být například barevné květy, moře, hory apod. na vašem PC monitoru.

5. Vytvořte pozitivní mantru proti zraňujícím myšlenkám

To, jak mluvíte sami se sebou, vás může posunout vpřed nebo vás zablokovat. Mantra, kterou si říkáte v době emocionální bolesti, vám často může pomoci přeformulovat vaše myšlenky. Například, místo toho, abyste se zasekli spíš negativní myšlenkou: „Nemůžu uvěřit, že se mi to stalo!“ zkuste „pozitivní mantru“: „I v této situaci mohu najít novou cestu - cestu, která je pro mě dobrá.“ Přirozeně, vaše náhradní kladná myšlenka může být formulována zcela jinak, je na vás a na konkrétní události, jak nakonec bude znít. Neměla by však obsahovat žádné negativní formulace.

6. Zaujměte fyzický distanc

Často můžete slyšet radu, že byste se měli distancovat od osoby nebo situace, která vás rozčiluje, bolí, zarmucuje atd. Podle některých psychologů není takovýto postup vůbec špatný. Vytvoření fyzické nebo psychické vzdálenosti mezi vámi a předmětnou osobou či situací vám může pomoci se od nich odloučit, a to z prostého důvodu: pokud nejsme s nimi v kontaktu, nemusíme na ně až tolik myslet, připomínat si je, řešit, znepokojovat se. Tak se přičiníme o rychlejší „uzdravení“.  

7. Věnujte se své práci, aktivitám nebo novým činnostem

Zaměření na sebe (nikoli na svá zranění a minulost) je důležité. Když přemýšlíte o osobě či události, která vám způsobila bolest, vraťte se zpět do současnosti a soustřeďte se na své oblíbené aktivity, na svou práci, na činnosti, které je nutno udělat, a vy je vykonáte docela rádi.

8. Dejte sami sobě svolení mluvit o své minulosti a své bolesti

Když se potýkáte s bolestnými pocity, zklamáním, smutkem, naštváním apod., je důležité dovolit sami sobě o všem z toho mluvit. Někdy nedovedeme nechat minulosti být minulostí pouze kvůli pocitu, že se o tom nesmí mluvit. Anebo lidé kolem nás už o tom nechtějí nic slyšet, případně jsme v rozpacích či se stydíme. Promluvit a mluvit v těchto případech je však důležité. Najděte přítele nebo terapeuta, který je trpělivý a ochotný být vaší rezonanční deskou, čili dutou vrbou.

9. Obklopte se nápomocnými lidmi, kteří vás pochopí a podpoří

Tento jednoduchý, ale velice účinný krok vám může významně pomoci. Nemůžeme procházet životem jako kůl v plotě a ani nemůžeme očekávat, že se úplně sami dokážeme vyrovnat se svou často traumatizující minulostí. Opřít se o své milované, o přátele, jakékoli blízké a chápající lidi a neodmítat jejich podporu je úžasný způsob, jak nejenom nezůstat v izolaci, ale také si připomenout, že navzdory všemu je v našich životech vždy přítomné nějaké to dobro.

11. Chovejte se sami k sobě jako k nejlepšímu příteli

Možná nebudeme schopni se za celý život vyhýbat bolesti. To, co však můžeme, je rozhodnout se chovat sami k sobě laskavě stejně, jako bychom se chovali ke svému nejlepšímu příteli v té samé situaci. Buďte k sobě jemní, soucitní a láskyplní, zejména pokud kritizujete sami sebe nejenom za to, co se vám stalo, nýbrž i za to, že jste se nedokázali už dřív zbavit bolestné minulosti a všeho, co s ní souvisí.  A v žádném případě nesrovnávejte svou cestu k emočnímu uzdravení s cestou těch ostatních!

12. Pečujte o sebe a zahrňte péči o sebe do léčivého procesu

Když jsme uvízli jakýmkoli způsobem v minulosti a zažíváme rozčarování, žal atd., máme často – nebo někdy -  pocit, že neexistuje nic jiného než bolest. Péče o sebe sama může fungovat jako stanovení hranic, odmítnutí dělat věci, které nám nepřinášejí radost a pohodlí a naslouchání svým vlastním potřebám. Čím více dokážeme implementovat péči o sebe do svého každodenního života, tím se stáváme silnější. Pak se ani naše frustrace, trauma, bolest nezdá až tak ochromující a velká.

13. Zaměřte se výhradně na život, který sami vytváříte

Pokud se soustředíte na smutek, lítost, hanbu nebo další zraňující emoce z minulosti, pak se stanou vaší realitou. Zaměřte se místo toho plně na život, který si dnes a tady vytváříte. Ano, život není to něco, co se vám stane nebo stalo. Rozhodněte se, že už nebudete přemýšlet o věcech, které jsou mimo vaši kontrolu. Vložte svou emocionální energii výhradně do svého přítomného okamžiku. Pokud jste svou identitu postavili na minulosti, je čas nechat tuto identitu jít a soustředit se na maličkosti, které každý den děláte znovu a znovu, abyste se stali osobou, kterou skutečně chcete být. Staňte se touto osobou - a neohlížejte se zpět.

14. Využijte sílu energetizovaných terapeutických esencí

Můžete také využít sílu a účinky vibračních terapeutických esencí, buďto samostatně, anebo jimi doplnit kterýkoli z výše navrhovaných kroků a postupů. Jednou z nich je esence „Uzdravení srdce“, která jemně, ale velice efektivně léčí bolavé srdce, emoční zranění a citové strádání z minulosti. Navíc pomáhá najít opět lásku v sobě a též k sobě ze strany někoho jiného. Další možností je esence „Odstranění traumat“, která si u pravidelnějšího užívání poradí s jakýmkoli traumatem jak z minulosti, tak z nedávné doby a pomůže vám nejenom najít sebe sama, nýbrž se stát skutečně tím, kým opravdu jste.  Do třetice všeho dobrého, esence „Stát se lehčím“, hojí bolestné vzpomínky a zraňující situace z minulosti a tím umožňuje zažít skutečnou „Lehkost bytí“, a rovněž poskytuje podporu u „generálního životního úklidu“, abychom se dokázali zbavit všeho balastu a životní tíhy a vykročili do šťastnějšího života lehkým krokem a s lehkým srdcem i myslí.  

Abyste se zbavili zátěže minulosti, měli byste se vědomě rozhodnout převzít kontrolu nad situací. To však může vyžadovat čas a „trénink“. Buďte k sobě laskaví a oslavte každé malé vítězství, které u vyrovnávání se s minulostí dosáhnete. Váš život pak bude od jednoho zdolaného úkolu k druhému radostnější. Každá oblast vašeho života se bude krok za krokem, týden po týdnu měnit k lepšímu.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, terapeutka andělské terapie, lektorka rodinných konstelací, hlavní terapeutka a lektorka projektu Lichtwesen pro ČR a SR