JAK POMOCÍ ANDĚLSKÉ MEDITACE PŘEKONAT „ŽIVOTNÍ TÍŽI“ A CÍTIT SE SVOBODNĚJI

NEBESKÁ ANDĚLSKÁ MEDITACE

Cítíte se nějak ztěžklí, spoutaní, nevíte se pohnout z místa, zdá se vám, že jste málo pohybliví, bráníte se změnám, chybí vám příslovečná „lehkost bytí“. Možná vám pomůže andělská meditace, která sice na první pohled nepůsobí, že by se vztahovala k naznačeným tématům, ale v každém případě vám dá křídla, odlehčí vás, osvobodí, umožní vám vykročit novým směrem, udělat potřebné změny.  

Postup meditace

Najděte si klidný koutek a chvíli, v níž vás nebude nic a nikdo rušit. Oblečete se do volného šatu, zabezpečte, aby vám nebyla zima ani příliš horko.

Několika hlubšími, pomalými nádechy se uveďte do stavu uvolněnosti a relaxace. Všechno kolem vás, ať již zvuky nebo pohyby, se stávají nedůležité. Postupně se noříte do absolutního klidu. Vaše tělo je lehké a příjemně teplé. Svaly jsou vláčné a prohřáté. Skrze svůj dech, plynoucí volně a přirozeně, se dostáváte stále hlouběji do svého středu. Hojivá, osvobozující energie vašeho dechu vyvolává blažený pocit beztíže. Každým výdechem se zbavujete všech fyzických, psychických i emočních toxinů.  Vaše mysl je čistá a jasná, bez jakékoli myšlenky. Schopnost rozšířeného vnímaní je velice zostřená, zároveň však zjemněná.

Odevzdejte se do rukou anděla strážného a archanděla Chamuela. Přivolejte v duchu rovněž anděla Adatiela, který umožňuje lidem létat do nebes. Zavolejte také Barachiela, jenž dohlíží na ty, kteří v meditaci cestují do svého nebeského domova. Nezapomeňte na Nisroca, který zajišťuje lidem bezpečnost při mystických poutích do nebe. 

Prociťte přítomnost jak svého anděla strážného a archanděla Chamuela, tak dalších světelných bytostí, které vás chrání, podporují a vedou. Může se dostavit vněm, jakoby vás jejich laskavé ruce něžně zvedali. Je vám báječně, stoupáte stále výš. Vaše vědomí se mění v čiré zářící světlo.

Vaše tělo se mění nejdřív na třpytivý hvězdný prach, pak na zářivou hvězdnou mlhovinu, z níž jsou utkána i vaše křídla, která se objevila během předchozí fáze letu s anděly. Ti mají schopnost v mihu vás přenést z jednoho konce vesmíru na druhý.

Andělé vás neopouštějí ani na vteřinu. Celý kosmos vydechuje slastnou vůni, jakou se často ohlašují přicházející andělé a jakou voní samo nebe.

Andělé vás vedou dál, a dál, do dalších vesmírů, do jiných dimenzí, do odlišných časoprostorů. Před vámi se otevírají netušené světy.

Poddáváte se oblažujícím andělským zážitkům. Nic vás neomezuje, netíží, nebrzdí. Jste nekoneční v nekonečném vesmíru, vaše hvězdné tělo se vznáší v nekonečném časoprostoru, do něhož vás vedou andělé. Vesmír se jejich zásahem stává nádherným panoptikem, zářivým plátnem, na které se promítají různé obrazy.

Jste v harmonii s celým vesmírem, šťastní do té míry, že vás jímá dojetí, zároveň však cítíte radost. Všechno co přichází, přijímáte s pokorou a vděčností jako andělský dárek. Vznášíte se kosmem na svých hvězdných perutích a díky zasvěcování andělů pronikáte do tajů nebes.

Před vámi se objeví ohromná nebeská brána, z níž se do okolitého prostoru šíří nazlátlé měkké světlo. Andělé vás obklopí a letí do ní s vámi. Těšíte se na vše, s čím se tam budete moci setkat. Pozorně sledujte, co se vám vyjeví, co vám andělé umožní uvidět, a co vám možná pomůže po návratu z nebes a z meditace najít svou skutečnou cestu a své skutečné poslání, pohnout se z místa, překonat překážky, být volnější, svobodnější, doslova lehčí, rozhodnější.

Za branou vás vítá nevídaný svět. Potkáváte spoustu andělů, kteří vám dávají možnost prozkoumat z „leteckého pohledu“ celé nebe. Setrváte zde nějakou chvilku, abyste si je mohli důkladně prohlédnout. 

Potom vás andělé uvedou do zvláštního prostoru, jenž září nádherným světlem podobným duze. Cítíte se v něm velice příjemně. V této speciální nebeské sféře se setkáváte s archandělem Chamuelem a andělem strážným.

Láskyplný archanděl  Chamuel s perleťově růžovým paprskem světla se zjeví těsně u vás. Vloží do vašeho srdce bezpodmínečnou andělskou lásku, zdravou sebeúctu, lehkost, zbavuje vás vší tíže a zbytečného balastu. Povzbuzuje vás k učení se životním lekcím, abyste mohli stále duchovně růst. Vnáší jasnost do vašich myšlenek a otevírá třetí oko, abyste mohli používat možná zatím zanedbávaný dar jasnovidnosti.

Cítíte v sobě víc lehkosti, svobody, uvolnění, lásky a světla, než jste kdy považovali za možné.

Poděkujete všem andělským bytostem, které se podílejí na transformaci vašeho života i vás samých. 

Váš pobyt v andělské říši pomalu končí. S hvězdným tělem se opatrně, beze spěchu, avšak s radostí snášíte ve společnosti andělů průvodců zpět do svého známého vesmíru, k naší galaxii, do naší planetární soustavy, k naší nádherné modré planetě, která vám svítí na cestu jako vzácný modrý safír. Andělé vás halí do ochranné aury své bezbřehé lásky. Vaše tělo se jemně zmenšuje do lidských rozměrů, nabytým světlem nebes však září dál. Vaše hvězdná křídla mizí lidským pohledům, andělé vás nesou ve své milující náruči. Vrací vás do těla, do tady a teď. Andělé jsou stále s vámi, objímají vás. Vrací vás k sobě, domů.

Loučíte se s anděly a děkujete jim. S andělem strážným se loučit nemusíte, protože navždy zůstává s vámi, vděčnost mu však vyjádřit můžete, rovněž za všechnu ochranu a oporu, kterou vám neustále poskytuje.

Třikrát za sebou se zhluboka nadechnete, napnete chodidla, lýtka, stehna, celé nohy, pak pohnete prsty na rukou, zakroužíte zápěstím, rameny. Otevřete oči. A jste zpět v našem pozemském nebi, navzdory tomu jako duchovní, moudré bytosti.

Pokud byste chtěli pomoci s procesem popsaným v meditaci, také však s pocitem tíže, spoutanosti, zablokováním, sníženou schopností nebo možností se pohnout dál, s potřebnými změnami nebo se změnami konanými ve vlastním zájmu a ve svůj prospěch, se snadnějším a „lehčím“ životem, se zbytečnou zátěží a zdržováním, zkuste energetizovanou esenci archanděla Chamuela, která vás ve všem vyjmenovaném podpoří.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka v psychodynamicky zaměřené psychoterapii, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: