JAK SI ZJEDNODUŠIT A ZLEPŠIT ŽIVOT, VZTAHY, PRÁCI I BYZNYS

 JEDNODUCHOST, CESTA K ÚSPĚŠNĚJŠÍMU, ŠŤASTNĚJŠÍMU A SPOKOJENĚJŠÍMU ŽIVOTU

Už jste slyšeli slovo „entropie“? Možná ano. Má víc – a značně odborných - významů, v této chvíli budou pro nás nejdůležitější tyto dva:

*míra neuspořádanosti či náhodnosti v rámci uzavřeného systému

*míra neuspořádanosti mikroskopických stavů při daném makroskopickém stavu

Uf, zní to krkolomně, že jo? Tak dobře, kdybych to měla vyjádřit velice zjednodušeně, například v souvislosti s „neřádem“, který dokáže život velice zkomplikovat a ztížit, tak entropie se zvyšuje tím víc, čím déle neuklízíte ve svém pokoji. Nebo v bytě, v kanceláři či dokonce na monitoru svého počítače nebo v databázi svých fotek. To je prostě fyzika, teorie pravděpodobnosti, matematika a další vědné obory v praxi! Proč o entropii a s ní spojeném uklízení, případně neuklízení vůbec mluvím? Tak se na to podívejme!

ŽIVOT NÁŠ KAŽDODENNÍ A KOMPLIKOVANĚJŠÍ

Entropie, míra nepořádku, vysvětluje, proč se zdá, že život se postupem času stává více, nikoli méně komplikovaným.

Když přišla éra počítačová, také se zdálo, že se vše zjednoduší. Ono se ukazuje, že v podstatě je opak pravdou. Chcete-li se vyznat ve všech těch systémech, postupech, sociálních sítích, buď si musíte někoho na jejich správu najmout anebo trávit spoustu času jejich studiem a zvládáním.

Entropie však přirozeně souvisí i s prachobyčejným nepořádkem, ne že ne. S nepořádkem, který ovlivňuje všechny aspekty našeho života a ten samý život nám může parádně ztížit, zamotat, komplikovat a zkomplikovat. To už ostatně věděli starověcí Indové, kteří mezi 6000 a 3000 lety p. n. l. začali praktikovat Vastu Shastra, systém principů, z nichž se před víc jak 4650 lety vyvinulo dnes již známější Feng Shui. To se zabývá vztahem člověka a s jeho životním prostorem, kterým může být dům, pracoviště, městský obvod nebo celá vesnice či město. V zkratce řečeno, jaký prostor a jaké proudění energie v něm, takový život, práce, byznys, vztahy.

Byť mnozí z nás pojem entropie neznají, všichni jsme ji už ve svém vlastním každodenním životě pozorovali. Všechno totiž směřuje k nepořádku a zdá se, že život se neustále komplikuje. Kdysi uklizené místnosti jsou přeplněné a zaprášené. Kdysi pevné vazby a silné vztahy se rozpadají. Kdysi mladé tváře jsou čím dál tím vrásčitější a vlasy šedivější. Kdysi provozovaná řemesla zanikají, složité dovednosti zapomínají. Kdysi krásné budovy chátrají stejně jako naše kdysi mladá těla, povrch kdysi kvalitních cest je plný jam a zanedbané dálnice jsou čím dál tím méně sjezdné. Kdysi honosné čtvrtě upadají a kdysi čisté ulice, řeky a oceány jsou plné smetí a odpadků.

Entropie je důležitý mentální model, protože se vztahuje na každou část našeho života. Je to nevyhnutelný proces, i když se jej pokoušíme ignorovat. Přehlížením se dopracujeme k výsledku, kterým je nejčastěji nějaký druh kolapsu.

Co je důležité vědět a připomínat si, je, že nemůžeme a nemáme očekávat, že něco zůstane tak, jak to necháme. Minimálně – a v nejlepším případě - to zapadne prachem a pavučinami. K udržení našeho zdraví, vztahů, kariéry, byznysu, dovedností, znalostí, společností a majetku je zapotřebí neustávajícího úsilí, bdělosti a akce, nikoli nečinnosti.

Každý z nás vynakládá úsilí na snížení nebo dokonce eliminaci nepořádku i neřádu. To, co nás drží na nohou, je v podstatě a paradoxně existence entropie. Stále něco organizujeme, ukládáme, zakládáme, uspořádáme. Třídíme poštu, oddělujeme zrna od plev, katalogizujeme knihy a záznamy, vytváříme symetrii, zavádíme strukturu, vnášíme pořádek, kam to jen jde. Pokud se nám tedy chce. Ano, zaváděním pořádku (avšak nejenom jím) si zjednodušujeme a bez přehánění i zlepšujeme život. Otázkou není, zda dokážeme entropii (čili nepořádku) zabránit, ale jak ji můžeme omezit, ovládat, pracovat s ní, porozumět jí a tak si ulehčit a zjednodušit život, v konečném důsledku pak být spokojenější, šťastnější a úspěšnější.

KDE ZAČÍT SE ZJEDNODUŠOVANÍM, MINIMALIZACÍ A TAKÉ ZAVÁDĚNÍM POŘÁDKU

Ať už začínáte podnikat nebo se snažíte dosáhnout změny ve své organizaci, případně chcete zvýšit kvalitu jiné oblasti svého života, zavádění pořádku a činění dalších kroků, které uvedu níže, vám pomůže dosáhnout vašich cílů efektivnějším způsobem.

Přestože - jak již bylo řečeno - se věci časem a zcela přirozeně „dostávají do nepořádku“, si můžeme uprostřed „toho všeho“ vytvořit vlastní, osobní pozici a stabilitu. Existují dva typy stability: aktivní a pasivní. Pokud si však tyto dva typy stability budeme zaměňovat, dostaneme se pravděpodobně do potíží. Například, naše vztahy vyžadují pozornost a péči. Pokud budete vycházet z předpokladu, že váš vztah je pasivně stabilní - tudíž nemusíte pro jeho udržení nic moc dělat - jednoho dne se probudíte se žádostí o rozvod na nočním stolku nebo vedle tácu se snídaní. 

Váš dům také není pasivně stabilní. Pokud jej nebudete pravidelně udržovat a uklízet, začne pustnout a bude v něm stále větší chaos a nelad. A ten samý chaos a nelad postupně okupuje další a další oblasti vašeho života. To samé platí pro vaši práci, podnikaní, byznys, organizaci, ale například i pro zahradu, zrovna psanou knihu nebo nově vytvářený program v počítači atd.

Chci upozornit, že u aktivní stability může aplikace stejného množství energie přinést zcela odlišné výsledky. Čím vyšší je entropie (nepořádek nebo neřád) v systému, kupříkladu ve vaší firmě, tím pomalejší budou výsledky vámi vyvinutá energie. Trochu odlišným příkladem je nasazení určitého objemu energie tou samou osobou a ve stejné míře, ale v odlišných podmínkách. Ve velkém korporátním podniku či v jiné instituci bude mít totiž menší dopad, než v malém start-upu.

Platí to i v konkurenčním boji, chcete-li se do něj vůbec chcete pouštět. Pokud začínáte podnikat a rozhodnete se produktem svého podnikání konkurovat velmi efektivnímu a výkonnému protějšku, bude vás to stát hodně úsilí, energie a času. Navzdory tomu však nebude vaše snaha příliš efektivní. Pokud se naopak pustíte do něčeho, v čem už sice podnikají další firmy nebo lidé, avšak méně výkonní nežli vy, stejné množství vynaložené energie bude účinnější a přinese mnohem lepší výsledky.

JAK ZAČÍT ZJEDNODUŠOVAT A ZLEPŠOVAT SVŮJ ŽIVOT, VZTAHY, PRÁCI, BYZNYS

Změnit své návyky, které byly utvářeny po celý život, nemusí být snadné. Určitě to však není nic nemožného, dokonce to při dostatečném zaměření na cíl a za vynaložení nějaké té námahy může přinést až překvapivé přínosy, kvality a obohacení vašeho života.

Na začátku minimalizace, zjednodušení a usnadnění života musí dojít ke změně a posunu v myšlení, tudíž k „mentálnímu obratu“ (pro některé z nás ke skutečnému převratu). Můžete si přát provést všechny změny, jaké jen existují, všechny, o jakých se dočtete nebo jste o nich slyšeli, pokud však vaše myšlení není a nebude v souladu s kroky, které musíte udělat, do svého cíle nedorazíte. Ostatně, platí to pro cokoli, nejenom pro životní minimalismus a jednoduchost.

TIPY PRO ZJEDNODUŠENÍ, MINIMALIZACI A ZLEPŠENÍ ŽIVOTA

 • Změňte svou perspektivu, svůj úhel pohledu. Žijeme v době, kdy většina z nás trpí spíš nadbytkem než nedostatkem, byť jsme opačného názoru. V našich životech je prostě příliš mnoho věcí, příliš mnoho informací, příliš mnoho impulsů, příliš mnoho termínů v denním programu. Zjednodušování života je o „vyklizení“ jak duševního a mentálního, tak fyzického prostoru. Když se zbavíte nepořádku ve svém fyzickém prostoru, zcela přirozeně nastolíte pořádek i ve své mysli. To docela změní vaši perspektivu, začnete se na svět, na sebe, na lidi kolem sebe dívat novým způsobem. Život začne být spokojenější, lehčí a vytratí se pocit, že potřebujete stále nové a nové věci, zážitky, požitky. Změní se váš pohled na to, co potřebujete a co nikoli. Když zjednodušíte svůj život, získáte více volného času na podnětné a radostné zážitky i více času na své blízké. Kdo z nás by nechtěl zažívat méně stresu a mít více příležitostí na lepší a šťastnější život?
 •  Realizujte potřebnou akci HNED. Začněte činit první kroky svého akčního plánu okamžitě. Neodkládejte je ani o hodinu ani o den, neřkuli o týden nebo měsíc. Je tak neuvěřitelně snadné si říci, že začnete zítra ráno nebo příští týden v pondělí. V takových případech se vždy najde nějaká ta výmluva nebo něco, co se vám postaví do cesty. Čím víc času necháte do realizace prvního krůčku uplynout, tím víc výmluv a překážek se objeví. Nezapomeňte, že nikdy nenastane ten „ideální“ nebo vhodný čas. Ten je teď, v této chvíli. Začněte tedy hned teď, i kdyby to měla být taková malichernost, jako založit tři smlouvy z vašeho stolu do šanonu, přesunout pár souborů a dokumentů z plochy notebooku do příslušných složek nebo někomu darovat starý, hezký svetr, který jste neměli na sobě už dva roky.
 • Nezapomínejte na časový faktor, i v něm byste měli zavést minimalizmus. Přestaňte hned teď říkat všemu a všem „ano“. Tím totiž velice často říkáte „ne“ tomu, na čem záleží nejvíce. Když řeknete „ano“ něčemu, o čem se domníváte, že nemůžete nebo byste neměli odmítnout, přičemž z toho možná nejste přehnaně nadšeni, nejenže uvíznete v odhodlání konat něco, do čeho se vám vlastně doopravdy ani nechce, ale také ztratíte příležitost dělat něco, nad čím byste rádi trávili čas a co by vám do budoucna přineslo mnohem víc prospěchu, užitku, úspěchu, spokojenosti a pokroku.

Začněte si vytvářet čas na důležité věci, pro někoho to může být i něco tak vzácného, jako sobotní odpoledne s rodinou nebo přáteli. Kvalitní čas se svými blízkými vám dodá energii, elán a radost - i do dalších podstatných činností. Proč jej trávit něčím, do čeho vás vmanipuluje někdo jiný, přičemž namísto nárůstu energie budete vyčerpaní a snad se nedočkáte ani vděčnosti, protože svými ústupky naučíte ostatní lidi, že si to mohou k vám dovolit a máte jim být vždy k dispozici. 

Zaznamenejte si do diáře a online kalendáře termíny pro to, co je pro vás zásadní, abyste zajistili, že na tuto dobu si nebudu dělat žádné jiné plány. Tato strategie zaznamenání vašich vyšších priorit povede k tomu, že bude pro vás snazší říci zdravé „ne“ tomu, co se pouze zdá důležité, ale - není.

 • Tento bod vlastně souvisí s tím předchozím, ale má svůj vlastní význam. Den má omezený počet hodin, týden omezený počet dní stejně jako měsíc a rok. Den prostě neoplývá dostatkem hodin a minut, abychom jej mohli a měli trávit čímkoli, co není naší vášní a co nás nikam nepřivede, neudělá nás skutečně šťastnými, spokojenými, nebo i úspěšnými či dokonce bohatými. Když zaplníme svůj kalendář závazky všeho druhu, nezůstane nám čas na to, co nás nejvíce baví a co nás může posunout vpřed a také vynést vzhůru. Naše vášně by neměly být něčím na vedlejší koleji, čemu vyhradíme nenápadný koutek v našich plánech (pokud se v nich vůbec objeví). Naše cíle stanovené s vášní a plným zaujetím by měly být ve skutečnosti naplánované tak, aby se staly prioritou v našem diáři i v životě. Nepromarněte tak vzácnou komoditu, jakou je váš čas a energie - a tím i váš život - na různé drobné nebo dokonce podružné záležitosti, nápady, činnosti.        
 • Další bod opět navazuje na předchozí. Zjednodušení vašeho života vám umožní soustředit se na to nejdůležitější. Takže než se pustíte do minimalizací, ujasněte si a sepište své životní priority. Pamatujte, že méně je ve skutečnosti více. Méně věcí znamená více času, energie, peněz a dalších zdrojů, které můžete věnovat tomu, na čem vám opravdu záleží.
 • Ještě zůstaneme u podobného tématu. Mnoho z nás žije v klamu, že zaneprázdněnost je projevem úspěšnosti.  Někteří dokonce nosí svou zaneprázdněnost jako čestný odznak! Zeptáme-li se většího počtu lidí, jak se jim daří, velká část z nich vám hrdě odpoví, že jsou zaneprázdněni, strašně zaneprázdněni. Ono je však velice obtížné žít naplněný a šťastný život, dokud jsme zavaleni úkoly a povinnostmi víc než je zdrávo. Nebojte se zanést do svého diáře prázdná časová okénka. Neznamená to, že jste líní a neodpovědní. Jednoduše přestanete být zaneprázdnění kvůli zaneprázdněnosti, a busostředíte se na své skutečné záměry a sny. Mít k dispozici neobsazenou hodinku neznamená, že nevyužíváte svůj čas naplno, naopak. Den nabitý aktivitami od východu do západu slunce není ničemu, ani vám, prospěšný, protože v něm chybí prostor pro tak potřebné uvolnění, zamyšlení, zvážení svých priorit, pro věci, které bychom měli dělat jenom tak, pro RADOST, aby se nakonec z našeho života nadobro nevytratila pod horou úloh a honění se za – zaneprázdněností.   
 • Přestaňte se znepokojovat tím, co od vás očekává vaše okolí, ať již rodinné nebo pracovní. Nezamýšlejte se nad tím, co si ostatní myslí o čemkoli, co se vás týká, včetně vašeho záměru zjednodušit a zlepšit váš život. Naše společnost a kultura si zvykla na upřednostňování jiných hodnot, než mohou být ty vaše. Například si cení „věcí“ až do té míry, že se tento jejich postoj stal toxický pro celkovou kvalitu života. To, že jsou vaši přátelé, kolegové, obchodní partneři nebo rodina nejvíc ze věeho fixovaní na hmotný majetek, ještě neznamená, že to musíte dělat také. Dívejte se na zjednodušování svého života jako na příležitost ukázat svým blízkým prostřednictvím svých činů, že žít „minimalistický“ život může být velmi naplňující, radostná a šťastná volba.
         
 • Vyhodnoťte svoji připoutanost ke svému majetku. Pokud máte tendenci hromadit předměty z nostalgických nebo emocionálních důvodů, zkuste přijít na to, jak si můžete uchovat své vzpomínky, případně se svými emocemi zacházet způsobem, který nezahrnuje uchovávání starých nebo získávání nových věcí. Nezapomínejte u toho, že vás nedefinuje to, co vlastníte. Jste mnohem víc a někdo zcela jiný, jako vaše vlastnictví a pouhé předměty. Dnešní svět je plný lákadel, které nás svádějí k stále větší spotřebě věcí, o nichž věříme, že nás reprezentují. Vždy bude existovat nejnovější a nejlepší oblečení, nábytek, auto, počítač, hračky, které se budou ucházet o naši pozornost a – tahat z nás peníze. A vtahovat nás do nikdy nekončícího cyklu nákupů. Šťastnější život může znamenat minimalizovat věci a nákupy, zjednodušit si tak život, zbavit se tlaku a stresu. Stanovte si vědomě, co je pro vás už "dost", a pak už nebudete tak ovlivnitelní vnějšími faktory, které se vás neustále snaží přimět, abyste se stále víc zamotávali do začarovaného koloběhu práce, stresu, hromadění peněz a skrze ně potom hromadění věcí. Budete-li znát své „dost“, nevzdáte se tak snadno svého rozhodnutí o zjednodušení svého života a zvýšení jeho skutečné kvality. 
 • Sedněte si, zamyslete se a sepište věci, bez nichž vskutku nemůžete žít. To může být opravdu obtížné. Možná jste emocionálně připoutaní k několika věcem, kterých je těžké se vzdát. Pravděpodobně však existuje spousta jiných věcí, ke kterým žádnou velkou emocionální vazbu nemáte, začněte tedy u nich; pro začátek je to skvělý postup. K těm věcem, ke kterým emocionální vazbu máte: představte si život bez každé „emocionální“ položky na vašem seznamu. Položte si několik otázek. Je možné ji v případě potřeby vyměnit? Je to rodinné dědictví? Pokud se jedná o rodinné dědictví, měli byste si ho pravděpodobně ponechat nebo darovat či půjčit jinému členovi rodiny. Zůstane v rodině, a pokud ji budete chtít vrátit, tak se předem domluvte na této možnosti. Ponechte si jenom věci, které skutečně milujete. Já mám šálek, který mi darovala má již zesnulá maminka, když jsem se stěhovala do nového bytu. A jedny pletené ponožky, také od ní. Samozřejmě, ani jedno ani druhé nutně nepotřebuji. I když nejsou technicky rodinným dědictvím, stále z té šálky piju denně své zlaté mléko a v zimě si doma natahuji její ponožky. Těch se pravděpodobně zbavovat nebudu. Ale zato jsem klukovi z chudší rodiny darovala svůj první notebook, na němž jsme napsala svou první knihu a další méně movité rodině postoupila drahé, téměř nepoužívané kolo.
          
 • Typů na minimalizaci, zjednodušení života a tím i jeho zlepšení je moc, ale pro začátek by ty výše zmínění měli stačit. Neklaďte na sebe příliš vysoké nároky, protože se pak rychle vzdáte. Možná vám u zvednutí kvality žití prostřednictvím smysluplné jednoduchosti účinně pomůže energetizovaná esence Bílý paprsek stvoření, díky níž vám bude mnohem rychleji jasné, co ve svém životě, ve vztazích, v práci a v byznysu vyčistit, jaké oblasti „projasnit“, zjednodušit, které rodinné, vztahové, pracovní, podnikatelské struktury zjednodušit, a do které z nich vnést řád, abyste se mohli vy i váš život plně rozvíjet a zlepšit. Esence vnáší pořádek a jasnost rovněž do myšlenek a emocí.   

Tak co, myslíte, že stojí za to vnést do svého života víc jednoduchosti?

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka rodinných konstelací a andělské terapie, oficiální lektor projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: