MYSTERIUM MÁŘÍ MAGDALENY, GRÁLOVSKÁ A KRÁLOVSKÁ POKREVNÍ LINIE, DA VINCIHO KÓD A TAJEMSTVÍ KATEDRÁL: PAŘÍŽ A KRÁLOVSKÉ PALÁCE A ZÁMKY

SAKRÁLNÍ GEOMETRIE,POSVÁTNÁ ARCHITEKTURA A TAJEMSTVÍ KATEDRÁL I PYRAMID V PAŘÍŽI, KOLÉBCE MYSTICKÉ GOTIKY A NEJMAGIČTĚJŠÍHO, NEJTAJEMNĚJŠÍHO ARCHITEKTONICKÉHO STYLU!


PAŘÍŽSKÉ PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH POKREVNÍ KRÁLOVSKÉ LINIE SVATÉHO GRÁLU, MÁŘÍ MAGDALENY, JEJÍCH A JEŽÍŠOVÝCH POTOMKŮ, RYTÍŘŮ GRÁLU A TEMPLÁŘŮ. A TAKÉ PUTOVÁNÍ VKROČEJÍCH DA VINCIHO KÓDU, KTERÝ PROMLOUVÁ ZEJMÉNA O POKREVNÉ LINII GRÁLU, O GRÁLU SAMOTNÉM A O MÁŘÍ MAGDALENĚ.

OSLAVA SVÁTKU MÁŘÍ MAGDALENY A LAMMASU/DOŽÍNEK V NEJROMANTIČTĚJŠÍM MĚSTĚ SVĚTA, KDE SE POTKÁTE SE STOPAMI PO JEJÍ KRÁLOVSKÉ LINII A SVATÉHO GRÁLU.

Vydejte se s námi po stopách Bohyně a Maří Magdaleny na úžasném místě, kde tyto stopy ještě ani zdaleka nevychladly! Oslavíme tady kromě jiného nadcházející svátek Máří Magdaleny, zakladatelky pokrevní linie svatého Grálu a také Lammasu, našich Dožínek v romantické, mondénní, historické, tajemné, nonšalantní, elegantní a svůdné Paříži. V Paříži nad Seinou, jejíž jméno pochází z keltského Secuina a bývá označována za „řeku života“, a je perlou Paříže a symbolem Francie.

* Jedna z hypotéz o vzniku jména Paříž říká, že pochází z keltsko-galského slova toparios, což znamená „kotel“. Možná kotel Bohyně, tak pověstný z keltské mytologie. Jiná zase tvrdí, že jméno Paříž je odvozeno z "Bar Isis", z dob, kdy město bylo součástí Římské říše, která převzala uctívání bohyně Isis z Egypta. 

* Šifra Mistra Leonarda je v podstatě věnována Maří Magdaleně a jejímu mystériu. Mnoho z děje knihy i filmu se odehrává právě v Paříži. Poprvé jsme cestovala po těchto stopách již v roce 2005, a chtěla bych tuto pouť absolvovat ještě jednou s vámi a Bohyní v nás a také někde nad námi na hvězdném nebi.  

* Chrámem Saint-Sulpice prochází slavná "růžová linie", linie Máří Magdaleny. Byl postaven na místě starověkého chrámu bohyně Eset (Isis) a je umístěn gnómon, který dodnes umožňuje přesně určit Velikonoce slavené za úplňku po jarní rovnodennosti.

* V jednom z pařížských muzeí jsou k vidění vzácné a světoznámé tapiserie s mystickou Dámou a jednorožcem, která je rovněž dávána do souvislosti s mystériem Maří Magdaleny.

* V úchvatné gotické Sainte Chapelle, jejíž dolní kaple je zasvěcená Naší Paní, byly jako v obrovském a dech beroucím relikviáři uchovávány taková relikvie jako trnová koruna, část kopí svatého Longina a také menší relikvie Maří Magdaleny.

* Chrám Matky Boží, Notre Dame, jistě všichni znáte. Na jeho místě kdysi pradávno stál chrám Bohyně.

* V zahradách Lucemburského paláce můžete shlédnout „sošnou galerii“ francouzských královen a v bazilice Saint Denis (nejstarší gotický chrám vůbec), kde byly korunovány, náhrobky králů a královen, z nichž mnozí jsou na nich zpodobeni nazí! Tak zdravá byla jejich sebedůvěra.

Francouzsky jsou půvabné, šarmantní a mají styl. Jako Bohyně. Paříž je jednoduše Bohyně sama o sobě a oslavit v ní mystérium Máří Magdaleny i Lammas je úžasný a báječný zážitek.

Musíme však reagovat kvůli termínu cestovní kanceláře. Jedete do toho se mnou, vznešené a roztomilé Bohyně?

Termín:        9. - 14.7.2019

Přihlášky:    11.3.2019

Cena:            4.899 kč (příplatek za 1lůžkový pokoj 790 Kč)

Lektorné:     1.200 kč (není v ceně zájezdu, která se platí CK)

Kontakt: :     judita.peschlova@gmail.com

V ceně je zahrnuto:

* doprava autobusem

* 3× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastní koupelnou v hotelu** vzdáleném do 20 km od centra 

* 3× kontinentální snídaně

* vjezd do Paříže

* služby průvodce CK

*zákonné pojištění CK proti úpadku 


V ceně není zahrnuto:

* lektorné

* případné vstupné

* stravování kromě snídaní

* pojištění 

Odchody autobusu z různých měst:

Brno, 13:00

Jihlava, 14:15

Humpolec, 14:35

Praha, 16:00

Beroun, 16:45

Plzeň, 17:30

Program zájezdu

1. den – Odjezd z ČR

2. den - Pantheon, Sorbonna, ostrov La Cité, Louvre, Tuilerijské zahrady, monumentální chrám Máří Magdaleny a další objekty související s její pokrevní linií

3. den – královské zámky a paláce Vaux-le-Vicomte, Fontainbleau, Chateau de Maintenon

4. den - královské sídlo Versailles, Muzeum parfémů Fragonard, pokračování po stopách Máří Magdaleny, svatého Grálu a rytířů grálu a templářů

5. den - Eiffelova věž, Invalidovna, byzansko-románská bazilika Sacré–Coeur a pokračování ve stopách Da Vinciho kódu, ve večerních hodinách odjezd do ČR

6. den – příjezd do ČR v dopoledních hodinách

JUDITA  PESCHLOVÁ, profesionální průvodkyně a také průvodkyně žen

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: