JEDNODUCHÉ TAROTOVÉ KOUZLO – NABYTÍ ODVAHY A SÍLY V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

V období kolem Samhainu a Dušiček, vlastně pak až do konce adventních dní, jsou všechna kouzla silnější, kontakt s různými bytostmi a úrovněmi intenzivnější, výklady karet přesnější a hlubší než jindy. Promlouvají k nám naši předci, andělé, jiné světelné bytosti, i naše vyšší Já. Proč tedy tento čas nevyužít ve svůj prospěch potažmo pro dobro své i jiných? Proč pomocí jednoduchých, laskavých a pozitivních kouzel neposílit kladné a nezmírnit negativní?

Občas se v našich životech vyskytnou krizové, těžké, náročné situace, kterým musíme čelit, a nezřídka v nás vzbuzují z různých důvodů obavy. Avšak zrovna za obtížných okolností potřebujeme sebrat všechnu svou odvahu, nikoli se nechat řídit strachem a úzkostí.  Ano, některé situace mohou být až děsivé, jiné minimálně velmi vážné. Důsledkem dalších mohou být menší či větší potíže. Současné poměry a dění nejenom u nás, nýbrž téměř na celém světě, k takovýmto situacím bezesporu patří a v mnoha lidech vyvolávají – strach. Strach o zdraví své, nebo svých blízkých, o práci, o děti, rodiče, o životní jistoty. Prostě mnohé z nás trápí existenční obavy.  Ať už je to, čeho se bojíte, velké nebo malé, zkuste provést toto jednoduché, nenáročné a bezpečné kouzlo. Mělo by vám pomoci čelit jakýmkoli potížím.

Chcete-li toto kouzlo umocnit, použijte kromě tří karet také tři červené svíčky, krystaly, drahokamy a šátek, na který položíte karty. Červená barva dodává energii potřebnou k překonání náročného období. Můžete také použít hnědou, která symbolizuje sílu Matky Země, sílu, kterou nám poskytuje zdravé „zakořenění“. Případně bílou, která představuje čistotu záměrů, čistou energii a „čisté“ možnosti, zatím ničím nezatížené; jakýsi čistý bílý papír, na který můžeme psát novou stránku svého života.

Na toto tarotové kouzlo budete potřebovat tři karty Velkých arkán, Hvězdu, Sílu a Vůz.  Hvězda poskytuje vnitřní vedení, Síla dodává odvahu a sílu a Vůz poskytuje kontrolu nad sebou i nad situací.

Zapalte svíce, jejichž oheň nejenom zvýší úroveň energií, ale také elementem ohně vyčistí prostor i vás. Důkladné vyčištěnými krystaly stáhněte negativní resp. nevhodnou energii ze sebe i z povrchu, na který rozložíte šátek nebo vhodný obrus. Pohodlně se usaďte. Zavřete oči, chvíli zhluboka, pomalu dýchejte, nechte se prostoupit klidem. Až budete připraveni, otevřete oči, vezměte svůj karetní balíček, položte na šátek nebo jakýkoli ozdobný podklad kartu Hvězda s číslem sedmnáct. Představte si, jak stojíte pod klenbou hvězd. Pozorujete hvězdy, jejich svit je stále jasnější. Hvězdné paprsky dosahují až k vám, jsou stále jasnější a jiskřivější. Cítíte, jak do vás proniká jejich teplo, které vás naplňuje pevností, radostí, máte pocit, že rozeznáváte jasněji svou vizi, svůj cíl. Uvědomíte si, že i vy sami jste zářící hvězdou, a opájíte se radostí ze svého vlastního jasu a síly.

Vedle Hvězdy umístěte kartu Síla s číslem osm. Chvíli ji sledujte, zkoumejte. Pak pokračujte v prociťování vitální energie, která vámi stále proudí, vězte, že máte sílu překonat všechny obavy a překážky. Protáhněte svaly, a pokud to váš pracovní prostor dovoluje, chvíli provádějte nějaké cvičení, tančete, uvědomujete si naplno své tělo a bytí, sílu a energii, které skrze vás neustále a bez ustání proudí. Znovu si sedněte.

Nakonec přidejte ke dvěma předchozím kartám Vůz s číslem sedm. Zamyslete se nad postavou na obrázku; prostudujte ji, vnímejte její klidný pocit kontroly nad situací, nad sebou, nad svým vozem, který může na symbolické rovině představovat její tělo, avšak i mysl; tažná zvířata zas emoce, instinkty, ba i nevědomí, a někdy i myšlenky produkované myslí. Vozataj ztělesňuje někdy vědomí nebo dokonce Vyšší Já, které, pokud to dovolíme, řídí s cílenou koncentrací celý systém, osud, život. Nyní si prozkoumejte brnění válečníka/válečnice ovládající vůz.  S využitím své mentální energie, kterou teď vládnete, vytvořte vlastní ochranné brnění: držte nejdřív ruce před sebou dlaněmi vzhůru a nechejte jimi proudit kosmické „hvězdné“ vibrace. Energie prostupující nejdřív vašima rukama se šíří do celého těla, pak i do aury. Potom dlaněmi nabitými mocnou energií procházejte kolem celého těla a prostřednictvím této energie vytvořte neviditelné ochranné brnění. Nechte ruce klesnout, sedněte si, chvíli zůstaňte v pokoji a tichu.

Poté pomalu, nahlas a s co největším citem předneste:

"Silou vůle a pozitivním

magickým kouzlem

volám svou vnitřní sílu           

i vší sílu kolem, sílu zvenčí!

Síla ve mně září jako hvězda.

Síla mnou protéká,

síla kolem mě roste.

Přivolávám svou

ztracenou moc,

aby mě posílila.

Magickou silou

hvězd a vůle

jsem si vytvořil/a ochranné brnění.

Má síla, důvěra,

sebekontrola a odvaha

mě chrání před vším.

Nezastaví mě žádná překážka.

V záři mé vnitřní síly

se rozplývají

všechny obavy a potíže.

Tak to je a tak to bude!

Tak se staň!“

V tomto okamžiku je možné považovat tarotové kouzlo za dokonané.

Můžete však improvizovat, uzpůsobit si průběh celého kouzla, přidat ke svému vlastnímu rituálu, nebo po kouzlu pokračovat výkladem karet, meditací či vizualizací.

Karty nechte na místě, na kterém jste je rozložili a umožněte jejich síle a kouzlu, barvám, symbolům a archetypům působit.

Pokud byste rádi toto kouzlo ještě víc umocnili a ukotvili, použijte na jeho začátku i konci energetizovanou vonnou esenci El Morya, která pomáhá překonat obavy, podporuje v jakýchkoli situacích, které by potenciálně vyvolaly ve vás strach. Posiluje důvěru, nedovolí, abyste byli paralyzováni přehnanými obavami a naopak dovedli realisticky posoudit, zda jsou ohrožení, rizika, nebezpečí i předmět vašeho strachu reálné, nebo nikoli.

Podporuje odvahu vyzkoušet nové cesty a postupy, zvyšuje sebevědomí a důvěru. 

Inspirováno tarotovými kouzly Jaminy Renee.

Judita Peschlová, odbornice a znalkyně Tarotu téměř 40 let, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka, hlavní lektorka projektu Lichtwesen v ČR a v SR  

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: