JEREMIEL, KULT BOHYNĚ, VELKÁ MATKA, BOHYNĚ VESNA, RITUÁL A MEDITACE S BOHYNÍ A JEREMIELEM, LIDÉ V NESNÁZÍCH, ZAHÁNĚNÍ ZLA

Jeremiel byl odjakživa spojován se starými náboženstvími, kulty Bohyně a uctíváním Velké Matky Země a jejích posvátných míst i energií. Je průvodcem a společníkem těch, kteří procházejí různými iniciačními rituály nebo je dokonce vedou.

Tento archanděl reguluje průběh životních cyklů a přechodů do dalších životních fází, proto taktéž podporuje a zintenzivňuje přechodové rituály.

Jeremiel, anděl soucitu, milosti, vizí, intuice, božského zření, proroctví, jasnovidnosti, snů a naděje, je zasvěcovatelem do různých mysterií, také do mystérií světla a bohyní Země.

Z ročních období vládne časnému jaru podobně, jako naše překrásná, půvabná slovanská Bohyně Vesna a dohlíží na jarní obřady, zejména ty, které jsou oslavou jarní rovnodennosti.

V Henochově knize je Jeremiel zmiňován jako člen „Nádherné sedmy“, v judaizmu zas jako jeden z ústředních andělů.

Stejně jako archanděl Gabriel provází duše na cestě na Zem a ukotvuje je v pozemském těle.

Podobně jako archanděl Azrael dohlíží na duše odcházející zpět „domů“.

Zprostředkovává poselství hlavně lidem v potížích a ztrácejících kuráž.

Zahání zlo, pročišťuje a projasňuje mysl, lidskou auru, vyšší těla i tělo fyzické.

Vede lidi ke skutečné, nefalšované pokoře a ke schopnosti odpouštět.

Obdobně jako archanděl Chamuel a slovanská bohyně lásky Lada učí bezpodmínečnému dávání a přijímání lásky. Máte-li potíže s přijímáním lásky, pomoci, darů (což je zejména u žen častější než problémy s dáváním), využijte vibrační esenci archanděla Chamuela s její láskyplnou energií.   

Nastoluje vnitřní klid.

Společně s archandělem Rafaelem stojí po boku léčitelů, také šamanů, šamanek, zaklínačů a bylinkářek. Patříte-li do této nápomocné skupiny, vaši přínosnou práci podpoří právě energetizovaná esence archanděla Rafaela.

Další formy pomoci archanděla Jeremiela

Archanděl Jeremiel nás odpoutává od minulosti a její zátěže. Ukazuje nám – podobně jako Nanebevzatý mistr Saint Germain - naše staré karmické vzorce, abychom se mohli osvobodit z otěží minulých životů. Zkuste během zbavování se starých karmických zátěží a vzorů sáhnout po vibrační esenci Saint Germain a budete překvapeni její účinností.  

 • Provází nás v průběhu přechodu z jednoho stavu do druhého stejně jako například velšská (keltská) bohyně Ceridwen.
 • Ruší omezení časem a prostorem, takže se můžeme s jeho přispěním pohybovat v různých dimenzích a dobách.
 • Vede nás k naplnění úkolu, s nímž jsme se narodili do nynější pozemské inkarnace.
 • Připomíná nám dary a přínosy dávnějších zážitků a zkušeností, abychom neuvízli v zraňujících a negativních vzpomínkách.
 • Uvolňuje naše staré, neužitečné vzorce chování.
 • Po jeho boku lépe překonáváme ztrátu staré identity.
 • Ozřejmuje lpění na lidech, událostech či věcech, skryté našemu vědomí, aby nás pak vzápětí podpořil v nabytí svobody a volnosti v jednání.
 • Radí, jak se odpoutat, zvýšit tak hladinu vlastní energie a získat přístup k novým andělským frekvencím i k energii bohyní.
 • Ve spirituální oblasti zabezpečuje rychlý postup.
 • Vede nás k porozumění vlastnímu osudu a osvětluje smysl našeho bytí.
 • Účinně a rázně nás zbavuje letargie a malomyslnosti.
 • Potlačuje sklony k žárlivosti, sebelítosti, řevnivosti a hněvu.
 • Zostřuje vnímání věcí budoucích, které se jeho přispěním projektují do prorockých obrazů a učí umění jejich interpretace podobně jako dodnes uctívaná keltská bohyně Brigid.
 • Vstupuje tak jako archaii Gabriel do našich snů a obohacuje je věšteckými předpověďmi.
 • Zbavuje strachu z budoucnosti.
 • Pomáhá vyřešit náročné vztahy.

Pomoc archanděla Jeremiela v oblasti zdraví

Ať již v kooperaci s archandělem Rafaelem nebo některým z dalších andělů uzdravování léčí Jeremiel duševní nemoci.

 • Zlepšuje metabolizmus.
 • Uzdravuje srdce, plíce, slezinu, močový měchýř a slabozrakost. Jeho léčivou pomoc může posílit vibrační esence archanděla Rafaela.  
 • Ve spolupráci s archandělem Gabrielem, který má spíš ženskou, než mužskou energii (a také často ve spolupráci s bohyněmi dohlížejícími na těhotné ženy, porody, miminka, například římskou Hérou anebo s Pannou Marií), ulehčuje otěhotnění, samotný porod a zotavení v šestinedělí. V tomto případě vám může poskytnout podpornou sílu vibrační esence Marie. Pokud jde o novorozence nebo malá dítka, velkou podporu, pomoc a úlevu přináší esence archanděla Metatrona.
 • Mírní bolesti.
 • Posiluje psychiku a usnadňuje překonávání hypochondrie. V těchto oblastech léčení může ještě víc aktivovat sebeléčivou sílu energetizovaná esence archanděla Gabriela.  

Prosba k Bohyni a archandělu Jeremielovi

Zvolte si bohyni, ke které budete vy sami chtít promlouvat, závisí také od problematiky, kvůli níž se na ní i na archanděla Jeremiela obracíte.

„Bohyně a archanděli Jeremieli, prosím, ať vaše láska ke mně zruší všechno potenciální zlo, které by mohlo být namířeno proti mně. Zajistěte, aby srdce lidí kolem mne byla naplněná jen opravdovou láskou, z níž se nemůže zrodit nic negativního. Pomozte mi vypěstovat v sobě nejdřív dobro, a pak umožnit vstup lásky do mého života. Děkuji vám.“

Rituál s Bohyní a archandělem Jeremielem

V neděli ráno, za ubývající Luny - mezi úplňkem a novoluním - nasbírejte do skleněné číše rosu. Pomalujte předtím kalich modrými spirálkami. Napište na něj fialovou barvou jméno vámi zvolené Bohyně a archanděla Jeremiela.

Tentýž večer připravte svůj rituální oltář. Umístěte na něj tři fialové svíce, ametyst, sošku nebo obrázek Bohyně a Jeremiela, jakékoli fialové květy, vonnou lampu s rozmarýnovou vonnou esencí, misku s mořskou vodou (stačí rozpustit ve studené vodě mořskou sůl).

Oblečte se do něčeho purpurového nebo fialového. Zapalte svíce a myslete u toho na Bohyni a Jeremiela. Pak proneste slova:

„Bohyně a archanděli Jeremieli, prosím, zbavte mě všeho, co mi brání být naplno tou bytostí, kterou jsem se měl/a dle vesmírného plánu stát. Probuďte ve mně dosud nevyužité schopnosti. Veďte mne tak, abych jim poskytl/a dostatek prostoru. Naučte mě jasnovidnému zření. Objasněte mi účel této i všech mých minulých inkarnací. Vstupte do mých snů a staňte se jejich prostřednictvím mými učiteli a rádci. Děkuji vám.“

Opakujte třikrát. Vypijte rosu z nachystané číše a soustřeďte se na to, co si nejvíc od Bohyně a Jeremiela v konkrétním okamžiku přejete.

Nechte svíce úplně dohořet. Usínejte koncentrovaní na své aktuální přání a na energii Bohyně a archanděla Jeremiela.

Meditace s Bohyní, Matkou přírodou a archandělem Jeremielem

Zdá se vám podzim a zima příliš chmurná, nehostinná, tmavá? S pomocí Matky přírody a archanděla Jeremiela je můžete udělat přátelštějšími a lépe zdolat jejich nástrahy.

Přivolejte Bohyni Matku přírodu a Jeremiela. Představte si období, v němž zima pomalu končí a její vládu přebírá jaro, její bohyně a andělé. Bohyně a andělé zimy se vzdávají své moci a odevzdávají ji bohyním jara a Jeremielovi.

Po dlouhém spánku Matky přírody toužíte vidět svěží zeleň, posílit se energií probouzejícího se života.

V mysli se přeneste do krajiny pod mírnými, oblými pahorky. Všechno kvete, voní, roste. Paprsky jarního slunce zahřívají všechno kolem vás. Na úbočích kopců se do nebe tyčí košaté stromy. Na větvích se jemně chvějí nové listy a raší poupata. Prohlížíte si scenérii, která vás naplňuje klidem a vyrovnaností. Kolik krásy a radosti se dá obsáhnout jediným vaším pohledem!

Cítíte, jak vás v jemném objetí Bohyně a Jeremielových křídel naplňuje vnitřní mír a dosud nepoznaný klid duše. Ukotvuje se ve vás a současně z vás vyzařuje v podobě nádherně zbarvené, uzdravující a zacelující se aury. Kolem vás poletují ptáci a motýli, jako by chtěli posílit andělskou energii klidu a míru, kterou nastolily bohyně jara a Jeremiel.

Pociťujete stále větší lehkost. Krása přírody a ochrana bohyní a archanděla Jeremiela vás povznáší. Chodidla jako by se ani nedotýkala země.

Uléháte do měkké trávy a necháváte se konejšit hebkým dotekem stébel. Vůně hlíny, trávy, květin a jarního vzduchu ve vás vzbuzuje libé pocity. Cítíte se milováni, chráněni, klidní, v harmonii s Všehomírem. A najednou chápete, že vy sami k tomu všemu patříte jako nedílná součást klidné pozemské i nadzemské nádhery. Zůstaňte se svými pocity a prožitky tak dlouho, jak vám to bude vyhovovat nebo jak budete potřebovat.

Na závěr meditace třikrát opakujte afirmaci: „Bohyně jara a archanděli Jeremieli, s tvou pomocí a pod tvou záštitou směřuji s lehkostí k vnitřnímu klidu. Jsem v dokonalé harmonii se vším!“

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka a terapeutka andělské terapie, certifikovaná lektorka rodinných konstelací, lektorka ženských kruhů a rituálů, hlavní lektorka projektu Lichtwesen v ČR a v SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: