KARTA NA CELÝ TÝDEN

Karta Viselec  není pouze kartou dnešního dne, nýbrž i celého týdne před námi. Teď zrovna může znamenat, že pokud patříme k těm, kteří si vytyčili větší nebo vyšší cíl, budeme muset v zájmu jeho dosažení přinést dočasnou „oběť“. Tou bude u některých jejich čas, u jiných jejich status quo, energie nebo pohodlí, staré zvyky, zastaralý přístup či názory nebo určitý typ zdrojů. K dosažení úspěchu bude tentokrát prostě nutné jisté „oběti“. Skrze ni bude možné zajistit, že dostaneme nové příležitosti.

Dnes i celý nastávající týden bychom si měli klást otázky typu: „Jaké změny bych chtěl/a ve svém životě vidět?“ „Máme vytyčený nějaký cíl, který vyžaduje hodně práce?“ „Je pro mne „obětování“ čehokoli děsivé, protože to znamená, že se všechno – a snad i od základu - změní?“

Tentokrát bude Viselec rovněž výzvou zlepšovat sami sebe a snažit se dosáhnout moudrosti v rozhodování a činění životných kroků. Měli bychom usilovat o získání nové perspektivy, dívat se na svět ze zcela jiného úhlu, zachovat za každou cenu klid, odložit touhu odejít nebo něco či někoho opustit, zanechat běžnou rutinu i své navyklé postoje a zaměřit se na nová řešení. To zlepší naše vyhlídky a poskytne nám možnost zvrátit i zdánlivě neodvratné.

Obětujeme-li právě teď to, co má být obětováno a uděláme svou „práci“, můžeme zásadně změnit směr svého osudu v brzké budoucnosti. Jakýkoli náš momentálně zamýšlený cíl lze dosáhnout, vyžaduje to však, abychom se něčeho prostě vzdali. Ano, může to i trochu bolet a můžeme mít pocit, že „něco ztrácíme“. Což je však pouhá iluze, investování našeho času a energie nás právě v tuto dobu může osvobodit od zvyků a postojů, které nás blokovaly a držely zpátky.

Například, pokud chceme získat skvělou novou práci, možná budeme muset obětovat část svého volného času, hledat si ji, setkávat se s lidmi, kteří nám mohou otevřít k ní dveře. Anebo abychom mohli něčeho dosáhnout v oblasti, která vyžaduje talent, bude zapotřebí obětovat spoustu času, abychom jej zdokonalili a zlepšili své dovednosti.

Změněný pohled na naše minulé zážitky a zkušenosti povedou k životním průlomům. Své plány a vize máme teď šanci naplnit, pokud budeme ochotní být skutečně – nejenom řečmi - odvážní a, jak bylo řečeno, přineseme náležitou „oběť“.

                                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Chcete-li se sami o sobě a jakýchkoli oblastech svého života, jakýchkoli potížích, také však o příznivých vyhlídkách dozvědět víc, můžete se objednat na telefonickou nebo online konzultaci zde: judita.andele@gmail.com

Judita Peschlová

Objednat konzultaci a výklad

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: