KLÍČ K ROZVÍJENÍ KREATIVITY, ESENCE TVŮRČÍCH ČINŮ A FANTAZIE

Na první pohled se mnohým z nás může jevit, že jistí jedinci mají přirozený dar kreativity a tím pádem také určité vrozené nadání. Nezřídka se domníváme, že je to stejné, jako když se někdo narodí se zlatou lžičkou v puse. Tato skupina lidí (sice větší, než ta „zlatolžičková“), přichází dle našeho přesvědčení na svět se „zlatými vlohami“, neboli talentem, který je za příznivých konstelací možné proměnit ve zlato, resp. kapitál na bankovním účtu. Nuže, pokud jste nabyli pocitu, že nemůžete nikdy patřit nebo se přidat k těmto výjimečným šťastlivcům, kterým bylo „někým seshora“ umožněno čerpat z nekonečného pramene tvořivosti, vězte, že tomu tak není.

Věřte mi, určitě jste nebyli jakýmsi neodvolatelným osudem či sudičkou z pohádky odsouzeni ke všednímu životu, během kterého není nebo ani nebude možné v sobě najít a rozvíjet vlastní tvořivost. Ono totiž je kreativita něco, co můžete stejně jako své tricepsy trénovat, kultivovat a rozvíjet. Má to ale malý háček. Je k tomu nutné skutečné odhodlání, píle a tvrdá práce. Ty ostatně potřebují i rození „kreativci“, neboť jak je obecně již dávno známo, na dosažení úspěchu v jakékoli oblasti, tudíž i tvořivé, je nevyhnutelných 99% vynaloženého úsilí a 1% talentu! A tolik snad má v sobě každý lidský jedinec!   

Kreativita prostě není pasivním procesem. Pouhé sezení a čekání na inspiraci - stejně jako na holoubátka padající do čekající otevřené pusy - která si vás jaksi sama najde, je nejúčinnějším receptem, jak přijít o všechnu motivaci a nechat se odradit od snahy nalézt a rozvíjet svou vlastní tvořivost. Takže, pokud byste rádi v sobě probudili kreativní část sebe sama, pracovali na ní a využili ji pro naplněnější, spokojenější, šťastnější, bohatší a úspěšnější život, zaměřte se spíš na hledání způsobů, jak svou kreativitu posílit. Najděte to nejvýživnější a nejsprávnější kojenecké mléko pro své zatím asi nedovyvinuté vnitřní kreativní Já. Hledejte prostě cokoli, co vás bude inspirovat a co vám pomůže zaměřit pozornost a duševní energii na tento vskutku vznešený a chvályhodný úkol.

Nemohu vyjmenovat všechny způsoby, cesty a návody, kterými byste mohli svou tvořivost podpořit a dát jí tak možnost růst, vzkvétat a poté vzlétnout na vysněný Parnas. Můžeme se však společně podívat alespoň na několik obyčejně působících, avšak ve skutečnosti fascinujících a často dobře fungujících triků, které vaši kreativitu podnítí a probudí ji ze spánku jako polibek prince spící Šípkovou Růženku. Dokonce bez toho, abyste se museli probojovat stoletými zdivočelými růžovými keři.

Možná jsou mé „recepty“ zaměřené spíš na ty, kteří již něco se svou kreativitou podnikají, a pouze se ocitli v „závozu“, neboť jejich Múza odcestovala na dovolenou na daleký Ostrov blažených. Ale i v takovém případě se vyplatí si je přečíst…  

  1. Obklopte se inspirací

Že se to lehce řekne, když žádnou inspiraci nemáte?  V tvůrčím procesu hraje značnou roli i naše okolí. Stimulující prostředí může usnadnit probouzení, kultivování a udržení potřebné míry kreativity. Obklopte se tedy věcmi, které vy sami považujete za inspirativní a motivující. Vytvořte si svou „kreativní jeskyni“, tvořivý prostor, ve kterém se budete cítit inspirováni a nabití kreativní energií. Pátrejte po podnětných impulzech, prvcích, hudbě, světle či naopak přítmí, nábytku, zážitcích a nastaveních, která vám pomohou spustit proud vynalézavosti a tvořivého zápalu. A pak je aplikujte. Pocítíte-li potřebu je změnit, učiňte tak. Bez váhání.  

  1. Sněte

V dnešním světě těsně propojeném internetem a všemi možnými sítěmi je rozptýlení vzdáleno, resp. spíš přiblíženo na pouhé jedno kliknutí. Máte-li však v plánu vydolovat ze svého nejhlubšího nitra zlaté vejce své tvořivosti, nebo již dříve aktivovanou kreativitu povzbudit, popostrčit, občerstvit, začněte snít. Namísto toho, abyste vyplňovali každou „volnou“ chvíli prohlížením aplikací, hraním her, zabýváním se zprávami a e-maily, návštěvami webových stránek. Udělejte si čas na něco, co by přehnaně aktivní lidé, kteří musí každou sekundu svého života vyplnit horečnatou činností (velice často jde o únik před něčím, co je ale na jiný článek), nazvali nuděním se. Nejde ale o žádnou běžnou nudu typickou pro jedince, kteří neumí a nezřídka ani nechtějí najít opravdový smysl svého života. Tato „plánovaná nuda“ poskytuje čas na snění, což potom vyústí ve zvýšení kreativity. Starší studie prokázaly, že lidé, kteří se dovedli „nudit“ sněním, se stávali mnohem kreativnějšími než ti, kteří hýřili nadšením, byli uvolnění, potažmo naopak rozrušení či dokonce exaltovaní. Vědomě a cíleně vytvořená „doba nudy“ podporuje kreativní myšlení, protože vysílá signál, že v současné situaci nebo v okolním prostředí cosi chybí. Tuto prázdnotu poté vyplní nová inspirace, nové nápady a povzbuzená kreativita.

  1. Prokládejte činorodost odpočinkem

Třetí bod je trochu podobný druhému. Ctnostná není jenom práce a aktivita, i v odpočinku dlí cnost, nepřehlížejte tedy ani práci ani oddech. Nezřídka přicházejí nejlepší nápady zrovna ve chvílích, když zrovna netrápíme svůj mozek intenzivním úsilím objevit v jeho tajných zákoutích skvělý tvořivý nápad.

Kreativní ideje mohou přijít, když zrovna spíme. Zdravý spánek, který poskytuje dostatečný odpočinek, pomáhá k vyšší kreativitě i produktivnosti. Když se mysl toulá, kupříkladu během sprchování, může narazit na zářivý záblesk kreativity. Inovativní myšlenky a inspiraci vám může vaše Múza seslat, když řídíte, cvičíte, loudáte se turistickými stezkami, nakupujete, sedíte v letadle nebo sledujete západ slunce. Pokud vaše kreativita selhává, případně ne a ne se vzbudit, odpojte se. Odpojte se a relaxujte. A nechte svůj mozek kouzlit.

  1. Často se procházejte

Poznali jste někdy nebo viděli, jak se někteří lidé procházejí u přemýšlení, přednášení, diktování textů apod.? Z další studie zpřed přibližně sedmi let vyplynulo, že lidé mají tendenci být angažovanější a kreativnější, když chodí, ne když sedí. Pravidelná fyzická aktivita může hrát důležitou roli při posilování a ochraně kognitivních schopností. Už jednoduchá procházka stačí na zlepšení určitého typu myšlení a zvyšování kreativity. Dokud jste připoutáni ke svému pracovnímu stolu, snaha přijít na dobrý kreativní nápad a najít žádoucí inspiraci je méně efektivní, než když se krátce a rychle projdete.

  1. Modrá je dobrá

Psychologie barev je docela proslulá. Vychází z toho, že různé barvy mohou mít různé účinky na náladu, emoce i chování. Přimět člověka myslet kreativněji dovede z barev nejvíc modrá. Dokonce pomáhá povzbudit v přemýšlení, které není ničím omezováno a překračuje zaběhané hranice a rámce. Vzhledem k tomu, že modrá je úzce spojena s přírodou, nebem, mírem a klidem, dodává lidem pocit většího bezpečí při objevování nových cest a rozvíjení kreativity. Až se příště budete snažit najít inspiraci, uchopit nějaký nápad, přijít na to, v čem vlastně spočívá vaše osobní forma tvořivosti, ponořte se do modré. Uvidíte, zda vám přinese nové nápady, pohne s vaším tvořivým blokem, probudí ve vás uspaného nebo zatím zakletého umělce.

  1. Meditujte

Větší množství výzkumů prokázalo, že určité druhy meditace mohou do jisté míry jak zvyšovat inteligenci, tak spustit nárůst kreativního myšlení. Meditace se již dlouho praktikuje jako relaxační technika, avšak její zdravotní přínosy sahají ještě dál než relaxace. Meditace je cosi jako otevřené monitorování, během něhož je meditující jedinec vnímavý ke všem vjemům, aniž by se soustředil na jakýkoli konkrétní objekt nebo myšlenku. To může zlepšovat divergentní myšlení, zvyšovat generování nových nápadů a rozvíjet tvořivost.

  1. Dělejte to, co máte rádi

Došli vám nápady? Nevíte, co dál? Váš život potřebuje určitou rovnováhu, aby vaše kreativita rozkvetla a nikoli trpěla a krněla. Proto dělejte něco, co vás těší, co vykonáváte s takovou radostí a vášní, že si u toho ani nevšimnete, jak čas plyne. Láska a kreativita se prolínají, jsou pevně provázané. Oblíbený koníček vám může pomoci se zcela uvolnit (a ano, i bojovat se stresem) a podpoří vaši kreativitu.

  1. Využijte energii svých negativních emocí

Dlouho přetrvávalo přesvědčení, že pozitivní emoce mají pozitivní vliv na kreativitu. Nejnovější výzkumy však přinesli poznání, že jakékoli silné emoce povzbuzují, aktivují a zvyšují kreativitu a kreativní myšlení. Čili jak pozitivní, tak negativní emoční stavy ovlivňují tvořivost a její projevy. Ne, nemusíte se úmyslně dostávat do vyostřených emocí, abyste získali nějakou inspiraci nebo probudili svou tvořivost. Až se však příště ocitnete v negativním emocionálním stavu, zkuste využít jeho energii na vyřešení problému, splnění úkolu, probuzení tvořivosti. Nepromarněte už žádnou energii, vztekat se a zlobit na bůhzdarma je jejím plýtváním! Proměňte prostě výbuch hněvu na výbuch kreativity. Ano, negativní emoce mohou být nepříjemné, ale když už vás zachvátí, použijte je na maximálně pozitivní věc.

  1. Vymyslete nejhorší nápad všech dob

Pokud jste uvízli v úsilí najít, oživit, aktivovat svou kreativitu anebo přijít s nějakým úžasným či objevným nápadem, nechte to být. Jděte na to nikoli od lesa, nýbrž od strašidelného hvozdu. Vymyslete nejzbytečnější, nejhroznější, nejtrapnější nápad resp. kreativní kousek, na jaký se jen zmůžete. Jaký nejméně použitelný a nejúděsnější nápad si dokážete představit? Udělejte si seznam nejhorších idejí, které dovedete ze sebe vyždímat. A pak… Rozšiřte horizont své kreativity a nechte na něm zazářit ten nejlepší nápad, řešení, obraz, článek, knihu, taneční kreaci, hudební skladbu, návrh na porcelánovou soupravu, háčkované šaty, šperk z drátu, atd.

  1.  Sáhněte po esenci tyrkysového paprsku

Energie tyrkysové paprsku posiluje sebevyjádření, tvořivost, sebevědomí, podporuje fantazii, intuici a snění. Uvolňuje zadržované a vytěsněné emoce, vytahuje na povrch podvědomé obsahy, které pak budou volně plynout do slov či tvůrčího činu.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalistka a spisovatelka, hlavní poradce projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: