KONSTELACE PROSPERITY, HOJNOSTI A BOHATSTVÍ VŠEHO

(Systemické, životní, rodinné, ženské, experimentální a multidimenzionální konstelace) 

Přesvědčení týkající se hojnosti čehokoliv (nikoli pouze financí nebo hmotného zabezpečení jakéhokoli druhu, nýbrž též lásky, kontaktů, pracovních příležitostí, štěstí apod.), prosperity, bohatství, peněz atd.  si ve většině případů přinášíme do života již z dětství. Ovlivňují nás i v dospělosti, bez ohledu na to, uvědomujeme-li si to, nebo nikoliv. Jelikož vznikli v raném období života, a jsou tedy propojeny spíše s emocionálním než racionálním prožíváním, obvykle nejsou přístupné rozumovým korekcím.  Někdy stačí málo, „mikropohyb“ v systemické konstelaci, a mnohé v našem bytí se změní, a to přirozeně pozitivně a dle našich skrytých či zjevných přání, snů a vizí. Občas odhalení skrytých limitujících přesvědčení trvá déle, ale vždy se najde způsob, jak je najít pod hlubokými vrstvami našeho nevědomí, vynést je na světlo, a tak eliminovat jejich blokující účinek.
Konstelace - ať již finanční nebo jiné – umožňují jako velice účinná a silná technika rozeznat, kde je v našem „systému“  (jímž může být kromě rodiny, rovněž firma, tělo, čili jeho zdraví, vztahy, globální struktury, škola a jiné) narušen řád a přirozený „pořádek“, jenž často sami narušujeme, nebo je narušil či stále ještě narušuje jiný člen systému.  Tím, že před sebou v konstelaci uzříme toto narušení, můžeme poopravit i svůj vlastní vnitřní obraz o sobě, o svých možnostech, šancích a své cestě, o celém systému a jeho fungování. Prostřednictvím zážitku v konstelaci může být řád opět pochopen, přijat a zaveden. Motor našeho bytí bude nasycen novými pohonnými látkami, znovu nastartován a rozběhne se na plný plyn vpřed, nebo pokud chcete vzhůru k vašim hvězdám a snům.  Konstelace jednoduše uvolní cestu, a bude již pouze na vás, vydáte-li se po ní…

Termín: 25. 1. 2017, 18.30 - 21.30 hod.  

Místo konání: Praha 4 (podrobnosti po úhradě za účast)

Cena: 199 kč, platba předem 

Lektor: JUDITA KATONA PESCHLOVÁ, certifikovaná konstelářka a akreditovaná psychoterapeutka s dlouholetou zkušeností

Kontakt a přihlášky: judita.peschlova@gmail.com, 604927790

Přihláška je platná a potvrzená pouze po úhradě 199 kč na bankovní účet č. 1062749003/0800, s uvedením celého vašeho jména a hesla KPHB250117. 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: