KRISTUS – NANEBEVZATÝ MISTR A JEHO ESENCE

(zpracování problémů s otcem, autoritou otce, autoritami obecně a s otcovskou rodovou linií)

Diamant je drahokam měsíce dubna a teď zrovna máme právě duben. Proč píši o diamantu, když v názvu uvádím Krista? Čtěte dál, a uvidíte!

A pokud očekáváte, že budu mluvit o Ježíši jako takovém, tak tomu bude trochu jinak.

Jméno Ježíš bylo jedno z kdysi běžně užívaných křestních hebrejských jmen, v originále znělo Ješua, což je zkrácená forma z Jehošua, „Jahve je záchrana“, nebo jinak „Bůh zachraňuje“, v řecké verzi Jesús. Jméno Kristus je odvozeno z řeckého Christos, což je překlad hebrejského mašiah (mesiáš), tudíž „pomazaný“. Mohli bychom říci, že kombinace těchto dvou jmen znamená „pomazaný zachránce“.

Nám však jde o Krista spíš jako Nanebevzatého Mistra, který představuje, možná vás to mírně udiví, spíš archetyp otce, nežli syna. Jeho nejdůležitějšími aspekty jsou bezpodmínečná láska, co se může odvíjet od jeho postavení „krále andělů“, kterým je bezpodmínečná láska pravděpodobně nejvíc vlastní ze všech bytostí. Dále je pro něj velice typický princip pravdy, pravdy na její nejvyšší úrovni.

K Nanebevzatému Mistrovi Kristovi se vztahuje světelný paprsek zlatožluté barvy a z drahokamů sytě zlatožlutý diamant (nikoli pouze světle žlutý, ten nemá až tak vysokou hodnotu).  Zlatožlutý paprsek i plamen znamenají osvícení, moudrost, lásku a mír, diamant téže barvy stejně tak, avšak má ještě další důležité významy.

O diamantech, které se řadí k nejstarším minerálům ve vesmíru, se říká, že některé z těch pozemských jsou starší než tři miliardy let. Traduje, že jsou to úlomky hvězd, které symbolizují lásku, jasnost, čistotu, radost i nebojácnost. Část vědců se dokonce domnívá, že některé hvězdy jsou vlastně obrovitánské diamanty. V roce 2004 byla objevena uvnitř Mléčné dráhy planeta, která je z jedné třetiny tvořena uhlíkem přeměněným na diamant. Další astronomové u bádání v hlubinách kosmu narazili dokonce na hvězdu, která je v podstatě velikánským diamantem s karátovou váhou cca 10 miliard bilionů bilionů. Přiřkli ji jméno Lucy podle písničky Lucy in the Sky with Diamonds  od skupiny Beatles.

V antice vládlo přesvědčení, že diamanty jsou slzami bohů a úlomky padajících hvězd. Naše slunce je rovněž hvězdou, a Kristus je považován za nové Slunce, čemu by odpovídal jak paprsek, tak diamant zlatožluté barvy. Středověcí rytíři uschovávali diamant v brnění, protože věřili v jeho sílu, která zabezpečuje neporazitelnost. Někteří králové si nechali diamanty pokrýt celou svou válečnou zbroj.

Dle jistých legend poukazovala čistota diamantu na charakter a nevinnost osoby, která jej vlastnila. Jelikož byly diamanty vždy symbolem čistoty (tak typické pro Krista), používaly se rovněž u "vyhánění ďábla" (kterého nástrahám Kristus nepodlehl) a také při léčbě mnoha nemocí (Kristus vyléčil svými zázraky rovněž řadu nemocných).

Když už jsme u čistoty, diamant slul taktéž jako symbol čisté, opravdové a upřímné lásky. Podle Starých Římanů byly hroty šípů boha Amora zhotoveny právě ze třpytivých diamantů, což přispělo ke spojení diamantů s romantickou láskou. Také proto se stal nejoblíbenějším darem milenců a nejtypičtějším drahokamem zásnubních prstenů. Po prvé je diamant ve snubním prstenu zmiňován v roce 1477. Tehdy obdaroval svou nastávající choť Marii Burgundskou zlatým prstenem s písmenem M vyskládaným diamanty arcivévoda Maxmilián Habsburský.

Z astrologického hlediska se tento vzácný kámen přiřazuje ke Slunci, a ocitáme se tak opět u Krista jako ztělesnění Slunce. 

Diamant též posiluje vnitřní harmonii a nejenom mírní, nýbrž úplně zbavuje hněvu. Zintenzivňuje všechny energie, jak duchovní, tak mentální i fyzické a pomáhá tak naladění na Vyšší Já. Odedávna je využíván jako zesilovač energie jiných drahokamů a polodrahokamů, proto je jeho energie zahrnuta rovněž v esenci Nanebevzatého Mistra Krista.  

Výraz diamant vznikl z arabského "al-mas", v překladu nejtvrdší, případně z řeckého "adamas" nezničitelný, nepřemožitelný. Slovo adamas nás upomíná na Adama, prvního člověka na světě, a Kristus bývá považován za druhého, nového Adama. Svatý Pavel označil Kristovu smrt a vzkříšení za nové stvoření.     

Mistr Kristus měl být údajně v pradávných dobách velkým strážcem Atlantidy. Léčil a zabezpečoval opětovné vzkříšení nemocných a lidí blízkých smrti. Podle prastarých mýtů se pak zase vrátil na Zemi skrze Marii, protože v časech jejího života bylo potřebné z jeho strany zasáhnout kvůli příliš velkému utrpení, jež tehdy vládlo na naší planetě. Tak se stal pro mnohé velkým a osvíceným učitelem, který přinesl světu skrze své světlo čistotu, lásku a uzdravení, otevřel lidské vědomí a vštěpil lidem do srdcí hlubokou lásku. Dodnes umožňuje osvíceným lidem zvýšit vlastní vibrace a věřit, že milující vedení je skutečně přístupné všem. Jeho posláním i touhou je, abychom žili bez starostí, bolesti a strachu, které nás sužují v naší fyzické podobě. Neustále nám ukazuje (a je pouze na nás, jestli to vidíme, nebo nikoli), jak můžeme žít ve skutečné pravdě a lásce.

Ve chvílích nerozhodnosti nám energie Krista a jeho esence umožňuje poznat naši vlastní pravdu a podle toho jednat, namísto toho, abychom se neustále radili s někým jiným, či snažili se najít radu a podporu kupříkladu na internetu apod.

Pokud jsme dlouhodobě podřizovali a omezovali svá vlastní přání a cíle potřebám druhým a tak ztratili kontakt s vlastním Já, vibrace Mistra Krista a jeho esence nám pomůže poznat, kým opravdu jsme a co máme dělat ve vlastním vyšším zájmu. Dodá nám dostatek energie a odvahy prolomit vnitřní bariéry a vydat se novou cestou.

Vibrace Krista a jeho esence nás posouvá k uvědomění si nevyřešených otázek autority a otce, léčí „otcovská“ zranění a dodává pocit jistoty a bezpečí.

Esence Vzestoupeného Mistra Krista může být obzvlášť užitečná jako podpora u různých druhů terapií. Neslibuje zázračná vyléčení (ačkoli i k nim může občas dojít, závisí to od našeho vlastního vnitřního nastavení), nýbrž navýší frekvenci naší vlastní léčivé energie.

Oblasti působení energie, světelného paprsku a esence Krista:

Stejně jako Elohim, archandělé a andělé, má také každý nanebevzatý Mistr vlastní oblast působení a své vlastní zodpovědnosti. Jeho zásah je efektivní bez ohledu na to, zda jste věřící nebo nikoli a pokud ano, jakého jste vlastně vyznání.  

Základními tématy Mistra Krista jsou:

Pravda a poznání a žití vlastní pravdy

Sebevědomí a „nalezení“ sebe sama

Bezpodmínečná láska a zažívání všeobjímající lásky

Emocionální, fyzické a duševní léčení

Hluboký soucit se sebou i ostatními bytostmi

Nalezení nové vášně pro život

Autorita

Kvalita „vedení“ a řízení

Rozvíjení vůdčích schopností a jejich využívání ve prospěch všech

Otcovské problémy a otázky

Uzdravení vztahu s otcem

Otcovská rodová linie

Rozvíjení vlastní přirozené autority

Překonání utrpení a strádání

„Vzkříšení“ ze stagnace, pasivity, starých návyků či způsobu života, nemoci apod.

Schopnost uvládat jednání s úřady

Nanebevzatý Kristus energeticky působí na člověka skrze korunní čakru s jejími 222 okvětními lístky. Proto je vhodné vtírat 3 krát denně jeho vibrační esenci nejenom do zápěstí anebo dlaní, nýbrž rovněž do temene hlavy.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka; certifikovaná lektorka rodinných konstelací; certifikovaná terapeutka andělské terapie; hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat esenci Kristus

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: