LUCIDNÍ SNĚNÍ, LÉČIVÝ CHRÁMOVÝ SPÁNEK A PAMATOVÁNÍ SNŮ

Slovo lucidní znamená v překladu transparentní, průzračný. Lucidní sen je sen, při němž si uvědomujeme, že sníme, většinou na základě obsahu snu, který se až příliš rozchází s běžnou a známou realitou. Někdy je označován termínem „probuzení ve snu“. Je to jakési obnovování paměti v průběhu snění. Ve chvíli, když odhalíme podstatu snu a víme, že sníme a zároveň ležíme v posteli a sníme, může lucidní sen pokračovat.

Výraz lucidus, jasný, je užíván v odborných kruzích jako přívlastek pro vědomí: je to tedy vědomé pokračování ve snění, reagování na snové dění. Vědomě se ocitáme v jisté snové realitě, nezřídka stejně reálné jako realita našeho pozemského světa, a právě s tímto plným vědomím rozhodujeme – přejeme-li si to – o budoucím dění a o věcech nadcházejících.  Přirovnala bych to k vědomé vizualizaci v bdělém vědomí, avšak mnohem hlubší a realističtěji prožívané. Můžete vědomě létat, procházet zdmi, octnout se v jiném vesmíru, ale taktéž složit úspěšně obávanou zkoušku. Což za pravidelného opakování může stejně jako u vědomé vizualizace vést ke skutečnému zdolání řešeného problému.

Lucidní snění být vynikajícím prostředkem eliminace nočních můr. Je možné ho používat k nácviku situací denního života, například veřejné vystoupení, pohovory, složité konfrontační situace, umělecké představení, atletická příprava, náročné úkoly, atd.; k léčení psychických potíží jakými jsou úzkostní stavy, fobie, deprese, smutek, nedostatek sebedůvěry a sebevědomí; k uzdravování na fyzické úrovni, třeba po úrazech, u chronických nemocí, také však u akutních stavů a k podpoře uzdravení po infarktu, mrtvici, úrazu páteře.

Lucidní snění se může stát také metodou řízení snů. Cvičením lze získat schopnost ovládat své sny i během spánku.

Lucidní snění je však víc podobné astrálnímu putování nebo zážitku vědomí mimo těla. Vnímání reality je jiné než za obvyklých okolností. Realita je v rámci lucidního snění vším, co existuje: věcmi, tvory, bytostmi, vztahy těchto bytostí, emocemi, mentálními pochody a myšlenkami, instinkty, pravidly, zákonitostmi. Během lucidního snění je vědomí bráno jako úroveň vnímání, chápání, cítění, myšlení, prožívání.

Někdy je zážitek z lucidního snění tak intenzivní, že naprosto znejistí snícího a ten se může začít obávat o své duševní zdraví, případně se změní jeho materialistický životní postoj. V žádném případě se nejedná o nějaké mátožné, zmatené smíchávání zbytků denních prožitků s nočními, ke kterému dochází následkem neúplného vypnutí mozku během spánku. 

Lucidně snít můžeme spontánně, nebo můžeme tuto dovednost kultivovat a rozvíjet. Měli bychom se však přitom vyhnout jakémukoli násilnému pronikání za hranici zakázaného, zapovězeného a zatím nepřístupného. Prvním a pravděpodobně základním předpokladem je schopnost zapamatovávat si své sny. Speciálními postupy, metodami a technikami se zvyšuje kvalita i kvantita snových vzpomínek, čím se současně zlepšuje schopnost lucidního snění. S ním se váš život, vaše plány, cíle, záměry mohou změnit od základu. Po důkladném tréninku v zapamatování snů, se začněte soustřeďovat na svůj záměr naučit se lucidnímu snění, a to pak praktikujete před každým usnutím.

V další fázi se snažte nacvičit přechod mezi probuzením ze snu a vrácením se do téhož snu a rozeznat luciditu svých snů. Následujícím krokem by mělo být představování si toho, co byste ve snu a případně poté i v realitě chtěli dělat, realizovat, zažít. Tyto kroky je nutné opakovat do té doby, než se naučíte lucidnímu snění, co může trvat několik měsíců.

Nácvik lucidního snění je nejvhodnější provádět v klidném, čistém, nerušeném prostředí. Měli bychom se vyhnout nejméně tři hodiny před usnutím jakýmkoli stimulačním látkám, těžkým, mastným, kořeněným pokrmům, přehnanému cvičení. Podpořit ho můžeme naopak cvičením zaměřeným na zklidnění mysli, užíváním lecitinu a výtažku z gingko biloba.  

      Snová inkubace jako léčebný prostředek

Inkubace znamená tlumení. Reprezentuje fázi, v níž člověk sice nepracuje vědomě na tom, na co se chtěl zaměřit, ale řeší předmětnou záležitost v léčivém, kdysi dávno tzv. chrámovém, neboli posvátném spánku. Po provedení jistých rituálů, nebo série rituálů a náboženských ceremonií byla různými prostředky, kupříkladu halucinogeny, drogami, hypnózou atd. léčená osoba uspána. Buďto nastalo uzdravení prostřednictvím spánku a snů v tomto spánku nebo klient dostal v průběhů snění od bohů pokyn, jak se léčit, případně mu byl nadiktován konkrétní recept na léčení neduhů.

Ve starověku se mělo za to, že spánek je časem a místem, v němž duše komunikuje s bohy či bohem. Snová inkubace však nesloužila pouze uzdravování, nýbrž také na zodpovězení otázek klienta, na získání výhledu do budoucnosti atd.

Již v Sumeru uzdravovali nemocné hypnotickou sugescí v spánkové inkubaci speciálně vyškolení léčitelé, resp. kněží. V Isidiných anebo Serapidových chrámech starého Egypta bylo nemocným umožněno přespávat právě za účelem léčení v průběhu posvátného chrámového spánku.

V Řecku nemocní přinesli obětinu, vyslyšeli od kněží příběhy úspěšně vyléčených osob, pak několik dní drželi dietu, prošli očistnými rituály a museli se účastnit dalších speciálních rituálů. Teprve potom jim bylo umožněno usnout na posvátném místě a počkat ve snu na uzdravení anebo na poselství bohů. Podobně tomu bylo v Persii, Indii, v Římě a rovněž za křesťanství, kdy mniši, ale též papeži a králové, zázračně uzdravovali v posvátném chrámovém spánku modlitbami, svěcenou vodou, ostatky světců a vkládáním rukou.

    Jak si pamatovat sny

Metod je více, a každý si nakonec může zvolit tu, jenž mu bude nejmilejší, případně zkombinovat různé postupy. Můžeme kupříkladu zvolit následující způsob:

  1. U postele máme stále na dosah svůj denník snů a propisku.
  2. Před usnutím si několikrát opakujeme, že si chceme pamatovat sny.
  3. Okamžitě po probuzení - i kdyby to bylo uprostřed noci – si sen připomeneme se zavřenýma očima, do nejmenších podrobností, které se nám vybaví, zrekonstruujeme celý jeho zapamatovaný obsah.
  4. Do nachystaného zápisníku zapíšeme sen, z něhož jsme se probudili a který jsme předtím přehráli v mysli.
  5. Do deníku zaznamenáme i všechny emoce, které sen provázely. Někdy si dokonce pamatujeme pouze svá citová hnutí.
  6. Zkuste si uvědomit nebo vypátrat vnější podněty, které mohli sen vyvolat nebo jej alespoň ovlivnit.
  7. Najděte spojitost mezi snem a vaším běžným životem, i kdyby to měli být události z dávné minulosti.
  8. Všechny asociace, dojmy, závěry a nápady týkající se snu taktéž zapište.
  9. Listujte si často ve svém snovém denníku, jistě naleznete návaznosti v časovém kontinuu.

Pokud byste chtěli pracovat se svými sny, základním kamenem k nim je klidný a hluboký spánek. K němu vám velice rychle dopomůže energetizovaný aroma sprej s esenciálními olejíčky Klidný spánek.

 

Chcete-li lépe a hlouběji uvést do světa snů, zkuste sprejovou vibrační esenci Angelika, která jemně, ale velice účinně uvádí do stavu snění. Navíc pomáhá pochopit, že v každém, i snovém zážitku je ukrytý poklad a může vést k transformaci nás samých i našeho života.

Esence Kristall pročistí vaše energetické kanály, zvýší a stabilizuje vaše vibrace, takže budete připravenější na lucidní snění. Přinese vám vnitřní klid a pro lucidní snění tak potřebnou vnitřní uvolněnost, s níž budete moci během lucidního snění v klidu pozorovat všechno dění.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní terapeut a lektor projektu Lichtwesen

 

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: