MALÝ RITUÁL S ANDĚLSKOU AFIRMACÍ: VYLÉČENÍ MINULÝCH ZRANĚNÍ, UKOTVENÍ, PEVNÉ PŘESVĚDČENÍ

Rozhodli jste se pro něco nebo někoho, ale okolí či někdo konkrétní neustále podrývá vaše přesvědčení o správnosti vašeho rozhodnutí nebo konání, zvoleného směru, vybraného okruhu přátel, partnera, práce? Necháte se snadno znejistit? Leccos nebo kdokoli zvyklá vaše přesvědčení?

Může to být následek nevyřešených starých zranění z minulosti, slabého zakořenění, snížené sebehodnoty, přehnané sebekritiky. Postupů, jak se s tím vším poprat je přirozeně mnoho, tentokrát uvádím delší afirmaci, která by za pravidelného opakování mohla přinést velice bohaté ovoce.

Tato afirmace je spíš jakousi delší žádostí adresovanou andělům, proto si ji nechte číst někým jiným, nahrajte si ji do mobilu, počítače, diktafonu. Zapalte si u toho rudou svíci a pusťte si k ní také tichou, klidnou hudbu. Z dosti dlouhé afirmace si můžete vybrat kratší pasáž, která vám nejvíc sedne ve vztahu k tomu, co vás momentálně nejvíc trápí anebo co aktuálně řešíte.

Andělská afirmace:

Vzývám vás andělé, buďte tady se mnou. Vytvořil/a jsem podmínky a prostředí, v němž budou ke mně volněji plynout vaše láskyplné, milující a hojivé energie.

Nechte, prosím, proudit do mého života vibrace, které mne zahalí do jemné aury vašeho andělského světla, protknou mě hlubším pochopením a láskou, nastolí žádoucí změny a otevřou mne všemu pozitivnímu a blahodárnému.

Buďte mým andělským hlasem, který okamžitě přivolá mou pozornost, staňte se mým andělským chórem, jenž mi bude znít v uších, abych nepřeslechl/a vaše poselství.

Buďte mým andělským plánovačem, který nalinkuje ideální plán mého života, v němž jsem zcela zdráv/a, pevný/a, ukotvený/á, rozhodný/á a oproštěný/á od všech zátěží a zranění z minulosti.

Buďte mým andělským „osvětlovačem“, který usměrní reflektor mé pozornosti a mého poznání na skutečné hodnoty mého života, na mé opravdové poslání, na andělskou světelnou niť mé životní cesty, na nejideálnější scénář mého bytí.  

Buďte mým andělským zpovědníkem, jemuž se mohu bez studu a bez zábran svěřit s čímkoli.

Buďte mým andělským poradcem, který mi našeptá jakékoli východisko, způsob a řešení a postará se, abych měl dostatek ochoty, chuti, vůle a snahy vám naslouchat a slyšené poté rozhodně a bez váhání realizovat.

Buďte mým andělským „horským průvodcem“, na kterého se mohu obrátit s jakýmkoli fyzickým, duchovním, psychickým či emocionálním problémem, a který mě bude provázet na cestě do výšin, na majestátní horu poznání.

Stůjte po mém boku, i když se ocitnu na vrcholu, abych mnohem jasněji viděl/a cestu, kterou mám za sebou, i tu před sebou, po níž budu moci s vaší pomocí neochvějně kráčet už zcela uzdraven/a.

Buďte mým andělským „dizajnérem“ a „stavitelem“ mých cest. Veďte a provázejte mě do vašeho neviditelného světa na stezkách, které nejsou přístupné nepovolaným.

Pčiveďte mě ke pravému zdroji mého života i mého zdraví.

Odhalte před mým zrakem příčiny i následky všeho, co mě přivedlo tam, kde se nalézám v této chvíli.

Pomozte mi najít nový směr a cestu k novým cílům a také k fyzické pohodě.

Buďte mým andělským „ševcem“, jenž přichází, když mě cokoli tlačí, bolí. Vyměňte mou starou „obuv“, v níž nemůže kráčet tímto světem a životem nikdo jiný, jen já. Vytvořte pro mně i „obuv“ novou, nové podmínky, nové zážitky, nový rámec života. Odlehčete mým nohám, dejte jim křídla, aby se mi kráčelo rychleji, pohodlněji, lehčeji a s větší radostí po cestě tam, kam mě mé kroky ve vaší společnosti a pod vaší ochranou mohou přivést.

Buďte mou andělskou kotvou i andělským místem ukotvení. Ukažte mi, kde je moje skutečné místo právě v tomto okamžiku, právě teď a právě tady.

Buďte se mnou každý okamžik, protož pouze tu, nikoli tehdy a tam, nikoli potom a tam, jenom právě teď a tady mohu absolvovat proces léčení, ať už jde o uzdravení mé přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti.

Buďte se mnou, u mně, za mnou a přede mnou na místě a v čase,  kde se může udát zázrak vyléčení, kde může dojít k čarovnému andělskému vyřešení všeho, co vyřešneo být má.

Děkuji vám.

Co se týče andělské intervence, bylo by vhodné zkusit použít jako jednu z mnoha forem andělské terapie některou z andělských vibračních esencí. Například esenci archanděla Chamuela, která pomáhá u „zranění“ duše a u snížené schopnosti přijímat lásku v její čisté formě.

V době užívání esence Chamuelova vibrace výrazně posiluje účinek andělských afirmací a meditací.

Tento andělský rituál, nebo řekněme jinak meditaci, provádějte buďto v skorých ranních hodinách anebo po západu slunce. Živě si u toho představujte, že k vám s velkou láskou promlouvá archanděl Chamuel.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektorka a konzultantka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: