MEDITACE LÁSKY S ARCHANDĚLEM CHAMUELEM, ANDĚLEM LÁSKY

Archanděl Chamuel ovlivňuje čtvrtou čakru, energetické centrum srdce a vše, co souvisí především s láskou a soucitem.

Meditace lásky s archandělem Chamuelem

Po vytvoření všech potřebných podmínek na absolvování meditace lásky se nejdřív zklidněte a uvolněte, nejlépe skrze svůj dech.

 • Archanděl Chamuel právě teď přichází k vám. Cítíte jeho hojivou, laskavou přítomnost. Představte si, jak do vás srdeční čakrou vstupuje jemné, příjemně teplé růžové a zelené světlo archanděla Chamueala. Prociťujte naplno, jak zahaluje celou vaši bytost oblažujícími vibracemi třpytivé růžové a zelené záře.
 • Vnímejte zcela vědomě, jak se jasný růžový a zelený svit z vašeho srdce šíři do celého vašeho těla, jak vás halí do překrásného, růžově a zeleně zbarveného, hebkého pláště. Je to světlo lásky a bezpodmínečného přijetí, co vás prostupuje, a vy začínáte cítit celou lásku Univerza zprostředkovanou archandělem Chamuelem. Vnímáte ji ve svém srdci přenádherný, nebývale příjemný pocit. Jakoby jste se vznášeli na obláčku, lehoučcí, šťastní, milováni a milující.
 • Růžové a zelené světlo nejintenzivněji vibruje ve vašem srdci a z něj do celého vašeho okolí, do celého světa, do celého vesmíru. Možná jste ve svém srdíčku ještě před chviličkou cítili bolest, zklamání, beznaděj, osamělost: ale teď je to všechno pryč.
 • V této chvíli za přítomnosti archanděla Chamuela všechno nahradila láska a něha.
 • Snad jste o někoho přišli, někoho ztratili, možná vám někdo ublížil, zranil vaše city, možná se nedokážete lásce ani otevřít. Tento okamžik je však darem: právě teď dostáváte možnost vyléčit a zahojit zranění svého srdce.
 • Archanděl Chamuel klade své léčivé andělské ruce na vaší srdeční čakru a zbavuje vás všeho, co vám způsobuje bol, zklamání, rozčarování, smutek.
 • Nechte růžové a zelené světlo plynout svým srdcem jako léčivý proud, jako hojivou andělskou energii. Dovolte, aby ho toto světlo posilnilo a vyléčilo.
 • Vezměte si z růžového a zeleného světla tolik, kolik se vám zdá, že vaše srdce na zahojení potřebuje, tolik, aby se skutečně uzdravilo, aby bylo opravdu nasycené láskou a něhou. Tak nasycené, že bude moci lásku darovat i ostatním a šířit ji do světa.
 • Skrze duchovní vedení archanděla Chamuela budete moci i vy sami působí jako léčitelé, léčitelé srdcem a láskou.
 • Vaše srdce je teď Chamuelovou zásluhou nádobou naplněnou láskou, přetékající přes okraj. Dáváte z kouzelné tekutiny svého andělského grálu srdce pít sobě i všem, kdož podle vašeho mínění léčení srdcem potřebují. Léčíte prostřednictvím hojivé lásky archandělů sebe i vše kolem vás.
 • Dovolte sami sobě prožívat ve vizualizaci tento pocit co nejdéle, nikým nerušení…
 • V žádném případě neopomeňte sami na sebe. Byli jsme stvořeni, abychom byli milováni, šťastní a radostní. Svým vlastním štěstím utváříme i štěstí těch ostatních. Tím, že milujeme bez podmínek, bez výčitek a pocitů viny sami sebe, stáváme se stvořiteli stále většího objemu lásky, o kterou se pak můžeme dělit s jinými.
 • Chvilinku - za pravidelného hlubšího dýchání - pouze  vnímejte svůj klidný tep a rytmus svého srdce. Umožněte sami sobě okusit zážitek své vlastní citlivosti… /krátká pauza/
 • Archanděl Chamuel je ještě stále s vámi. Nabízí vám nádherný, voňavý květ s mnohými lesknoucími se, růžovými okvětnými plátky a svěžími zelenými lístky. Jakoby se jemně hýbaly a vydávaly křehké, zvonivé, nebeské tóny při každém svém - vnějšímu zraku neviditelném - pohybu.
 • Archanděl Chamuel s láskou a jemně vkládá květ do vaší hrudě a vámi projde předtím nikdy nepoznaný cit, emoce absolutně bezpodmínečné kosmické lásky.
 • Květina se začíná zlehounka, plynule otáčet, přičemž pulsuje v rytmu vašeho vlastního srdce. Svým otáčením vyzařuje do celého okolního prostoru, do celého vesmíru růžové a zelené, vše prostupující světlo, růžový a zelený žár univerzální lásky. Vnímáte její zázračně povznášející vibrace, které vás prostupuje. /krátká pauza/
 • Vaše srdeční čakra zůstává otevřená a připravená pojmout dokonce i utajenou a neviditelnou lásku tohoto světa i nebeských, světelných říší.
 • Růžové a zelené světlo se rozplývá, ale jiskřičky lásky a něhy zanechají ve vašem srdci nesmazatelnou stopu. 
 • Vracíte se k sobě, ke svému běžnému dennímu vědomí, avšak poznamenáni poselstvím zaslíbení věčné lásce.
 • Vtiskněte si do paměti pocity, vněmy a energie, které jste v této vizualizaci zakusili.
 • V případě potřeby - pokud jsou vaše emocionální zranění velmi hluboké - opakujte tuto meditaci co nejčastěji: až pokud nepřijdete k závěru, že vám archanděl Chamuel pomohl úplně se zbavit starých ran a ublížení.
 • Meditaci ukončete svým oblíbeným způsobem.

Vaši meditaci skvěle doplní a její dosah prohloubí vibrační esence archanděla Chamuela. Dodá ji znásobenou nebeskou dimenzi, vnese do ní ještě víc andělské lásky a podpory, umocní váš zážitek a nakonec způsobí, že nejenom vyléčíte své srdce, nýbrž díky vámi vyzařované energii přitáhnete do svého života tu nejpravější lásku!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka a terapeutka andělské terapie, certifikovaná lektorka rodinných konstelací, hlavní konzultantka a terapeutka projektu Lichtwesen, žurnalistka a spisovatelka

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: