MOC A VLIV LUNY: ZDRAVÍ, KRÁSA, EMOCE A (NEJENOM) HUBNUTÍ I.

Luna odjakživa fascinovala lidstvo, které jí věnovalo nesmírnou pozornost už od počátku věků. Není divu, je naším nejbližším vesmírným souputníkem, žádné kosmické těleso není k Zemi blíže. Dnes se mnoho vědců chýlí k názoru, že nejenom bez slunce, ale ani bez Luny by nebyl na Zemi možný život. A měli bychom si přiznat, že má stále neslábnoucí a velký vliv nejen na život obecně, nýbrž i na každého lidského jedince zvlášť.

Vesmírná tělesa způsobují na Zemi různorodé jevy, a ty zase dokáží do značné míry ovlivnit i celkový život člověčenstva. Vzdálenost měsíce od Země se pohybuje mezi 365 000 a

406 700 km. Může se to zdát hodně, ale když se na tento distanc podíváme z hlediska obrovských vesmírných rozměrů a vzdáleností od jiných kosmických objektů, je to asi tak blízko, jako když s někým sedíte na téže sedačce nebo vedle sebe v kině. Proto mohou na sebe Slunce, Luna a Země tak významně vlívat.

Pravděpodobně nejznámější je působení Luny na příliv a odliv, na pohyb vodních ploch. Někdy je rozdíl mezí přílivem a odlivem měřitelný jen v centimetrech, občas v celých metrech. V zálivu, ve kterém se nachází "klášterní skála" Mont Saint Michel v severní Francii, je rozdíl úrovně vody mezi nízkým a vysokým přílivem až 13 m. Právě zde dochází k nejsilnějším přílivům v Evropě. Nejvyšší hranici na světě však dosahuje příliv v zálivu Fundy v Kanadě, kde hladina stoupá až o 20m.

Pohyby vod moří nezávisí pouze na přitažlivé síle Luny, roli při nich hrají i odstředivé síly Země. Třetinu vlivu na slapové jevy, ke kterým se počítají i pohyby moří, musíme - zcela právem - připsat Slunci.

Lidské tělo se skládá z 75% vody. Proto Luna ovlivňuje i tělesné tekutiny a další fyzické procesy, například krevní tlak, který pak občas létá nahoru a dolů podle lunárních fází. Nejen to, měnit se může i psychické a emoční rozpoložení, zejména u citlivějších jedinců. Míra intenzity a způsob, jakým Luna na nás účinkuje, často závisí na fáze, v níž se právě nachází.

Právě období mezi jednotlivými Novy, během nichž Luna 4 krát mění svou tvář v průběhu 29,5 dní, se nazývají lunárními fázemi. Mnoho lidí věří, že každá z nich má na nás určitý vliv a každá zcela odlišný.

Rostoucí a ubývající Luna vytváří určité cykly, které jsou jistým způsobem srovnatelné s ročními obdobími. Pro přírodu, jevy v ní, pro zvířata i pro lidi je důležité, zda se dny prodlužují nebo naopak zkracují. Mění to jejich psychiku, vnímání, schopnost usnout, snít, jejich aktivitu či větší pasivitu apod. Podobné je to s Lunou, která však může navíc ovlivňovat i sklony k jistým nemocím nebo zlepšení či naopak zhoršení zdravotního stavu, k úrazům, nehodám, míře kreativity nebo schopnosti racionálně uvažovat a docházet k logickým závěrům atd. Rostliny přesně a bez našich moudrých „smart“ technologií, hodinek a televizních zpráv vědí, kdy je jaro, kdy podzim, léto či zima. Na jaře v době dorůstajícího měsíce převažují tzv. jangové, maskulinní energie; na podzim v době ubývající Luny dochází k převaze jinových, ženských energií. Tento fakt může ovlivňovat přírodní jevy i mnoho oblastí lidského života víc, než si někteří z nás připouští.

Luně se připisují i různé stránky, které navenek působí poeticky a romanticky. Přestože čas se - především v dnešní uspěchané době - až tak romantickým nezdá, mnoho věcí na Zemi probíhá v pravidelných časových cyklech uzpůsobených cyklům lunárním. Měření času bylo kdysi určováno lunárními fázemi, proto nejstarší kalendáře využívali poznatky spojené právě se sledováním Luny, nikoli Slunce.

Většina zemí se však v současnosti řídí solárním kalendářem.

V dávných dobách byl ženský cyklus rovněž řízený lunárními fázemi, dnes to však už neplatí díky antikoncepci, stresujícímu způsobu života, nepravidelné životosprávě, odklonění se od přírodních cyklů. Těhotenství ale stále trvá 10 lunárních cyklů, čili 9 kalendářních měsíců.

Existují živočišné druhy, které po desetitisíce let neustále přizpůsobují svůj život lunárním rytmům i síle lunárního světla. Podle japonské vědecké studie se kupříkladu rodí v době úplňku mnohem více telat, a to jsou již zástupci domestikovaných zvířat, která se díky nám, bohužel, odklonili od přirozeného způsobu života.

Ze všeho uvedeného - i mnohého dalšího - se dá usoudit, že i lidé vnímají energii Luny přinejmenším podprahově, pokud už ne zcela vědomě.

Luna ovlivňuje i naše horoskopy, byť jsou založené spíš na postavení Slunce.

Ke třem nejdůležitějším prvkům horoskopu náleží:

  • sluneční znamení (určitý úsek zvěrokruhu, například Rak, Lev, Panna, Váhy atd., ve kterém se Slunce nacházelo právě v okamžiku, kdy jsme se narodili, tedy to, které je dnes nejvíce známé)
  • ascendent (vycházející znamení, první dům, prozrazuje způsob, jakým přistupujeme k životu, jak čelíme problémům, jak se chováme k ostatním, jak se jevíme světu a lidem kolem nás, a také náš fyzický, vnější vzhled, způsob, jakým se prezentujeme, jak chceme, aby nás ostatní viděli, první dojem, kontakt se světem. Klíčovými slovy jsou: Já, můj obraz, sebepozorování, role v prostředí, první reakce, maska, sebeprezentace, osobnost, sebeprosazování)
  • lunární znamení (představuje citovou oblast života, také psychiku, duši, ukazuje, jak se vnitřně cítíme, jak vyjadřujeme své emoce, jaké jsou naše očekávání vůči druhým i naše ideály a naše vnitřní přesvědčení).

Lunární znamení však určují i ​​tvar těla a naše pohybové schopnosti, styl naší chůze a dokonce i tance; způsob, jakým hledáme svou duševní identitu a zajišťujeme své bezpečí. Určuje míru naší vnímavosti a odpovídá za měnící se podmínky a události v našem životě.

Nejen na symbolické rovině, ale i v astrologii symbolizuje Luna svět našich emocí, jak již uvedeno výše.

Slunce zastupuje mužský princip, Luna ženský. Lunární znamení souvisí s naším vnitřním dítětem i s duší, vztahem k matce a vztahem matky k dítěti. Na fyzické rovině ovlivňuje Luna žaludek a celkově trávení, rovnováhu tekutin a lymfy v těle a ženský měsíční cyklus, menstruaci.

Na obecné rovině představuje Slunce zdroj života, také mentalitu lidské bytosti, tj. kvalitu a stav sebevědomí, to, jací jsme a jaké postoje zaujímáme.

Slunce je životně důležitý „fond“, základ, jehož důležitou funkcí je kontrola vůle a energie. Symbolizuje rovněž duchovní centrum, též však tělo, vědomí, mysl a individualitu.

Pozitivní a konstruktivní vlastnosti, které vnáší Slunce do života a povahy člověka: vitalita, sebevědomí, mentalita, úmyslné ovládání energie, seberealizace, podstata, radost ze života, odvaha, vůle existovat, velkorysost, účelnost, organizovanost, řád.

Problematické vlastnosti, které vnáší Slunce do života a povahy člověka: arogance, pýcha, namyšlenost, egocentrismus, snobství, nedostatek vitality, důraz na vlastní důležitost.

Korespondence: otec, muž, autorita, Mars, partner, tělo, tvořivost, hrdost, sebevědomí, sebepojetí, sebevyjádření, sebeprosazení, charisma, zlato, velkorysost, jednání, akce, libido, světlo, majestát, král, nádhera, nezávislost, svrchovanost, den, podnikavost, centrum, srdce, oběh, oči, pravá polovina těla, zdraví, diamant, rubín, granát, lev, tygr, orel, sokol, kohout, náhorní plošiny a nížiny, pouště, pole.

Luna předznamenává emocionální založení člověka i s jeho touhou po kontaktu a jeho potřebou něhy a porozumění. Znamená neustálou změnu a proměnu. Symbolizuje také loajalitu k jiným lidem a popularitu. Vzbuzuje zájem o každodenní a domácí záležitosti, souvisí však také s odezvou a reakcemi na vlastní úspěchy. Zrcadlí nevědomí a vztahuje se k ranému mládí.

Pozitivní a konstruktivní vlastnosti, které vnáší Luna do života a povahy člověka: duše, emocionální svět a emocionalita, potřeba oboustranného kontaktu, přijetí, potřeba něhy, adaptivní citlivost, nevědomí, ochota obětovat se, péče, fantazie, plodnost, empatie, síla psychiky a vlastních přesvědčení, paranormální schopnosti, jasnozřivost, intuice, instinkty, laskavost, domáckost, paměť, bezpečnost, pohodlí, víra, oddanost, ano životu, hlas vlastního svědomí.

Problematické vlastnosti, které vnáší Luna do života a povahy člověka: Náladovost, iluze, nereálná očekávání, bludy, přehnané snění, pohodlnost, nedbalost, nepořádek.

Korespondence: matka, žena, partnerka, Venuše, dítě, kojení, sací reflex, mléko, péče, domov a dům, rodičovský dům, rodina, intimita, mazlení, něha, přítulnost, lidskost, legendy, zvyky a ságy, pohádky, prameny, spaní, žaludek, trávení, sliznice, vagina, levé genitálie, lymfatický systém, tkáňová tekutina, stříbro, smaragd, malachit, měsíční kámen, ovce, kočky, králíci, slavíci, žáby, měkkýši, kraby, netopýři, moře, pláže, břehy a nábřeží, slávka jedlá, zahrady, bažinatá místa.

Luna působí, jak již uvedeno, v různých svých fázích různě. Uvést do rovnováhy sebe a svůj život s Lunou není zase tak těžké, pokud se naučíte, že lunární vlivy nejsou v průběhu jednotlivých fází stejné.

Úplněk je velice aktivní fáze, kamkoli se hnete, je plno a všude vládne shon. Energie a impuls k akci dosahují svého vrcholu. Síla Luny je velice mocná i na Zemi a ze všech 4 fází je její energie nejvýraznější. Vzrůstá nadšení, elán a motivace. Moudří jedinci využívají tuto fázi na dosahování cílů, které vyžadují větší úsilí. Na povrch se dere exponované ego a silné emoce. Nastává doba neklidných nocí a náměsíčníků. Někteří lidé mohou mít problémy s usínáním nebo obecně se spánkem, pronásledují je špatné sny, občas až noční mory. Alkoholici tíhnou ještě víc k pití, alkoholem zcela zmožených opilců na záchytkách přibývá. Vyostřují se spory, na silnicích je víc srážek, nehod a porušování předpisů. Stoupá počet zločinů i násilných skutků. Den před úplňkem je mnoho lidí agresivnějších než obvykle. Dramaticky narůstají duševní krize, předčasné porody, rány krvácí víc. O úplňku a bezprostředně po něm není vhodné nechat se očkovat.

Doba úplňku je časem plnosti, smůlou je, že taktéž plnosti těla. Množství jídla a kalorií se ne těle projevuje dvojnásobně oproti jiným lunárním fázím.

Za ubývající Luny se mnohé zjednodušuje, jakoby vše „ztrácelo na váze“. Fáze ubývaní Luny je proto vynikající ke zbavování se nadbytečných, nepotřebných, starých věcí, lidí, vztahů apod. O tomto čase je skvělé dodělat a dovršit cokoli, co nebylo dotaženo a mělo být dokončeno. Hubnutí, zanechání kouření či jiných zlozvyků a závislostí je v tomto lunárním stadiu výtečný nápad. Ukončení obtížných vztahů nebo vleklých vztahových záležitostí je mnohem jednodušší. Ochrana před negativními vlivy je efektivnější než jindy. Toto je přesně to období v průběhu kalendářního měsíce, kdy se snáze zbavujeme toxinů, ochlupení, znamének atd. Operace jsou úspěšnější, průběh léčby a hojení jizev trvá kratší dobu. Úklid, čištění, praní a nastolování řádu jde víc od ruky.

Novoluní vládne velice specifickými energiemi. Kdysi bylo nazýváno „mrtvým měsícem“. Trvá vlastně jenom jeden den. Teď je nejprospěšnější začít něco nové, přejít na odlišný stravovací režim, změnit léčebnou kúru, naplánovat nový projekt, přestavět byt, začít stavět dům, založit zahrádku, zplodit dítě, pustit se do psaní knížky… Pokud je nutné absolvovat chirurgický zákrok, udělejte to. Předejdete komplikacím, budete méně krvácet. Detoxikace je velice silná, půstem je možné předejít mnoha nemocem. Churavé bujením stromy, neprospívající květy a jiné rostliny vám poděkují za zvýšenou péči. Prořezáváním dojde k výrazné stimulaci ke zdravému růstu.

Za dorůstající Luny se mohou naplňovat vaše kapsy, spíže, poznámkové bloky, závity šedé kůry mozkové apod. Nastává fáze nabírání nových sil a zvyšování energie, kultivace schopností, budování svalů, také však hojení zranění. Léky mají silnější účinek, jejich vstřebávání je intenzivnější. Jídlo, minerály, vitamíny a všechny živiny jsou lépe využity, dodávají víc síly. Tělo nabírá víc tuku, zejména ze sladkostí, a také absorbuje a zadržuje více vody. Cítíme se nafouklejší a těžkopádnější. Tento čas je nejvhodnější na kosmetické zkrášlování a péči o svou krásu, mívají nadprůměrné účinky.

Mozek pracuje naplno, ocitá se v "myslitelské etapě". Vše předtím naplánované přináší dobré výsledky, zejména kreativní projekty. Jakákoli iniciativa bývá velice plodná, osobní a kariérní postup je zaručenější. Zvyšuje se šance na nové vztahy. Máme větší odvahu, životní síla vzrůstá. Snáze se učíme a získáváme nové poznatky, lépe se ukládají do paměti vědomosti a naše chápání je rychlejší. 

Chcete-li posílit vliv Luny na sebe a svůj život, případně vést mocnější lunární rituály anebo se spojit s lunárními bohyněmi, sáhněte třeba po vonné energetizované esenci Stříbrný Elohim, která kromě jiného obsahuje olej s meruňkových jader a santalu. Meruňka bývala symbolickým ovocem mnoha bohyní. Stříbrná je odedávna barvou přiřazovanou jak Luně, tak jejím bohyním. Můžete použít také energetizovaný sprej Stříbrný Elohim, nebo stříbrný zirkon, krystalové stříbrné srdce či stříbrné tělové krystaly, kterých použití má skvělé účinky v rámci masáže časově uzpůsobené lunárním cyklům dle vašeho znamení zodiaku (najdete v druhé části článku na toto téma). Všechny vyjmenované produkty posilují ženský princip a subtilní ženskou energii. Zvyšují intuici, stabilizují auru a celý energetický systém, rozvíjí ženské kvality. Jsou výtečnou pomocí pro těhotné ženy, ženy v čase menopauzy a po ní, a také pro dívky v pubertě a v době menarché. Právě v rámci obřadů souvisejících s otěhotněním, graviditou, porodem, také však s menopauzou a menarché jsou velkou a velice příjemnou a jemnou podporou. Dovedou vyčistit jakýkoli prostor, též ten rituální, vytvořit ochrannou zónu. „Léčí“ témata spojená s matkou. Poskytují mužům oporu u snahy pochopit, přijmout a integrovat svou vlastní ženskou stránku.     

Ve druhé části článku najdete krom jiného konkrétnější vliv Luny na zdraví a krásu podle jejího postavení, též na růst a kvalitu vlasů a rovněž informace o tom, kdy se pouštět do aktivit ovlivňujících vysněný tvar těla a kdy nikoli…

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka andělské terapie a rodinných konstelací, hlavní terapeutka a lektorka projektu Lichtwesen

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: