NANEBEVZATÍ MISTŘI A JAK S NIMI NAVÁZAT KONTAKT

Nanebevzatí Mistři jsou vysoce vyvinuté duchovní bytosti, jejichž posláním je pomáhat lidstvu s jeho vzestupem a rozvojem. Jsou zvláště citliví k potřebám, problémům a výzvám, kterým lidé čelí, a to právě kvůli jejich vlastním rozsáhlým zkušenostem jako inkarnovaným, vzestupujícím lidským bytostem.

Vzestoupený Mistr je Bytostí Světla, která ukončila karmické kolo mnoha životů na Zemi. Jelikož vystoupili z karmického cyklu smrti a znovuzrození, dosáhli Mistrovství. Prostřednictvím životů prožitých na Zemi, také jejich svobodné vůle a oddanosti vzestupu jejich duše, se zvýšila jejich vibrace i úroveň vědomí. Na stupni Nanebevzatých Mistrů pokračují dál v práci na svém dalším procesu vzestupu (jako ostatně všechny duše) až do úplného splynutí se Světlem neboli Zdrojovou energií.

Vzestoupený Mistr je v podstatě Vyšší Já neboli „Nadduše“ osoby, která kdysi žila na Zemi.

Nanebevzatí Mistři slouží lidem jako Učitelé z duchovního hájemství. Mohou nám účinně pomoci orientovat se v našich životech a ukázat nám, jak získat přístup k našemu Vyššímu Já, které nás spojuje s naší duchovní přirozeností. „Pracují“ s lidstvem osobním, globálním i univerzálním způsobem. Pro ilustraci, jak Ježíš, tak Buddha jsou považováni za Nanebevzaté mistry, jejichž transformační vliv je nepopiratelný.

V buddhistické tradici jsou Nanebevzatí Mistři známí jako bódhisattvové. Někteří běžně známí bódhisattvové jsou Quan Yin, Maitreya, Gautama nebo Tara. Další tradice mohou mít své vlastní označní pro bytosti stejné duchovní sféry. V hinduistické kultuře je jich také mnoho, například Višnu, Šiva, Durga či Ganéša. V židovské a křesťanské tradici jsou to třeba Mojžíš, Abraham, Ježíš, Marie, svatý František a někteří archandělé.

Nanebevzatí mistři nás učí tím nejužitečnějším a nejpraktičtějším způsobem, tedy kromě metafyzického a esoterního. Mohou nám pomoci růst v jakékoli oblasti našeho života, protože každý Mistr má svou vlastní specifickou „oblast působení“. Pomáhají nám dosáhnout našeho nejvyššího úkolu, kterým je probuzení, uvědomění, převzetí odpovědnosti za naši vlastní „spásu“ a péče o náš osobní růst a proces vzestupu. Tito milující, laskaví učitelé nás podporují v pozvednutí našich myšlenek na vyšší úroveň. Sdílejí s námi svou moudrost a poskytují nám inspiraci, kdykoli je potřeba. Vedou nás k tomu, abychom během života vyrostli v nejšťastnější a nejvyrovnanější duchovní bytost, jakou jen můžeme být.

Spojení a rozvíjení kontaktu s Nanebevzatými Mistry

Mnozí věří, že v určitém okamžiku historie lidstva „přeneseme Nebe na Zemi“, jinými slovy, naučíme se žít na této planetě v rámci té části našeho vědomí, která existuje ve Vyšších dimenzích. Již dnes přinášíme více světla do naší fyzické reality než kdykoli předtím.

Vědomě, nevědomě i ve snovém stavu jsme neustále inspirováni našimi Učiteli, Nanebevzatými Mistry, kteří nás vedou, chrání a léčí jako jednotlivce i jako lidskou rasu. Skrze probuzenou intuici obdařili Nanebevzatí Mistři „spontánními“ nápady mnoho učitelů, vědců, vynálezců, myslitelů, filosofů, umělců, léčitelů, atd.

Nanebevzatí Mistři s námi spolupracují tak úzce, že si můžeme, ale nemusíme být vědomi jejich přítomností. Takto inspirované nápady, výtvory a činy tedy pocházejí z naší vlastní mysli. Nemusíte se však bát, Mistři jednají pouze z pozice lásky a s nejlepšími úmysly. Pamatujte, že máme svobodnou vůli, dokonce i na nevědomých úrovních, a taktéž schopnost kdykoli odmítnout nabízenou pomoc. Mistři, andělé a další vyšší bytosti respektují naše individuální rozhodnutí, takže pokud nějaká část naší osobnosti není zatím svolná s nimi spolupracovat nebo realizovat jejich vnuknutí, nebudou nám je v žádném případě vnucovat.

Přestože s námi Mistři mohou spolupracovat - a také to dělají - na nevědomých úrovních, je pro nás velmi prospěšné, když je poznáváme vědomě, uvědomujeme si, co dělají, a pravidelně je přivoláváme. Stejně jako u andělů se jim můžeme otevřít vědomým kontaktem a prohloubit tak své duchovní porozumění a zvýšit svou osobní vibraci.

Jak tedy prohloubit nebo navázat kontakt s Nanebevzatými Mistry

Rozjímání, meditace

Jedním z více způsobů, jak být ve spojení s Mistry ,je meditace. Nemusí být dlouhá nebo komplikovaná, naopak, plně postačí jednoduchá.

Příklad jednoduché meditace zaměřené na navázání kontaktu s Mistrem:

Najděte si klidné místo, které vám bude připadat projasněné a pro vás něčím posvátné.

Zapalte svíčku a kadidlo nebo aromalampu či zapněte difuzér. Pusťte si případně vysokofrekvenční, klidnou, příjemnou hudbu.

Proveďte několik pomalých, hlubokých nádechů a výdechů. Seďte pokojně, s otevřeným srdcem.

Vyslovte vlastní prosbu nebo modlitbu. Jinou variantou je stanovení záměru přijmout moudrost některého z Nanebevzatých Mistrů. Nebo projevte přání, aby se s vámi spojil konkrétní Mistr. Můžete také požádat určitého Mistra o přímé vedení a inspiraci týkající se jakéhokoli problému ve vašem životě.

Pak zůstaňte ve stavu tiché vnímavosti, ve kterém mohou dřív nebo později – po jistém čase praktikování této prosté techniky - přicházet zprávy, poselství, podněty, informace, pokyny.

Nezapomeňte po každé poděkovat všem bytostem, které vás vedou, inspirují a pečují o vás.

Channeling

Pro ty z vás, kteří již máte zkušenosti s channelingem: vy víte, co dělat! Nejprve nějakou dobu navazujte a rozvíjejte vztah s Mistry. Pak je požádejte o sdílení jejich moudrosti s vámi, nebo o odpovědi na vaše otázky. Skvělým způsobem, jak začít s channelingem s Mistry, je praktikovat meditaci (kupříkladu jako ve výše uvedeném cvičení anebo svým vlastním způsobem), otevřít po ní oči, vzít propisku a začít intuitivně psát vzkazy rukou vedenou Mistrem. Jinou možností je použít barvičky, pastelky a namísto psaní kreslit. Uvidíte, až vystoupíte z meditativního stavu, budete se divit! A pravděpodobně budete i nadšení!

Karty Nanebevzatých Mistrů

Především pro začátečníky jsou jednoduchou volbou jakékoli karty Nanebevzatých Mistrů. Existuje mnoho takovýchto karetních balíčků. Svůj kontakt se světem Mistrů můžete začít navazovat tím, že začnete každý svůj den výběrem tří karet z balíčku. Zaměřte se na vyobrazení toho kterého Mistra, abyste vnímali každého z nich zcela intuitivním, přitom kreativním způsobem. Pokud nebudete zpočátku důvěřovat své intuici (k čemu však není důvod), přečtěte si rovněž odpovídající kapitolu v příručce, která je určitě přiložena ke každému balíčku karet. Postupem času zjistíte, že některá sdělení v nich s vámi hluboce rezonují. A později se s velkou pravděpodobností rozhodnete jít ještě dál ve své snaze o navázání bližšího vztahu s Mistry.

Mistrovské esence

Energie Mistrovských esencí pomáhá vytvořit rychlý a pevný kontakt s jednotlivými Mistry. Podporují objevování a kultivování vlastních schopností a talentů a jejich využití v každodenním životě. Uvolňují bloky a též nevhodné vzorce chování. Esence využijete cíleně v situacích, kdy potřebujete podporu nebo u témat, kterým se dlouhodobě věnujete. Každý Nanebevzatý Mistr představuje kvalitu nebo téma, které se týká určité oblasti života. Ve zkratce, například Lao Tse pomáhá zůstat v klidu; Hilarion najít své místo v životě; Kuthumi být zakořeněný a stabilní. Esence jsou k dispozici jako neparfemovaný sprej, olejíček s esenciálními oleji a též jako energetizovaný šperk.

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektora rodinných konstelací a andělské terapie, žurnalista a spisovatelka, hlavní poradce projektu Lichtwesen v ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: