NÁVOD NA INVOKACI ARCHANDĚLŮ VŠECH SMĚRŮ, SVĚTOVÝCH STRAN A ŽIVLŮ

Snadné, jednoduché, ale mocné vzývání archandělů

Způsobů, jak vyvolat archanděly a přivolat je, existuje nemálo. Jedním z nejúčinnějších a nejmocnějších je vzývání archandělů vládnoucích světovým stranám, všem směrům a živlům.

Prostřednictvím níže popsané invokace archandělů se dostanete přímo do centra jejich energie. Můžete se na ně touto formou spojení obrátit v případě, že budete potřebovat ochranu, pomoc, vedení, podporu, posun na své cestě, zvýšení svých vibrací, ukotvení, spojení se svým nejvyšším Já, se svým vnitřním léčitelem či učitelem, naladění na lásku, štědrost, hojnost atd.

Návod invokace:

Nejdřív se po chvíli uvolněného dýchání a po hluboké relaxaci zaměřte své nitro. Pak začněte vizualizovat zlaté a bílé světlo v sobě i všude kolem se. Požádejte, aby vás andělé obklopili svou láskou a Světlem.

Poté v duchu řekněte nebo proneste nahlas: "Vzývám nyní archanděla Rafaela, pána východu."

Raphael vládne živlu vzduchu. Když ho přivoláváte, vnímejte jeho sílu, milující přítomnost, léčivé smaragdově zelené světlo a uzdravující vibrace.

Jako dalšího invokujte archanděla Michaela: "Volám tě, archanděly Michaely, vládce jihu."

Archanděl Michael panuje elementu ohně. Nechte se zahalit jeho zlatým a zářivě modrým světlem, jeho andělskou aurou a výrazně ochrannou energií.

Následuje vzývání archanděla Gabriela: „Přivolávám tě archanděly Gabriely, pane západu.“

Archanděl Gabriel ovládá živel vody. Umožněte mu, aby vás obklopil svým nebesky modrým diamantovým světem.

Dalším krokem je invokace archanděla Uriela, vládce elementu země: „Teď přivolávám archanděla Uriela, vládce severu.“

Uriel vás zahalí do svého tmavě zlatého a zemitě zeleného, teplého světla.

Následuje archanděl Sandalfon, který je ochráncem Matky Země: "Přizývám archanděla Sandalfona, vládce Země pod sebou."

Sandalfon jako by vás vetkal do třpytivé krystalické mřížky, která obvykle obepíná naši planetu. Současně začne do vašeho duchovního srdce, které je bránou pro anděly, kterou vstupují do vašeho života, plynout Světlo Nanebevzatého Mistra Sophie.

Dostáváme se k invokaci pána všech andělů, elementu éteru a učitele všech lidí, archanděla Metatrona: "Vzývám nyní archanděla Metatrona nade mnou."

Invokací Metatrona se kolem vás utváří krystalická světelná mřížka. Solární Kristovo vědomí jemně proniká do vašeho srdce.

Jelikož jste již spojení s archanděly všech stran, směrů a živlů, začnou kolem vás pilíře jejich energie vytvářet světelný osmistěn.

Vyslovte nahlas: „Uvnitř tohoto posvátného světelného prostoru andělské energie prosím, aby byly pozvednuty mé osobní vibrace a já byl/a naplněna láskou a světlem přítomnosti archandělů. Ať do mého otevřeného, upřímného, čistého srdce proudí jejich čirá energie a pak z něj vyzařuje na vše a všechny. "

Sledujte, jak se úroveň vaší energie zvedá, šíří se dál a dál. Pociťujte přítomnost archandělů a svého vyššího Já, vnímejte vše prostupující Světlo lásky. Vyhřívejte se v láskyplné, oblažující andělské energii. Můžete také požádat o konkrétní vedení, uzdravení, vyřešení potíží atd. Anebo můžete v sobě, ve svém srdci i v životě pevně ukotvit lásku, světlo a přítomnost archandělů. Prostě zkuste intenzivně prociťovat a poznat přítomnost archandělů a jejich energie. Pozvěte je s láskou a otevřenou náručí do svého bytí.

Chcete-li proces vzývání archandělů posílit, můžete sáhnout po jejich energetizovaných esencích a použít u každého z nich jeho vlastní.

Pokud se chcete naučit pracovat s anděly, prohloubit s nimi kontakt, umět techniky andělské terapie, možná vás zaujme tento kurz: www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR a SR, žurnalistka a spisovatelka

Přihlášení na kurz

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: