NECHTE ZAZÁŘIT SVÉ VNITŘNÍ SVĚTLO (PLUS HLUBOKÁ MEDITACE K NALEZENÍ A PROBUZENÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA)

Zima se pomalu chýlí ke konci, dny se prodlužují, světla přibývá. Jak to ale máme se svým vlastním světlem, ano tím světlem, které je často utlumené, které však každý z nás má někde uvnitř sebe? Z některých jedinců vyzařuje i bez toho, aby o tom věděli, bez toho, aby o něj museli vědomě usilovat, protože žijí způsobem, který jejich vnitřnímu světlu nechává vytrysknout a svítit neustále. Často jsou to zcela nenápadní lidé, neboť vnitřní světlo nesouvisí s úspěchem, dosažením „vysokých met“ nebo postů, slávou a proslulostí. Mnohem víc je spojeno s čistotou duše a dobrotou srdce, hlubokou lidskostí a přirozenou, nenaučenou moudrostí.

Mnozí z nás zaměňují vnitřní vyzařování s charismatem. Charisma je však v slovnících charakterizováno zcela jinak než vnitřní světlo. Psychologie popisuje charisma jako osobní kouzlo, což je - dost často - myšleno negativně, kupříkladu u kultovních, náboženských osobností, které jsou schopny přimět větší skupiny lidí k bezmyšlenkovitému následování, v extrémních případech i k nemorální nebo dokonce kriminální činnosti. Když se nad tím trochu zamyslíte, snad nejčastější slovní spojení, v němž se charisma objevuje je „charismatický vůdce“, který samozřejmě nemusí být vždy ten, který nás vede za něčím pozitivním, lidským, pokrokovým atd.

Sociologie v souvislosti s charismatem mluví o přitažlivosti samovolně budící úctu, váženost, respekt, obdiv či uznání. Pravděpodobně sami cítíte, že vnitřní světlo a charisma skutečně není to samé.

Dar záře, na rozdíl od charismatu, má každý. Nedovolte, aby cokoli toto světlo ztlumilo, pokud jste jej tedy v sobě již objevili a rozsvítit nechali. Toužíte-li probudit své vnitřní světlo a šířit jej dál a dál, zahrňte svou snahu o jeho zažehnutí do své každodenní praxe.

Možná to vyzní jako klišé, ale k probouzení a rozzáření vnitřního světla vedou dobré skutky, pomoc slabším, chudším, potřebnějším, osobní štědrost (samozřejmě, nikoli z cizího), laskavost, soucit, velkodušnost, ohleduplnost, skromnost, pokora, úcta k životu, k lidem a ke všemu živému, tolerance, péče o jiné - také o svou duši; pravdivost, neposuzování a neodsuzování. Ano, zní to jako těžká cesta, ale není neschůdná. Pro začátek můžete využít přínos – meditace.

Navození klidu, naladění se dovnitř, prohloubení dechu a vědomá koncentrace zpomalují mozkové vlny, co nám umožňuje aktivovat parasympatický nervový systém a uvolňovat do krevního oběhu endorfiny, hormony štěstí. Meditace pomáhá být plně v přítomnosti, zachovat klid mysli a praktikovat vděčnost. Pokud je vděčnost součástí vaší každodenní „životní praxe“, vaše vnitřní světlo bude zářit jako slunce!

Meditace "Nech své vnitřní světlo zářit"

Pohodlně se usaďte. Zavřete oči. Klidně dýchejte a zaměřte pozornost na svůj dech. 

Po chvilce budete ve svém nitru vnímat drobné, jemné impulsy. Nechte dech plynout, nijak jej neovlivňujte. Všímejte si, co váš dech vyvolává ve vašem těle.

S každým nádechem přichází svěží, nová energie, která koluje celým vaším tělem.

Soustřeďte se plně na své tělo. Máte-li pocit, že vámi zvolená pozice není úplně optimální, proveďte korekci.

Vraťte se do stavu úplného klidu.

S každým výdechem uvolňujte všechno, co chce ven. Nemusíte vědět, co to přesně je. Prostě to pusťte.

Pak se zkoncentrujte na podložku, na zem, na které sedíte. Proudí z ní k vám a do vás stále hlubší pokoj a mír. Nechte je pronikat nejdřív do vašich chodidel a poté stoupat stále výš a výš do celého těla. Do kolen, hýždí, do břicha. Ticho, klid a mír prostupujete všechny vaše orgány. Již teď vás jímá úžasný a příjemný pocit.

Nechte potom mír a klid stoupat do horní části těla. A poté skrze prsty, zápěstí, předloktí, paží až do ramen, přes krk do zadní části hlavy a obličeje, od brady, úst, jazyka, zubů, nosu, očí, očních důlků, obočí a čela až do bodu uprostřed mezi obočím. V té chvíli si řekněte: „Uvolni se a nech vše být.“

Následně chvilinku dýchejte do temena hlavy, do své korunní čakry.

Nyní nasměrujte svou pozornost do srdce. Nechte jej prostoupit klidem a mírem. Nějakou dobu zůstávejte u jemného proudění pokoje do svého srdce.

Potom si představte, že se ve vašem srdci tvoří světelná koule, krásná, jasná, zářící koule třpytivého světla.

Nesnažte se upravovat barvu světla, dovolte světlu, ať plyne v barvě, která vznikne „sama od sebe“. Možná bude vícebarevné, možná bílé a možná zcela jiné.

Světelná koule se začne zvětšovat a šířit dál a dál. Nejdřív zaplaví celou oblast kolem srdce, pak hrudník, celou horní část těla.

Světlo zaplňuje také případné tmavé oblasti ve vašem těle. Nepospíchejte, a neměňte svévolně tempo, kterým se světlo pohybuje.

Koule světla je stále větší a větší. Světlo stéká jako světelná řeka z horní části těla do vašich paží, do trupu a nohou. Celé vaše tělo se naplňuje nádherným, hřejivým světlem. Neustále se šíří, až jste jím plni. Poté vás začne obklopovat i zvenčí.

Kolem vás se utvoří krásná, jasná, oslnivá aura světla, váš ochranný světelný obal.

Vnímejte klidnou, mírem a tichem vibrující světelnou ochranu.

Chráněni světelnou energetickou aurou se vydáváte na cestu. Najednou stojíte bosí na rozkvetlé louce. Je krásné ráno, doba východu slunce.

Kapky rosy na trávě a květech se lesknou v sílícím slunečním světle jako malé drahokamy, krásné a barevné. Moře lučních květů kolem vás se koupe v paprscích slunce.

Začnete se pomalu procházet loukou. Na chodidlech cítíte dotek trávy, květů a rosy. Luční porost je příjemně měkký a překvapivě teplý.

Pak opět zaměřte svou pozornost na své tělo. Vnímejte jemný vánek a hřejivé paprsky slunce na pokožce.

Život kolem vás se plně probouzí. Ptáci létají nad vaší hlavou a zpívají ty nejkrásnější písně, jaké jste kdy slyšeli. Před vámi poskakuje bílý králík, ve větvích stromů rostoucích na okraji louky skotačí veverky.

Blížíte se k malému jezírku. Voda je čistá a průzračná, hladina hladká jako zrcadlo, v němž se odráží stromy a květy rostoucí na březích. Sluneční paprsky vytváří svými odlesky zlaté světelné třpytky.

Na jedné straně jezera stojí krásný rozložitý starý dub. Má nesmírně široký kmen i korunu. Jeho větve sahají daleko nad jezero. Svěže zelené listy tiše šumí v něžném ranním vánku.

Sednete si pod majestátný strom a zády se o něj opřete. Spojíte se s ním a cítíte sílu, která v prastarém dubu mocně vibruje, kolotá, proudí. Teď plyne i k vám. Proniká do vás síla, moudrost a klid dubu. Jste v bezpečí, v ochranné auře svého vnitřního světla, rovněž v ochranné auře dubu, přírody a slunce. Vítr hladí vaši pokožku a vy cítíte teplo slunce. Jako byste se najednou ocitli na ostrově vašich snů, na tichém, klidném a nesmírně krásném místě.

Možná je to místo, které už znáte, místo, které je odrazem vašeho vnitřního klidu a radosti ze života. Je světlé, nádherné, může se hluboce dotknout vašeho srdce.

Užijte si pobyt zde, v místě své síly a světla, které k vám proudí mezi listy dubu a odráží se na hladině jezera.

Toto místo, místo klidu a světla je – stejně jako vaše vnitřní záře – ve vašem nitru.

Je to místo vnitřního jasu, vnitřní lásky. Vnímejte též lásku uvnitř sebe. Tato láska vám může přinést uzdravení.

Prociťujte všemi smysly své světlo, lásku a jejich léčivou sílu.

Z vašeho nitra vyzařují mocné paprsky světla, lásky a léčivé energie jako byste byli sami sluncem.

Záříte svým vnitřním světlem, už nic mu nebrání ve zviditelnění, nemusíte se bát pustit jej ven, do světa. Vnější svět kolem vás začíná působením vašeho vlastního světla také zářit. Prozařujete svět svým světlem, láskou, mírem, klidem a uzdravující energií svého vnitřního světla.

Věřte, že máte v sobě nekonečné, nevyčerpatelné světlo a lásku.

Všechno to světlo, všechna ta láska, kterou vyzařujete, se k vám vrací mnoha způsoby. Je to cyklicky se opakující spirála světla a lásky: vyšlete světlo a dostane se vám na oplátku ještě víc světla.

Dáváte lásku a vzápětí přijímáte lásku bez omezení a hranic.

Darujete klid a mír a brzo vás prostoupí víc a víc klidu a míru.

Šíříte léčivou energii světla a lásky a začínáte být i vy sami uzdravováni.

Nastal čas na návrat.

Ostrov klidu a světla, který se rozprostírá pod ochranou prastarého dubu je navždy ve vás, ve vašem srdci. Můžete se na něj vydat kdykoli budete chtít.

Vraťte se pocitově znovu do svého srdce, vnímejte energii světla a lásku. Vezměte všechny tyto libé pocity s sebou, do svého běžného života.

Uvědomte si své tělo, poté svůj dech. Zhluboka se nadechněte, dodá vám to víc energie. Nechte tuto energii proudit do celého těla. Začněte jemně pohybovat chodidly, rukama, nohama.

Protáhněte se, propněte dlaně před tělem. Vnímejte opět své srdce. Pošlete světlo, lásku, mír a léčivou energii někomu, o kom víte, že ji potřebuje.

Otevřete oči a vraťte se zpět, buďte celým svým vědomím tady a teď. A pak už jen vyzařujte své vnitřní světlo, osvětlete jím celé své bytí.

Chcete-li znásobit účinek meditace, sáhněte po energetizované esenci Helion, případně esenci Zlatý paprsek stvoření. Obě způsobí, že se dovede svobodně ukázat takový, jaký jste, protože vaše vnitřní světlo je jedinečné. Nemusíte a nemáte žádný důvod skrývat ani vaše světlo ani sebe sama.

Místo toho, abyste se dělali „malí“ a schovávali se za masky a role, ukrývali světlo v sobě, můžete vlivem těchto esencí své vnitřní světlo osvobodit, ukázat se světu jako zářivá bytost, odhalit se, a být přitom naprosto uvolnění a v harmonii se sebou i se světem. 

Najednou nám situace, které vám možná způsobovaly stres, budou přinášet radost a uspokojení. Troufnete si dělat věci, kterým jste se dříve vyhýbali. Získáte odvahu ukázat světu svůj – většinou dosud skrytý – potenciál a začnete jej rozvíjet a uplatňovat. Budete zářiví, neodolatelní, pokojní a vyrovnaní. A navíc, díky těmto esencím a vašemu vnitřnímu světlu vás ostatní budou vnímat - v jiném světle!

Judita Peschlová, žurnalistka a spisovatelka, akreditovaná psychoterapeutka, lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní poradkyně a lektorka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: