NOVINKA! KURZ: POZITIVNÍ ŽENSKÉ ARCHETYPY

Léčení ženské duše, srdce, vnitřní ženy a celého jejího bytí

(Součástí kurzu jsou také „Příběhy věčné touhy: archetypální příběhy šťastných lásek“ jako cesta k vlastnímu štěstí ve vztazích)

Pomoc ženám (a snad také jejich partnerům) na osobních a také společných skutečných cestách životem.

 

Termín:                              25.-26.2.2017

Místo konání:                  Praha

Cena:                                    1.777 kč

Kontakt a přihlášky:     judita.peschlova@gmail.com,  604927790

                                                Přihláška je závazná a platná pouze po úhradě kurzovného na účet v České spořitelně 

                                                č. 1062749003/0800, prosím uvést celé vaše jméno a heslo: KPŽA25260217

Lektorka:                           JUDITA KATONA PESCHLOVÁ, absolventka akreditovaného psychoterapeutického výcviku, 

                                                průvodkyně žen a lektorka ženských kruhů, která pracuje se symboly, archetypy a sny  

                                                víc než 25 let.
 

Potenciál a možnosti nově přijatých pozitivních archetypů (co je cílem kurzu):

·       zprostředkovat ženám pocit a poznání, že jakoukoli situaci, byť dlouze přetrvávající, lze změnit nalezením nových 

        pozitivních archetypů, s nimiž je budoucnost stále otevřená

·       poskytnout ženám reálnou naději, že pokud změní svůj vnitřní archetyp a životní vzor, budou moci zároveň 

        překročit hranice času a prostoru, rovněž však posunout své vlastní hranice a vymezit si v případě potřeby 

        hranice nové  

·       rozmnožit „databázi“ informací o pozitivních archetypech, jež jsou určeny ženám, které toho chtějí od života víc 

        a v lepší kvalitě

·       podpořit ženy, které hledají nejenom pozitivní vzory a archetypy, nýbrž také svou cestu a identitu, a které chtějí

        svému hledání dát vlastní pečeť

·       poukázat na některé z konkrétních vzorů a archetypů, jichž zas není tak málo, jak by se mohlo zdát, a které mohou 

        každodennímu životu čtenářek a čtenářů dát nové, nevídané rozměry

·       otevřít vědomí žen poznání, že „realita skutečného života“ stojí vedle jiné „reality“ (nebo vícero realit), a ty 

        se mohou vzájemně ovlivňovat (jednodušeji: převzatými vzory a archetypy pouštíme do své reality 

        „jejich realitu“; nalezením nových pozitivních archetypů otevřeme dveře do své každodenní  reality 

         realitě nových vzorů)

·       proměnit pohled žen na skutečnost svého života současného i budoucího

·       pomoci ženám uchopit svět a převzít moc nad tím, co se může stát v budoucnu nebo v určitých situacích  

·       odhalit příležitosti, skryté v nových pozitivních vzorech

·       nalézt a rozšířit osobní potenciál žen, které po svém potenciálu pátrají

·       ulehčit objevování a také využití vlastních jedinečných schopností a nadání

·       představit možnosti určitých archetypů, jejichž prostřednictvím se mohou ženy posunout dál

·       dát ženám najevo, že prostřednictvím obrazů nových pozitivních archetypů mohou účinně a s úspěchem 

        pracovat na obraze o sobě samých a na obraze světa kolem sebe

·       informovat ženy o tom, že obrazy o nich samých, které si v průběhu života budují, je buďto podporují 

        nebo naopak brzdí, a to stejné se děje skrze archetypy rodinné a kolektivní

·       srozumět ženy o tom, že prostřednictvím nových pozitivních archetypů mohou zažít, jak jejich život 

        začne probíhat kreativně a promění se také jejich osobnost

·       nabídnout ženám šanci na zkvalitnění svého života

·       obohatit emoční a mentální svět žen

 Je pravdou, že ženských pozitivních vzorů a archetypů je méně, jako těch mužských. Pravdou však není, že by jich byl až tak velký nedostatek. O tom budete mít možnost přesvědčit se na novém, takřka revolučním kurzu založeném na mých dlouholetých zkušenostech s terapií, kterou nazývám sama pro sebe „Terapie pozitivními archetypy“.  

Ženy (a také muži), kteří u mě prošli archetypální terapií, změnili často od základu svůj život.

Velice zevrubně řečeno, archetypální léčení spočívá v nahrazení původních životních archetypů, ať již mýtických, psychických či mentálních, případně rodových, rodinných a osobních, novými pozitivními archetypy. Jde o příznivěji působící vzory, o změnu „podvědomého životopisu“, který přebíráme často od svých rodičů, prarodičů, od své rodinné linie, avšak občas i od cizích lidí, s nimiž se ztotožňujeme, od oblíbených pohádkových postav, které jsou všechny již odpradávna zařazené do kategorie archetypů.

Přebíráním archetypů, vzorů a vzorců vzniká rozsáhlý „nevědomý archiv“ s řadou nostalgických, dokonce až dramatických či tragických příběhů, které se postupně, nepozorovaně a plíživě mění doslova na reálnou historii nejdřív osobní, poté rodinnou. V skrytu a tiše ovlivňují konání, myšlení, dokonce i cítění a životní priority celé rodové linie. Integrální součástí těchto příběhů jsou právě zmíněné archetypy, z nichž se častokrát nakonec stanou téměř nevymýtitelné vzory. Důležité je však slůvko téměř.

Pojďte změnou svých, rodinných či rodových archetypů a vzorů změnit radikálně celý svůj život a začněte jej žít v jeho nejbáječnější, nešťastnější, nejhojnější, nejzdravější a někdy i nejextatičtější podobě!   

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: