PALLAS ATHÉNA - PŘEDPOVĚĎ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020 – NANEBEVZATÍ MISTŘI

Vzhledem k momentální situaci možná nebudou mnozí věřit poselství Pallas Athény na říjen. Navzdory tomu tato moudrá Bohyně (mimo jiného ochránkyně nemocných!) a bytost Světla předpovídá, že příchodem října nastane čas, kdy dovedeme pod jejím patronátem dokončit i náročné úkoly. Její energie bude totiž až do konce měsíce velice intenzivní. Tím pádem nebude nic nepřekonatelné nebo příliš namáhavé pro ty, kteří jí umožní touto energií naplnit všechny oblasti svého života, držet se vlny této energie pevně, avšak s láskou. Bez ohledu na to, do jaké míry nás postihnou různá opatření a pravidla, budeme pod jejím vedením stále v pohybu, i kdyby to byl pouze „pohyb vnitřní“. Pokud neustrneme v pohodlné pozici, budeme se přesouvat od úkolu k úkolu, od nápadu k nápadu, od jedné jejich realizace ke druhé, a časem tento náš pohyb, který není ničím zastavitelný a omezitelný, přinese pro nás významné výsledky.

Všem, kteří budou potřebovat ochranu, ji poskytne a postará se, aby byli v bezpečí. Jelikož je ochránkyní žen, bude teď skutečně dohlížet, obhajovat a bránit ženy a jejich práva, a také je povzbuzovat k tomu, aby se nebály ukázat svou vnitřní sílu a stát si za svým. Mimochodem, ženy naučila příst a tkát právě Athéna.
S velkou pozorností se stará o mladá děvčata, pokud se svěří do jejích rukou, povede je nejenom k dobrým výsledkům ve škole, nýbrž i k jiným skvělým vyhlídkám.

K Pallas Athéně je přirazena něžná, leč velice silná šalvěj muškátová, což není žádná náhoda. Její latinský název obsahuje slovo „čistá“ (Athéna je jednou z panenských bohyní) a „jas“, spíš však ve významu „jas očí“, což se dá chápat jako jasný pohled, a ten Athéna poskytuje právě svou moudrostí a rozvážností. Byla považována za jednu z popředních ženských bylin, dnes náleží esenciální olej ze šalvěje muškátové k hlavním ženským olejům. Udržuje dělohu zdravou, působí však také preventivně před potížemi v menopauze. Upravuje menstruaci, je bezpečným prostředkem u problematického PMS, předchází závratím a podráždění jak v průběhu měsíčků, tak u menopauzy.

Šalvěj muškátovou dost hojně používaly moudré ženy a babky kořenářky (něco jako Hedge witch) na léčení jiných, avšak také na zvyšování své jasnozřivosti a intuice. Má velice silné aroma, přidávala se do podestýlky pro rodící ženy. Její výrazná vůně ovlivňuje náš centrální nervový systém a stimuluje určitá mozková centra, takže má skvělé antidepresivní účinky a vyvolává stavy příjemné euforie.  

Pallas Athéna se bude se vší svou vervou snažit řešit a vyřešit jakékoli rozpory a vyjasnit dohady.

Umožní těm, kterým se dělo jakékoli bezpráví anebo nebyl k nim zaujat spravedlivý postoj, aby se jim dostalo té správné a přijatelné formy spravedlnosti. 

Poskytne záštitu těm, kteří jsou a budou pravdiví, upřímní a poctiví. Nejenom ze svého vlastního úhlu pohledu, nýbrž z hlediska obecného a vyššího.

Vyvine velké úsilí, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. Po celý říjen nás bude vybízet, abychom k řešení rozporů, nedorozumění a rozmíšek využívali své intuitivní moudrosti a nikoli zloby a násilí.

Postaví se za záda všech, kteří se snaží něco smysluplného, krásného, čtivého, moudrého a povznášejícího napsat, odstraní bloky ve psaní a pomůže také u vydávání knih. Athéna je velice racionální, strukturovaná, uspořádaná, umí si však poradit i s našimi psychickými potížemi.

Povede ruce řemeslníků, aby výsledky jejich práce byli co nejkvalitnější a co nejvyhledávanější případnými zákazníky. Podpoří nové projekty řemeslníků a vnukne jim ty nejvhodnější ideje, jak je uvést do života, aby byli prospěšné pro všechny a oni z nich měli spravedlivý výdělek.

Bude stát po boku umělců, je totiž nejenom Bohyní statečnosti, taktiky, strategie, moudrosti, síly, moudře vedené války, života v míru, sněmů, práva a spravedlnosti, nýbrž i umění. Týkat se to však o letošním říjnu bude pouze těch umělců a kreativců, kteří budou ochotní a schopní se moudře adaptovat na nové podmínky a vytvářet nová díla, anebo dostávat své umění ke svým fanouškům novými, neotřelými způsoby. Dostanou od ní notnou dávku inspirace, bude však již pouze na jejich úsilí a vytrvalosti, jak tuto inspiraci „ztělesní“ a přivedou na svět.

Jsou-li vaší doménou vědecké postupy a analytické procesy, můžete rovněž očekávat její pomoc. Rychleji zvládnete jejich dokončení nebo rozvíjení a prosazení. Nedivte se, Athéna k vám skutečně patří, byla výtečnou vynálezkyní, sama vynalezla pluhhráběuzdujholoď, válečný vůz, hliněný hrnec, také však trubku a flétnu.

Krásná a vznešená Pallas Athéna, jejímž jménem se dodnes honosí hlavní město Řecka, a jejíž zásluhou může lidstvo využívat všechny dary oliv, od samotných plodů až po dřevo, je dcerou nejvyššího boha Dia, ze kterého hlavy vyskočila v plné zbroji. Je považována za nebeského mistra pátého paprsku světla. Jeden ze symbolů Athény, „Kopí pravdy“, používala tajná společnost hledačů Pravdy v Anglii, jejímž členem byl Francis Bacon. V následujících čtyřech týdnech mohou mnozí z nás pocítit sílu tohoto kopí, které zasáhne ostře, leč spravedlivě každého, kdo nejde za skutečnou pravdou, nýbrž pouze za její nápodobou a karikaturou.

V říjnu nám může Athéna poskytnout vše, co k ní a jí patří, například moudrost. Bude nás ponoukat k moudrým rozhodnutím.

Athéha pečuje rovněž o domácí záležitosti, takže v říjnu roku 2020 se postará o blaho našich domácností.

Naplní nás odvahou a razantností, s níž budeme moci přistupovat ke svým úlohám, povinnostem, výzvám i potencionálním dobrodružným akcím.

Její podporu mohou využít ti, které čekají těžší vyřizování, zejména na úřadech, soudní spory, rozvody apod. Nemůžeme však s jejím pozitivním zásahem počítat za předpokladu, že nestojíme na straně skutečného práva a pravdy, naopak, ty, kteří se prohřeší sami něčím bezprávným a nesprávným, anebo podpoří jakkoli bezpráví, může zasáhnout její trestající ruka.

Budete-li se v jakékoli podobě setkávat se sovami, s jejich obrazy apod., bude to znamení, že jste v říjnu pod Athéniným výjimečně pečlivým dohledem. Athéna se projevuje žlutým světelným paprskem, můžete její energii ve svém životě posílit právě touto barvou, případně budete-li ji v říjnu vídat často, signalizuje to Athénino působení ve vaší blízkosti.

Pokud chcete uvést do svého života víc Athéniny energie a pomoci, můžete sáhnout po vibrační esenci, které užíváním zažijete navzdory všemu kolem víc radosti, dostane se vám víc hojnosti (nemusí jít nevyhnutelně o hojnost finanční). Dovede lépe spojit rozum a logiku s intuicí, podpořit logické myšlení, zbavit se těžkostí u učení a problému s koncentrací, lépe využijete svůj potenciál, doteď možná nevyužitý, tvořivěji se vyjádřit a být emočně otevřenější. Snadněji se budete osvojovat nové poznatky a prosazovat již dříve získané vědomosti a zkušenosti. Hravě zdoláte překážky bránící rozvoji vaší kreativity, zbavíte se bloků v oblasti hojnosti vnitřní i vnější.

Jsou-li vaše bolestné zkušenosti z dětství nedoléčené, říjen bude s Athéninou esencí výtečnou dobou na jejich zpracování a na práci s vnitřním dítětem.

Tato esence vám pomůže hlouběji prožívat potěšení z vlastního života a jeho krás a žít podle vlastních představ, jsou-li v souladu se zájmy všech, nikoli pouze vás samých.

Snadněji naleznete ta pravá slova jak v komunikaci, tak v přednesu nebo na přednášce, dovedete své vnitřní pochody a stavy vyjádřit třeba zpěvem (a nemusí to být na veřejnosti), tancem, hudbou, psaním.

Krásný, blažený, šťastný a bohatý říjen s Pallas Athénou!

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná lektorka rodinných konstelací a andělské terapie, hlavní lektorka a terapeutka projektu Lichtwesen

Objednat esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: