POSELSTVÍ ANDĚLŮ NA 16.11.2022 PRO VÁS

ZELENÝ MOTÝL:

Poselství andělů:

PŘIJMĚTE SVĚTLO

Andělé vám připomínají, abyste nezapomněli, že smích je jeden z nejlepších léků.

Vaši andělé vás nabádají, abyste se trochu uvolnili a méně se stresovali maličkostmi.

Ano, lidé mohou dělat věci, které nás obtěžují, rozčilují nebo vyvádějí z míry, ale máte za sebou celý regiment andělů, kteří stojí na vaší straně a určitě se o vás postarají.

Maličkosti jsou prostě skutečností života a zítra už nebudou žádným velkým problémem. Pokud z nich neuděláme velký problém. Proto vás andělé ve vašem zájmu prosí, abyste se jimi nezabývali, nebo jen do nevyhnutelné míry.

Jedním z prostých způsobů, jak se přestat stresovat, je napsat zdroj svého stresu na papír a spálit ho nebo roztrhat či zmačkat a vyhodit ho mezi nepotřebné smetí co nejdál od svého domova. Představujte si u toho, že spolu s ním zahazujete i všechny nepříjemnosti, starosti, potíže, a že vám s jejich odstraněním pomáhají vždy laskaví, přející a nápomocní andělé.

CYKLÁMENOVÝ MOTÝL:

Poselství andělů:

ZPRÁVA OD VAŠEHO ANDĚLA STRÁŽNÉHO

Cyklámenový motýl symbolizuje vašeho anděla strážného. Pro některé lidi je těžké věřit, že existuje něco takového, jako jsou andělé. Pokud čtete toto poselství, dá se předpokládat, že patříte k těm, kteří v ně věří a dokonce jim i důvěřují. Navzdory tomu, že je můžete uznávat, ba milovat, opravdu jim a svému strážnému andělu nasloucháte?

Protože mluvit s anděly či k andělům a naslouchat jim jsou dvě různé věci. Když je posloucháte, automaticky se cítíte uvolněně a ujištěni o své krásné budoucnosti. Vnímáte-li své anděly, nereagujete až tak moc na ostatní lidi, na to, co říkají, ani na vnější vlivy a ani se tak snadno nestresujete či neznepokojujete.

Nasloucháte-li andělům a jste-li s vděčností otevřeni jejich požehnání a laskavosti, cítíte kolem sebe více lásky. A když se cítíme obklopeni láskou, cítíme se i šťastní. Když se cítíme šťastní, více se usmíváme a lidé jsou na nás milejší. Život je najednou lepší. V podstatě bez větší námahy. Zdraví je lepší.

Vše, co musíte udělat, je tiše sedět, několik minut poslouchat jemnou hudbu a myslet na svého anděla strážného. Vbrzku byste měli ucítit, že vás váš anděl strážný zahrnuje láskou. Můžete to pociťovat jako jemné objetí, chvění, teplo nebo husí kůži. Váš anděl strážný, stejně jako všichni andělé, mluví jazykem lásky. Když tedy jeho lásku ucítíte, pak mu vskutku nasloucháte.

MODRÝ MOTÝL:

Poselství andělů:

KRÁLOVNA ANDĚLŮ

Modrý motýl představuje Královnu andělů, nanebevzatého Mistra Marii.  

Královna andělů, Matka Marie na vás v tuto chvíli s velkou něhou a velice pečlivě dohlíží. Sesílá vám mnoho lásky a dobrodiní. Odevzdáte-li se její mateřské náruči, mohou se začít dít malé a někdy i velké zázraky.  

Život může být někdy těžký a překonávaní různých situací a okolností náročné, ale Matka Marie vám sesílá poselství, že zakrátko budete mít důvod k úsměvu a spokojenosti.

Buďte připraveni otevřít své srdce, bez strachu a bezpodmínečně. Dovolte změnám vstoupit do vašeho bytí a staňte se sami změnou. Královna andělů vás jimi opatrně provede. Bude vám vždy oporou, dokonce, i když neuposlechnete její rady.  Věřte jí, když bude sladce a něžně šeptat: „Najdi si důvod, proč říct ano, když se objeví nová situace.“

Pokud je vaše matka už v nebi, dnes vám spolu s Matkou Marií posílá andělské znamení, že vás bedlivě střeží a vede vaše kroky. Najdete-li dnes jakoukoli minci, či nějaká se k vám zakutálí, je to vzkaz od vašich matek a všech pramatek z nebe, že se postarají o vaši budoucnost a přežití.  

Máte-li touhu snadno naučit se andělské terapii pro sebe nebo pro druhé, možná vás zujme tento online kurz od 1. 2. 23:

https://www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR i v SR

OBJEDNAT VÝKLAD NEBO SE PŘIHLÁSIT NA KURZ

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: