POSELSTVÍ ANDĚLŮ NA DNEŠNÍ DEN

Víra jako andělská bytost je dvouplamenem archanděla Michaela. Pod jejím vedením bychom se dnes (a nejenom dnes) měli snažit pochopit, že lidé jsou v zásadě dobří a láskyplní. Je archandělem nejenom víry, nýbrž i důvěry, bez níž pravá víra v život, dobro, lásku, v sebe i v ty druhé nemůže existovat. Uvěřme v dnešní den v dobro, nacházejme dobro v druhých i v sobě, a prohloubíme i rozsejeme tak lásku všude kolem sebe, a ta se pak bude jako blahodárná vlna šířit dál a dál. Pokud jste zrovna v krizi nebo ve slepé uličce, Víra vás jemně povede za hranice obav, negativních očekávání a vnitřních bloků. Také vás nasměřuje k poznání, že víra obecně musí vycházet z hluboké víry v sebe sama. Pokud konečně uvěříte, že jste bytostmi lásky a budete ji rozdávat bez ohledu na okolnosti, budete si moci vychutnat opravdová přátelství a vztahy plné - lásky a důvěry. Prostě, zkuste dnes uvěřit v dobro...

Máte-li touhu snadno naučit se andělské terapii pro sebe nebo pro druhé, možná vás zujme tento online kurz od 1. 2. 23:

https://www.angelcity.cz/products/kurz-andelske-terapie-a-leceni-v-beznem-zivote/

Judita Peschlová, první praktikující certifikovaný terapeut andělské terapie v ČR i v SR

Objednat sezení s andělskou terapií

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: